شب همبستگی با مردم افغانستان و پناهندگان در شهر استراسبورگ

چهارشنبه ۱۰ نوامبر۲۰۲۱ شب همبستگی با مردم افغانستان و پناهندگان در شهر استراسبورگ - فرانسه. بیش از ۶۰۰ شهروند فرانسوی، پناه جویان و دوستداران مردم افغانستان شرکت کرده بودند و به خاطر مراعات قوانین بهداشتی و کوید ۱۹ زیادی نتوانستند داخل سالون شوند. موسیقی، نمایش عکس و تابلو، بیان خاطرات تلخ از رویداد های اخیر، نمایش دو فیلم کوتاه، شعر و... جز برنامه شب همبستگی بود. شهردار استراسبورگ خانم برسگیان با حمایت از پناهجویان و مردم افغانستان درین شب شرکت و سخنرانی کوتاهی انجام داد.