غصب زمین و فهرست غاصبان آن در افغانستان (بخش دوم)

" شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان" ازقولِ مقام های دولتی نوشت: " در یازده سال گذشته { از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ میلادی}  چهارملیون جریب زمین توسط نزده هزار { فرد } زورمند و نیازمند غصب شده است.

" همین منبع  علاوه کرد که  " یازده تن ازغاصبانِ عمدۀ زمین، شناسایی شده اند که هم اکنون در کابل بسر میبَرند ... زمین خواری در ولایات هلمند، ننگرهار، خوست، کابل، هرات، پنجشیر و دایکندی بیش از سایرولایات وجود داشته است " منبع دولتی کابل گفته است که " به روی زمین های غصب شده تاحال به تعداد ۲۲۸شهرک بنا شده"                                    
به همین سلسله، خبرگزاری صدای افغان (آوا)، از قول ادارۀ مستقل اراضی افغانستان در ماه اپریل ۲۰۱۵م نوشت که: " یک اعشاریه سه ملیون جریب زمین درافغانستان توسط سران اقوام، افسران اردوی ملی و پولیس ملی غصب شده است ... زمین غصب شده اکثراً در ولایات کابل، بلخ و ننگرهار قرار دارد، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان توانسته اسامی پانزده هزار و هشتصد وسی ویک تن غاصبِ زمین را دردیتابیس {کمپیوتر} این اداره ثبت کند..."                                                 
  خبرگزاری نامبرده علاوه کرد که "{ادارۀ اراضی}،(۳۸۹) شهرک را نیز لیست کرده که هیچ سند قانونی از طرف دولت ندارد"                                             
همچنان خبرگزاری (آوا) از قول سرپرست وزارت عدلیه نوشت که "  ضعف حکومت و موجودیت زورگویان باعث شده که زمین ها غصب شوند... عدم پیگیری مجرمین و عدم وضاحت جزا برای مجرمین از عوامل دیگرِ غصب زمین میباشد. "                                                                                                         
سخنها و گزارشهای متعدد درحلقاتِ شهروندانِ کابل و برخی ازرسانه ها وجود داشت مبنی براینکه عبدالرب رسول سیاف رهبرِجهادی حزب " اتحاد اسلامی" و وکیل درپارلمان، زمین های وسیع دولتی درشهرکِ پغمان و اطرافِ آنرا غصب نموده و پس از نمره بندی (تقسیمات یا قطعه قطعه کردن) این زمین ها، هرنمره یا هر قطعۀ آنرا به قیمت گزاف بالای دیگران بفروش رسا نیده است. این درحالی بود که هزاران نفراز افغانها درزیر آسمانِ کابل و درمیان آتش بینوایی ها و بی سرپناهی ها میسوختند و کسانیکه موفق شده بودند یک پایه خیمه از مؤسسات خیریۀ داخلی یا خارجی بدست آورند، در زمرۀ بی سرپناهان " خوشبخت " بحساب میرفتند. علاوتاً نشریه های " خامه پرس" و " هشت صبح" کابل به تاریخ بیستم ماه سرطان ۱۳۹۴ خورشیدی ازقول ادارۀ اراضی ولایت ننگرهار نوشتند که " استاد سیاف درمنطقۀ گنده چشمۀ ولسوالی سرخ رود، حدود۳۵۰۰ جریب زمین، سید اسحاق گیلانی {فرزند پیرگیلانی و وکیل درپارلمان} در روستا های سیاه سنگ، چهارباغ و شیخ مصری حدود ۷۵۰۰جریب زمین، ملک جلیل در منطقۀ بماران ولسوالی سرخ رود حدود ۱۰۰۰جریب زمین، ملک وزیر در منطقۀ شیخ مصر نیز یک هزار جریب  زمین دولتی را غصب کرده اند. "                                                                     
همین منبع علاوه نمود که " استاد سیاف درساحۀ غرب {غرب شهرکابل} یک شهرک خودسربه نام شهرک افسان ساخته است . " البته این در حالی بود که " سیاف " دریکی ازسخنانش به مناسبت تجلیل ازهشتم ثور{روزتسلیم گیری قدرت سیاسی مجاهدین از منسوبین حزب دموکراتیک خلق افغانستان} گفت که  " رهبران جهادی را به نام هایی چون جنگ سالار وغاصب می شناسند، اما آنان غاصب نه، بل که ناجی ملت افغانستان اند ."                                                                                                  
روزنامۀ "هشت صبح " بازهم از قول ادارۀ اراضی ولایت ننگرهارافزود که " به تعداد۱۱۰۶ نفر{زورمند}، حدود ۲۷۵۲۸۶جریب زمین دولتی را در ولسوالی های رودات، دشت چوره، لعل پور، مومندره، کوت، شینوار، هسکه مینه، کامه، دوربابا، سرخ رود، چپرهار، حصارک وشماری از ولسوالی های دیگر غصب کرده اند." 
همچنان، عزیزالله لودین رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری، (متوفا درماه جنوری ۲۰۱۴م) درماه می ۲۰۱۲م رسماً اعلام نمود که اسماعیل خان یکی دیگر ازرهبرانِ جهادی مربوط به حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر آب و برق درکابینۀ حامد کرزی، زمین هایی به ارزش حدود یکصد ملیون دالر را در ولایت هرات غصب نموده است. وی اضافه نمود که " خانۀ عبدالمجید خان {یکی ازتاجران مشهور و وزیراقتصاد افغانستان در رژیم شاهی } که قبلاً به دولت تحویل داده شده بود، قیمت بسیار بلند دارد و وزیر صاحب اسماعیل خان آنرا به نام خود کرده و یک قسمت آنهم به نام خانم محترم شان است ..."                                                                
روزنامۀ " هشت صبح " چاپ کابل، طی شمارۀ مورخ دوشنبه نزدهم ماه جوزای سال ۱۳۹۳ خورشیدی، باساس یافته های خویش نوشت که: " درجریان سال گذشته {۲۰۱۳ میلادی}، بیش از یکصد هزار جریب زمین دولتی در شهر هرات و مربوطاتِ این ولایت توسط شماری از زورمندان، فرماندهانِ پیشین جهادی، مسوولانِ دولتی، بزرگان و متنفذان غصب شده است . . . با این حال، غاصبانِ زمین درهرات، زمین های دولتی را پس ازغصب،  به شهرکها، فابریکه ها، شرکتها و بلند منزل ها تبدیل کرده اند ... ریاست امنیتِ ملی هرات، درمکتوب شماره (۱۶۴۹) تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۹ خویش عنوان مقام ولایت هرات، از نام شماری از غاصبانِ بزرگِ زمین  دراین ولایت پرده برداشته است."                                                      
روزنامۀ مذکورباساس متنِ مکتوبِ بالا، نوشت که" محمد سلیم تره کی {شهردارپیشین هرات } صد ها جریب زمین دولتی را در منطقۀ رباطِ پریان درشمالِ سَرکِ هرات- اسلام قلعه غصب کرده و بالای آن، فارم ِمرغ داری بنانموده است ... وکیل احمد حیدری و گلُ احمد مقیمی هرکدام حدود ۵۰۵ جریب زمین دولتی را در منطقۀ جنوب ترمینالِ جدید از مربوطاتِ ناحیۀ نهمِ شهرداری هرات، ارباب صلاح الدین، حاجی شیراحمد، حاجی سردار، حاجی غوث الدین و حاجی عبدالرحمن هرکدام حدود ۸۹۵ جریب  زمین دولتی را در غرب ِدرۀ تخت ولسوالی  چُشتِ شریف غصب کرده اند".                                     (این سلسله ادامه دارد)