کنفرانس بین المللی"مروری بر استقلال و اصلاحات امانی"

فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا ( فارو ) بدنبال تدویر کنفرانس های سالانۀ خویش، اینک بمناسبت صد سالگی استرداد استقلال افغانستان، کنفرانس بین المللی را زیر عنوان " مروری بر استقلال و اصلاحات امانی " بتاریخ نزدهم اکتوبر، در شهر لایدن هالند برگزار نمود.