واپسین روزهای زندگی محمد 8

نگرشی بر مرگ مرموز پیامبر اسلام

نوشتۀ
هالة الوردي
برگردان
حمید سیماب
روایات مرگ محمد اکثراً با ذکر رقابت‌ها میان مدعیان جانشینی او بر سر مسئلۀ خلافت توأم‌اند. وقتی بر واپسین روزهای زندگی پیغمبر خیره می‌شویم با شگفتی می‌بینیم که این روایات از کنار بحرانی در مقیاس سراسر عربستان یعنی رویارویی پیغمبر با یک شورش بزرگ، حتی می‌توان گفت انقلابی، با خموشی می‌گذرند.