پیرامون توضیح المسائل لطیف پدرام !

هیچگونه قصدی نداشتم و ندارم دراین هنگامیکه افغانستان ازسویی به عنوان بزرگترین پایگاه مافیائی جهانی شناخته شده وهمه جناح های اعتقادی و اجتماعی ،مخالف یا موافق دراین اصل متفق اند

 

longchamp online shop's Avatar
longchamp online shop پاسخ به موضوع: #509109 3 ساعت 43 دقيقه قبل
WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ?
longchamp online shop longchamp online shop

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها