ایران می تواند هدف چهارم باشد!

حضور کشتی های جنگی و طیارات امریکا در آب های نزدیک به شبه جزیرۀ کوریا، که قرار بود چند روز قبل از سنگاپور به آسترالیا بروند، ولی نظر به تصمیم و دستور رئیس جمهور امریکا تغییر مسیر داده به مقصد نزدیک شدن

به کوریای شمالی به سوی شبه جزیرۀ کوریا حرکت نمود، همۀ جهان را به سختی نگران و هراسان ساخته است.
انگیزۀ این نگرانی بیشتر از همه این است که کیم جون یون در برابر حملۀ احتمالی نظامی امریکا به کوریای شمالی عکس العمل فراتر از آن چه لازم است، نشان بدهد و تمام منطقه را با سلاح های اتمی خویش به آتش و خون بکشد.
ناظران بر امور می گویند:
«حمله به کوریای شمالی می ‌تواند به دلیل غیرقابل اعتماد وغیرقابل پیش‌ بینی بودن عکس العمل های این کشور، و معلوم نبودن قابلیت ‌های نظامی آن، برای متحدان امریکا در شرق آسیا، به خصوص برای جاپان و کوریای جنوبی خطر بسیار بالایی داشته باشد.
هنوزمعلوم نیست که تهدیدهای ترمپ، رئیس جمهور امریکا در مورد کوریای شمالی عملی خواهد شد یا نه. و اگر امریکا تهدیدات خویش علیه کوریای شمالی را عملی کند، تا کجا پیش خواهد رفت، از چه سلاح هائی کار خواهد گرفت و جواب کوریای شمالی در قبال حملۀ امریکا  چه، چگونه و به چه اندازه خواهد بود.
از شناخت و تجربه ای که جهان طی کم و بیش صد روز از دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، پرتاب 59 راکت به سوریه و استفاده از بزرگ ترین بم غیر اتمی این کشور در افغانستان پیدا نموده است، احتمال پیش بینی وارد آوردن ضربه ای بر کوریا شمالی نیز منتفی نمی باشد.
در برابر ترمپ، کیم جون اون، رهبر خون گرم کوریای شمالی قرار دارد، که مرد مصمم و جدی و نترس، درعین زمان خیلی ماجراجوتر از ترمپ معلوم می شود؛ و چون جوان است، شاید نسبت به ترمپ کله خراب تر، احساساتی تر وعلاقمند تر به ماجراجوئی و بازی با آتش باشد؛ و با عکس العملی به مثل، به ترمپ بفهماند که کوریای شمالی سوریه و خصوصاً افغانستان نیست که در برابر ضربه های نظامی امریکا، یا تست کردن سلاح های مهیب و کشنده در خاک خود از خود هیچ عکس العملی نشان ندهند.
در این صورت بحران و کشیدگی موجود میان امریکا و کوریای شمالی افزایش خواهد یافت و منطقه را به یک درگیری نظامی خونین و فاجعه بار گرفتار خواهد نمود، که در آن چندین کشور خرد و بزرگ، بعضی از آن ها دشمنان جانی، در برابر یک دیگر صف خواهند بست.
ابعاد، و ضعف و قوت عکس العمل کوریای شمالی در برابر ضربۀ احتمالی نظامی امریکا تعیین کننده نقشۀ امریکا برای تنبیه مخالف بعدی آن می باشد، که به احتمال بسیار زیاد ایران خواهد بود.
مقصد ازحملات امریکا بر افغاستان و سوریه، به نظر من در قدم نخست هشدار و ایجاد جو روانی برای کوریای شمالی بود که اگر از سوی کوریای شمالی بی جواب بماند، ضربۀ چهارم نظامی به ایران وارد خواهد شد. ایرانی که، هرچند یکی از قوی ترین ارتش ها را در منطقۀ شرق میانه دارا می باشد، به استثنای اسرائیل ــ به دلیل داشتن بم اتم و حمایت بی چون و چرای امریکا و اروپا از این کشور ــ و ترکیه که در عین زمان عضو ناتو نیز است، و عربستان سعودی، نه مانند کوریای شمالی ارتش منظم و با دسپلین و قوی دارد و نه سلاح هسته ئی!
نا گفته پیداست که این کار سبب خوشی کشورهای زیادی، از جمله ترکیه، عراق، کویت، بحرین، عربستان سعودی و اسرائیل و یمن و چند کشور دیگر در دوروبر ایران خواهد شد.
عکس العمل چین و روسیه در برابر حملۀ امریکا بر کوریای شمالی و ایران، بدون شک ساده و سطحی نخواهد بود؛ زیرا به مصداق این ضرب المثل که "پیر مردن آسان است، ولی رخنۀ مرگ باز می شود"، خاموشی این دو کشور در برابر امریکا، امریکا را بیشتر از پیش تشجیع و به توسل به زور و سلاح در حل مناقشات و بحران های جهانی تشویق خواهد کرد که تکرار و تداوم آن در نهایت و از روی ناگزیری سبب برخورد کشورهای بزرگ و رقیب به پیمانۀ بسیار بسیار وسیع، مصیبت بار و اندوهگین خواهد شد.  
پیش بینی پی آمد های تصامیم ماجراجویانۀ ترمپ در حال حاضر کاری است بسیار دشوار، اما یک چیز را نمی توان از همین حالا پیش بینی نکرد، و آن این که حداقل اثری که ماجراجوئی های ترمپ بر روی صلح و ثبات نسبی و شکنندۀ موجود در جهان می گذارد، این خواهد بود که چنین حملاتی بر دوستان و همپیمانان تجاری ـ سیاسی ـ نظامی چین و روسیه، آغاز جدی جنگ سرد جدید، دو قطبی شدن بیشتر جهان، آغاز مسابقات مجدد تسلیحاتی میان امریکا و شوروی از یک طرف، و امریکا و چین از طرف دیگر، بالا رفتن بودجه و مصارف نظامی این کشور ها، بالا رفتن قیمت ها، شدت بیشتر استثمار کارگران، فشار بیشتر بر مالیه دهندگان بی چاره و بالاخره سود بیشتر جنگ افروزان، صاحبان صنایع اسلحه سازی و غول های سرمایه در سراسر جهان را در قبال خواهد داشت!

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها