قدرت های تصمیم گیرنده ملل متحد دیگر به وظایف شان نمی آیند

منبع: دی سایت آلمانی 25 مارچ 2020
مترجم: رسول رحیم
شبکه جهانی کمک های انسانی قبلاً و بدون ویروس کرونا بیش از حد استفاده شده است. سازمان های کمک های انسانی غیر دولتی امیدوار به یک اخلاق جهانی جدید

اند.
هلو ملل متحد؟ آیا کسی آنجا هست؟

نه. تقریباً دیگر نه ملل متحد در نیویارک نیز در انزوای خود رفته است. اتاق شورای امنیت خالی است، مشورت های رسمی و مذاکرات مخفی تا اطلاع بعدی به تعویق افتاده اند. اعضای اولی نمایندگی های شان را مسدود نموده اند و تنها پرسونل عاجل حضور دارند. انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در دفترش از طریق ویدیو کنفرانس موضع گیری می نماید.
عملیات صلح بانی و توظیف دوره ئی نیروهای کلاه آبی تا مدت نامعلومی متوقف گردیده اند و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشست هایش را متوقف ساخته است. با وجود متوقف شدن حق ورود به کشورها و برهم خوردن ترافیک هوائی، برنامه غذایی جهان و کمیساریای عالی مهاجران ملل متحد در جستجوی یافتن طرقی برای فرستادن کارمندان و تجهیزات کمکی به کشورهای نیازمند می باشند. 
اما وبسایت ملل متحد روزانه به تجدیدش ادامه می دهد و این برای رسیدن به یک بینش مشترک صحیح در مورد پروبلم گسترده در سطح جهانی یعنی ویروس کرونا کمک می کند که با وجود خطر فوری آن، این تنها معضله در این روزها نیست، اما به دلیل پویائی اش، این ویروس شبکه آن جهانی کمک های انسانی را تهدید می کند که قبلاً بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. این از یک سو به دلیل قدرت ساری بودن ویروس و از سوی دیگر به دلیل آنست که بعد از چین به نصف کره شمالی جهان سرایت کرده است. کشورهای پول دهنده سنتی در بحران های بشری هنوز وجود دارند. آن ها دربین بهشت و جهنم منابع مالی در حرکت اند و قبل از همه در صدد آن اند که  اقتصادهای خود شان را در برابر این پاندیمی حفاظت کنند. آن "سلسله مراتب نیاز ها" که این روز ها در آلمان به طور تحسین انگیزی روی آن مباحثه صورت می گیرد، درسطح جهانی بسیار بیشتر بدان نیاز است.  گوترش، شک دارد که بر سر این سازمان جهانی قبلاً متزلزل شده چه خواهد آمد.امینه محمد معاون اش را وظیفه داده است تا سناریوهائی را درمورد پیامدهای این ویروس برای نابرابری جهانی تهیه کند. البته صرفا پیامدهای فوری آن نه، بلکه آنچه انسان ها بعد از سال ها آن را احساس خواهند نمود.
وضعیت تفاوت های اجتماعی در محلات فقیرنشین ازچه قرار است؟
آنچه مردم برای نخستین بار در نصف کره شمالی تجربه می کنند تقریباً شکل ملایم  زندگی روزمره اکثریت مردم در نصف کره جنوبی می باشد. آن ها دستخوش بحران های متعدد معیشتی می باشند. دراین مناطق تفاوت های اجتماعی مفرط، تاثیرات توده وار تغییرات اقلیمی، کمبود مشغله وکار، شهرنشینی سریع و برحسب تصادف، میزان بلند مرگ ومیر کودکان،سوتغذی، لوکس بودن مراقبت های صحی و منحصر بودن آن به ثروتمندان هنوز ادامه دارد. این تقریباً نقطه شروع فاجعه در آن قسمت جهان است که اکنون بعد از چین و نصف کره شمالی انتظار می رود به طور وسیعی مورد شیوع ویروس کرونا قرار گیرد.
حال ما دیگر می دانیم که اقدامات پیشگیرنده یا وقایوی غالباً در آنجاها بی فایده است. تفاوت های اجتماعی در نواحی فقیرنشین مانیلا طوری است که شش یا هشت نفر در یک اتاق زندگی می کنند. دست شستن دایمی در منطقه "فاویلاس" واقع در شهر "ریو " برازیل ، جائی که آب  پاکیزه وجود ندارد، تا کجا ممکن هست؟ تست تشخیص کرونا در زاغه نشین ها(ناحیه های فقیرنشین) نایروبی و ولایت های معروض به جنگ یمن کجا ممکن است؟
چیز دیگری هم وجود دارد: در 30 کشور از جمله 100 کشوری که معروض به کرونا شده اند، گروه های بزرگ پناه جویان یا در کمپ ها و یا در محلات زاغه نشین(فقیرنشین) زندگی می کنند. اکثر این کشورها در نصف کره جنوبی قرار دارند. در کمپ پناه جویان "کوتاپولانگ" در بنگله دیش از 900 هزار "روهین گیا" ها به طور مزدحمی در خیمه ها و یا کلبه های فقیرانه ای اقامت گزیده اند.
در "داداب" کنیا کمپی است که اقامتگاه حدود 200 هزار سومالیائی می باشد. درلبنان بیش از حدود چند صد هزار سوریائی در به اصطلاح اردوگاه ها یا کمپ های غیررسمی سکونت دارند. پاکستان به بیش از یک میلیون مهاجر افغان جا داده است. پناه جویان در جمله بزرگترین جان به سلامت بردگان در جهان اند، اما این امر نمی تواند "آسیب پذیری" شان را تغییر بدهد، این چیزی است که کارشناسان کمک های بشری می گویند. این واقعیت به شکل توان ریاضی افزایش یافته است.
شیوع جهانی کرونا دیگر بحران ها را از صحنه بدر نمی کند
تنها تدابیر کلاسیک کافی نیست. روندا در ایستگاه های بس های شهری با تشت های دست شویی قابل انتقال تجهیز شده است، در افریقا اجتماع بیش از 100 نفر ممنوع گردیده است و در "داداب" صابون توزیع شده است، همه به امید اینکه تا جائی که ممکن است تاثیر این ویروس را در کشورهای فقیر به تاخیر اندازند. تا جائی کشورهای افریقائی رسماً راجستر نموده اند، شمار افراد مصاب شده فقط چند صد نفر اعلان شده است. کارل بلانشیت مدیر مرکز تعلیمات و تحقیق عملیات بشردوستانه، معتقد است که شمار واقعی مصابان به ویروس خیلی ها بیشتر از این است. نرخ ابتلا به این مرض در افریقا جنوبی اکنون به طور چشمگیری شتاب یافته است.
بلانشیت روز پنجشنبه در یک کنفرانس ویدیوئی با چندین سازمان امدادی گفته است که " کارمندان صحی را حفاظت کنید". برای داکتران و نرس و کارمندان طبی ماسک ها، دستکش ها، لباس تحفظی ، مواد ضد عفونی و بسته های آزمایشی برای تشخیص کرونا تهیه کنید. اما از کجا می توان این ها را به دست آورد، زیرا کشورهای ثروت مند تر آن را خریداری نموده اند و بازار خالی است.