پیام غمشریکی و تسلیت

با تاسف عمیق اطلاع یافتیم که دوکتور عبدالهادی محمودی رهبر سازمان انقلابی وطن پرستان واقعی ، یکی از بنیان گزاران سازمان آزادی بخش مردم افغانستان ، و سازمان جوانان مترقی افغانستان ، شخصیت سیاسی ، علمی و طبیب ملت افغانستان ، سه شنبه هشت اگست ۲۰۱۷ در کانادا چشم از جهان بست . روح شان شاد.

هواداران ساما در کانادا ، غم شریکی و تسلیت خود را به همه اعضای فامیل مرحوم داکتر صاحب هادی محمودی، به فامیل های محمودی فقید، دوستان و هواداران جنبش انقلابی مردم افغانستان ابراز داشته روان مرحومی را شاد و صبر و شیکیبایی برای خانواده مرحوم داکتر هادی محمودی خواهانند.
هواداران ساما
کانادا ۸ ، اگست ۲۰۱۷

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها