کمپ جدیدساموس، با حصارهای سیم خاردار، کمره های نظارتی و اسکنرهای اشعه ایکس 

سرانجام دولت یونان و اتحادیهٔ اروپا به این نتیجه رسیدند که جزایر بحیرهٔ اژهٔ یونان برای سالهای طولانی محل رجوع پناهجویانی خواهد ماند که از طریق ترکیه وارد مرز های خارجی اروپا میشوند. اتحادیهٔ اروپا در چوکات یک پلان جامع جلوگیری از ورود پناهجویان دست به اقدامات متعدد زده است.