به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست

 اقبال ظفرجگره درمعاهده صلح بین الافغانی !! حزب اسلامی  با حنیف اتمر نقش داشت


نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها