پیام تسلیت و همدردی

وصول خبر نهایت تأسفبار درگذشت معلم عبدالرسول از شهر تورنتوی کشور کانادا ، همهٔ دوستان را به سوگ فقدان این شخصیت مبارز انقلابی فروبرد

 


ا