یاد داکتر آصف وفا را گرامی می داریم

با کمال تاثر و تاسف رفیق همرزم و انقلابی ما آصف وفا به تاریخ ۲۳. ۰۲.۲۰۲۱ به اثر مریضی کرونا که از حدود چهار هفته پیش بدان مبتلا شده بود به عمر ۶۳ سالگی درگذشت.