نو روز خجسته دریچه صلح و وحدت ملی باد!

آرزومندیم با قدم های پربرکت بهاران در و دیوار، خانه و باغ، کوچه و پس کوچه، صحرا و دمن، کوه ها و رودخانه های وطن عزیز سبز و گلباران شوند و طنین چهچه های شادمانی پرنده های بهاری سراسر میهن عزیز ما را فرا گیرد

و با این سمفونی طبعیت به پیشواز جشن باستانی نیاکان مان رویم و برای فردای صلح، وحدت ملی و رهایی تجدید پیمان نماییم. 
هیئت تحریر سایت گفتمان دموکراسی برای افغانستان

بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد

خوش و سرسبز شد عالم، اوان لاله زار آمد

ز سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان دارد

به دشت آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آمد

گل از نسرین همی‌پرسد که چون بودی در این غربت

همی‌گوید خوشم زیرا خوشی‌ ها زان دیار آمد

سمن با سرو می‌گوید که مستانه همی‌رقصی

به گوشش سرو می‌گوید که یار بردبار آمد

بنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد

که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد

همی ‌زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانی

بدو گفتا که خندانم که یار اندر کنار آمد

صنوبر گفت راه سخت، آسان شد به فضل حق

که هر برگی به ره بری چو تیغ آبدار آمد

ز ترکستان آن دنیا بنه ترکان زیبارو

به هندستان آب و گل به امر شهریار آمد
مولوی
 

حبیب الرحمن کابل's Avatar
حبیب الرحمن کابل پاسخ به موضوع: #936 1 ماه 1 هفته قبل
ازتردماغی و خوشی تنها همین شروع فضل رنگین بهار به ما مانده و دیگر وطن را تروریستان به ما تنگ ساخته اند
این بهجت هم که پایه ای آن در قرآن وجود دارد و صد ها جای در کتاب مقدس از بهار و خیزش طبیعت و شهکاریهای
خلقت ذکر گردیده . با تآسف چند نفر به اسم بی مسمای عالم آنر میخواهند تلخ سازند. ایشان کسانی نیستند جز
تفاله های ترور و وحشت که جهان به کام شان مباد.

نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها