پیام تسلیت به مناسبت وفات شهزاده احسان الله د افغانستان

شهزاده احسان الله د افغانستان پسر غازی امان الله خان، روز جمعه ۲۸ جولای در سویس درگذشت. مرحوم احسان الله د افغانستان یکی از شخصیت های علمی و اجتماعی محبوب افغانستان بود و درگذشتش یک ضایعۀ عظیم پنداشته می شود.

 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها