غصب زمین های شخصی و دولتی و فهرست غاصبان زمین در افغانستان (بخش اول)

یکی از نمونه های وجود فسادِ اداری و سؤاستفاده های مالی اراکینِ دولتِ حامد کرزی، غصب زمین های دولتی، علاوه از تمامِ ولایاتِ کشور، در" شیرپور"،  واقع در شمالِ شهرِ نو کابل بود که باساس گزارشات ِرسانه یی آنزمان، خلافِ استحقاق یا مغایرِاحکامِ قانونی و حقوقی

، به زوراستملاک گردید. باید متذکر شد که " شیرپور" در واقع، یکی ازمراکزِ نظامی بود که در دورانِ سلطنت امیرشیرعلیخان اساس گذاشته شده بود که دَور وبرَ آن به مرورِ زمان به محلِ بود وباش مردم تبدیل گردید. رسانه های افغانستان نوشتند که حدود سه صد خانوادۀ افغان که ازسالها بدینسو، درخانه های گلین و فقیرانه بسرمیبُردند، علی رغم داد و فریادِ چندین روزه و مقاومت های مدنی باشنده های آن، توسط نیروهای امنیتی، با استفاده از زور وقوه، از خانه های شان رانده شدند و دامنۀ این رسوایی تا بدانجا کشانیده شد که مردم ِافغانستان، نام شیرپور را (شیرچور) مسما نمودند.                                                                                               
 مطابقِ فهرستی که درشمارۀ ماه اکتوبر ۲۰۱۴م وبسایت " آریایی " به قلم " صباح" منتشر گردید، اشخاص آتی از زمین های مذکوراستفاده نمودند:                          
 مارشال محمد قسیم فهیم  سابق معاون اول رییس جمهور
محمد یونس قانونی سابق وزیر امورداخله و رییس پارلمان
بابه جلندر( جنرال جلندر)
داکتر عبدالله عبدالله  وزیر امورخارجه در کابینۀ حامد کرزی و رییس شورای اجرایی درحکومت وحدت ملی
انجنیرمحمد اسحق
مفتاح الدین  کارمند امنیت دولتی
ملا تاج محمد سابق والی کابل
احمد مسعود فرزندِ احمد شاه مسعود
انجنیرعبداللطیف
امیرالدین سالک
جنرال عارف سروری وتعدادی از اقارب وی
امرالله صالح سابق رییس عمومی امنیت ملی
عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی
شیخ آصف محسنی  یکی از رهبران جهادی
ضیا مسعود و ولی مسعود برادران احمد شاه مسعود
نوریه زینب انوری
جنرال بسم الله محمدی  وزیردفاع کابینۀ حامد کرزی
به تعداد بیست تن از جنرالان جهادی
به تعداد بیست و دو نفرتاجرمرتبط به رهبران جهادی
به تعداد هشت معاون وزیر
به تعداد پنج معاون والی
به تعدادچهل و هشت قوماندان مسلح جهادی برحال
جنرال عبدالرشید دوستم
حاجی محمد محقق
عبدالحسین
حاجی مقیم
عبدالامین  و عبدالقیوم ( برادران قسیم فهیم)
حاجی محمد عثمان
عتیق الله بریالی سابق معاون وزیر دفاع
نجیب الله
حاجی فرید
ثریا
قره بیگ سابق رییس ادارۀ سره میاشت
گل آغا شیر زی سابق والی قندهار و ننگرهار
عطا محمد نور والی ولایت بلخ
نظری سابق رییس اداری وزارت حج و اوقاف
جبارثابت سابق لوی سارنوال
حاجی ظاهر فرزند حاجی عبدالقدیر سابق رییس شورای ننگرهار
جنرال اسماعیل خان سابق والی هرات و وزیر آب و انرژی درکابینۀ حامد کرزی
انوری سابق والی هرات
سید منصور وکیل پارلمان
سید جعفر فرزند سید منصور
کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی
حاجی نبی برادر کریم خلیلی
گلاب منگل سابق والی هلمند
اکبری وکیل در پارلمان
ظاهر اغبر سابق رییس المپیک
محمود دقیق سابق لوی سارنوال
بصیر سالنگی والی پروان
امان الله گذر یکی از فرماندهان جهادی
قسیم جنگل باغ
کرام الدین کریم
جنرال عارف سروری سابق رییس عمومی امنیت ملی
ملا عزت یکی از فرماندها ن جهادی مربوط رسول سیاف
پیر گیلانی رهبر تنظیم  جهادی  محاذ ملی
صبغت الله مجددی رهبرجهادی تنظیم  جبهۀ نجات
(این سلسله ادامه دارد)