وقایع افغانستان از2001 تا 2014 میلادی، بخش 88

ظهور وصعود گروه " داعش"
درموردِ سازمان " داعش " باید علاوه نمود که این گروه در واقع، شاخه ای ازسازمانِ القاعده میباشد که برای نخستین باردرسال 2004م تحتِ نام " الدوله الاسلامیه فی العراق "

درخاکِ عراق ایجاد گردید و درسال 2011م که جهانِ غرب به سردمداری ایالات متحدۀ امریکا خواست رژیم بشاراسد را سرنگون کنند، بخشهایی ازخاک ِسوریه،  برای رشد و فعالیتِ این گروه، بسترِ مساعد تری گردید و بهمین دلیل بود که نام ِاین سازمان را پسانتر،" دولتِ اسلامی عراق و شام " گذاشتند. گفته شده که اکثریتِ اعضای گروه " داعش " را اتباعِ بنیاد گرای قفقاز، عراق، تونس ولیبی تشکیل میدادند (یا میدهند). این گروه، علاوه ازآنکه اداراتِ متعددِ مالی، اداری، نظامی و قضایی شان را درنقاطِ " مفتوحه " درخاکِ سوریه تشکیل دادند، دارای زندان های مخوف نیز بوده وهستند که درآن انواعِ شکنجه های غیرانسانی به منصۀ اجرا قرارمیگرفت و میگیرد. بعداً هرفردِ اسیرشده و یا هرکسی را که " نامسلمان " تشخیص میدادند، با فریاد های " الله اکبر"، فوراً به قتل میرسانیدند. چنانکه سربُریدنها درملأ عام، مثله کردنها، اعدام های صحرایی، کشتارهای دستجمعی، قطع کردن اعضای بدن و دیگروحشیگریهای تکان دهندۀ آنان، ازطریق رسانه های تصویری درسراسرِ جهان درمعرض دیدِ قرارداشت (وهنوزهم قراردارد)
بلی ! براساسِ حمایت، تمویل و تجهیزِ گروه های تروریستی ازسوی قدرت های بزرگِ جهان درسوریه وعراق بود که گروهِ رجعت گرای " داعش " یا همان (دولت اسلامی عراق و شام) که اصلاً ازبطن سازمان مادر(القاعده) بیرون آمده بود، درهفتۀ دوم ِماه جون 2014م با یک حملۀ وسیع و همه جانبۀ مسلحانه   باصدهاعراده موتر" لندکروز" ساخت جاپان ازقلمرو سوریه بالای خاک ِعراق به رهبری عبدالله ابراهیم السامرایی مشهور به " شیخ ابوبکر البغدادی " وحتا درپناه بدرقۀ هوایی نیروهای امریکا، شهرهای مهم ِ" انبار"، " موصل "، " تکریت " و مناطقِ وسیع دیگر را به تصرفِ خویش درآورده منطقه را ازشهرِ باستانی حلب درشمال ِسوریه تا مرزِ ایران و عراق متصرف گردیده، آشوب خونین و دهشتباری را برپا ساختند. 
دراینجا مقاله ای را نقل میکنیم کمه در شمارۀ (150) ماه نوامبرسال 2016 میلادی مجلۀ " نایاب " منشرۀ شهر تورنتو بچاپ رسیده است :
" قطارهای طویل تویو تا های دو کابین سپاه آی.اس.آی (طالبان) که شب و روز از شرق به غرب و ازشمال به جنوب درحرکت بودند، از یاد ما نرفته است. معاصیان کبیره در دودمان طلا پرستان حرمین شریفین تا ابد در بارگاه وجدان تاریخ، سیه روی خواهند بود. نتایج تحقیقاتی که  منابع تأمین هزاران خود رو داعش از این شرکت انجام داده است، نشان میدهد که چهار کشورعربی، این خود روها را خریده و به این گروهک تروریستی تحویل داده اند. پایگاه خبری سوری (دام پرس) به نقل ازخبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که عربستان سعودی، قطر و امارات متحدۀ عربی، اصلی ترین کشورهای تأمین  کنندۀ این خود رو ها بوده اند."
" پیک نت : 60 هزار تویوتا لند کروزر ساخت جاپان چگونه تبدیل به موتر ارتش داعش شد؟ آیا جاپان که سازندۀ این موتراست و سفارش آنرا دریافت کرده بود و یا امریکا و کشورهای بزرگ عضو اتحادیۀ اروپا از چنین معاملۀ بزرگی بی خبر بودند؟ آیا نمی دانستند این 60 هزارتویوتا چرا یکباره وارد خاک عراق شده است؟ آنها نمیدانستند که پول خرید این موترها را عربستان و چند کشورنفتی خلیج فارس به جاپان داده اند؟  یعنی بپذیریم که کمپانی های رقیب در خود جاپان ویا کمپانی های شرکت های بزرگ موترسازی در امریکا و آلمان و فرانسه دست روی دست گذاشته و فقط ناظر این بازار بودند و یا میدانستند و به آنها اخطار سکوت داده شده بود؟ چگونه میتوانست این سیل موتر از طریق ترکیه وارد عراق شده و به موصل منتقل شود تا ارتش داعش اعلام حکومت اسلامی " شام و عراق " بکند و آنوقت هیچ کشور اروپایی و بویژه امریکا که ارتش آن کشور درهمان زمان در عراق حضور داشت، از این ماجرا بی خبربوده باشند؟ آنچه انجام شد، طرحی ازپیش تدارک دیده شده بود که با چراغ سبز نا تو انجام شد و ارتش موتری داعش  که با چراغ خاموش شکل گرفته بود، نا گهان چراغ ها را روشن کرده  وبرای جنایاتی که همه میدانیم به حرکت درآمد. به حرکت درآمد تا با پول نفت موصل و فروش آن زیر قیمت بازار به کمپانی های نفتی، کشور آباد و تاریخی مانند سوریه را ویران کند. هیلاری کلنتون به موجب افشاگری ویکی لیکس گفته بود "  ما برای تأمین امنیت اسراییل باید سوریه را متلاشی کنیم."  همۀ این تدارک و فجایع زیر نقش و پوشش جنجال های خبری رسانه های مهم تصویری امریکا و اروپا انجام شد و مردم از آن بی خبر نگه داشته شدند و در اسارت اخبار پوچ و حاشیه ای همه رسانه ها گرفتارماندند. " 
همین اکنون که این سطور رقم زده میشوند، گروهِ مذکوربه سرعت، دستوراتِ مذهبی سختگیرانۀ شان را برای اهالی مناطقِ تحتِ تصرفِ خویش صادر نموده اند. مثلاً، اعلان نموده اند که همۀ مردم " باید " پنج وقت نماز را درمساجد ادا نمایند، زنان از خانه های شان بیرون نروند، مشروباتِ الکلی ممنوع است، پیروانِ ادیان و مذاهبِ دیگر باید مسلمان شوند، درغیرِآن یا کشته خواهند شد و یا محلِ بود باشِ خویش را ترک گویند، زنان و دوشیزه گان آمادۀ ختنه شوند، زیارتگاه ها و اماکنِ مقدسۀ مسلمانان باید تخریب گردند و همچنان با صدور ده ها فتوا و صدها راه و رسم  غیردینی و غیر مردمی موجب قتل وغارت و نسل کشی و ویرانگری شدند که این سلسله هنوز هم با شدت ادامه دارد.
رسانه های جهان گزارش دادند که صد ها هزار نفر ازاهالی شهرهای متصرفه، پابه فرار نهاده به سوی مناطقِ کرُد نشین و قلمرو ترکیه و یا جا های امن ترپناه بُرده اند. هرچند دولت مرکزی عراق به رهبری " نوری المالکی " درهمان وهلۀ نخست ازایالات متحدۀ امریکا تقاضای اقداماتِ نظامی علیه افرادِ گروه " داعش " را بعمل آورد، اما باساس تحلیل های منابع آگاه، این احتمالِ قوی وجود داشت که این حرکتِ نظامی " داعش "، بروفقِ برنامه های ازقبل تعیین شدۀ امریکا، اسراییل و انگلیس مبنی برتقسیم و تجزیۀ عراق به سه بخش (کُرد ها – سُنی ها و شیعه ها) صورت گرفته باشد. بهمان اساس بود که ابرقدرتِ امریکا به این تقاضای عاجلِ دولتِ عراق اعتنایی نکرد. حملاتِ گسترده و تقریباً غیرمترقبۀ نظامی گروه تروریستی " داعش" درپناهِ سلاح های پیشرفته، نظمِ خاصِ جنگی و صفوفِ عریض و طویل بالای شهرهای عراق، نه تنها تعجبِ کشورهای منطقه را برانگیخت، بلکه احتمالِ نقشِ قوی مالی، نظامی و اطلاعاتی ابرقدرت ِامریکا و انگلیس به شمول اسراییل درقبالِ گروه مذکور را نیزبه حد کافی تقویت نمود. هرچند تا همین اکنون (ماه نوامبر2014م)، مقام های امریکایی، انگلیسی، ترُکی، فرانسوی، سعودی، قطری و جمعاً حدود بیشتر ازسی کشورِ مختلف، ظاهراً برمحورِ یک برنامۀ مشترک بخاطرِ " نبرد" دراز مدت علیه  " دولت اسلامی عراق و شام " تحتِ رهبری ایالات متحدۀ امریکا گِرد آمده و گزارش هایی ناشی از بمبارانِ برخی ازمواضع "داعش" درخاکِ شام، عراق، اطرافِ شهر " کوبانی " و جا های دیگر به نشر میرسند، اما با آنهم، ازاوضاع چنین بر می آید که عملیات ِهوایی این اتحادِ تازه تشکیل، بخاطر به کارگیری سیاست وبرنامۀ دوگانه و اسرار آمیزآنها نتوانسته است روحیه و نیرو های رزمی " دولت اسلامی ..." را درهم بشکند. 
باید اذعان نمود که نبوداراده و تصمیم واقعی غرض سرکوب پدیدۀ منفور(داعش) و اعمال سیاستهای دوگانه و مزورانۀ ایالات متحدۀ امریکا و متحدان منطقه یی آن (قبل ازدخالت مؤثرروسیه) دراین زمینه، فرصت های خوبی را برای تقویت بیشتر و پیشروی های گسترده ترنظامی این پدیدۀ شوم فراهم آورد وباعث کشتاربیرحمانۀ هزاران هزار پیر و جوان و زن و کودک درمناطق متصرفۀ داعش گردید. این سیاست واقدام دوگانۀ امریکا، نه تنها مردمان منطقه و جهان را به ستوه آورد، بلکه موجبات رسوایی واعتراضات وسیع حتا حلقات سیاسی جامعۀ ایالات متحده را نیز فراهم کرد. چنانکه نشریۀ انترنتی " پیام روز" به تاریخ دوم ماه قوس سال 1394 خورشیدی ازقول منابع امریکایی نوشت : " شماری از اعضای ارشد کنگرۀ امریکا به نقل از پیلوتان این کشور اعلام کردند که بارک اوباما جلو 75 فیصد حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش را گرفته است "
نشریه علاوه نمود که : " وقتی این خبر ازدرون ساختارهای سیاسی حاکم بر امریکا گزارش میشود، دیگر برای دیرباوران هم شکی باقی نمی ماند که امریکا پشت پدیدۀ شوم داعش قراردارد. سال گذشته (2013م)، "جوبایدن" معاون رییس جمهور امریکا و هیلاری کلنتن وزیرخارجۀ سابق وی اعلام کرده بودند که داعش مخلوق و اشنگتن و متحدان منطقه ای آنهاست..."
به اساس نوشتۀ " پیام روز"، ادویس عضو حزب جمهوریخواه ورییس کمیتۀ روابط خارجی مجلس نماینده گان امریکا گفته است " 12 ماه است که به دنبال داعش هستند، اما آنها (آزادانه) جولان میدهند."
"جک کین" جنرال چهارستارۀ بازنشستۀ امریکایی نیزدرجلسۀ کمیتۀ روابط خارجی کنگره حرف های ادویس راتأیید کرد واظهارداشت " این (سیاست اوباما) ازهمان ابتدا بسیارعجیب بوده است. رییس جمهورشخصآ بیانیه ای صادرو قدرت نیروی هوایی را محدود کرده است. "
نشریۀ مذکورازقول پایگاه گلوبال ریسرچ مینویسد که هفت کشور(عربستان، ترکیه، قطر، اسرائیل، انگلستان، فرانسه و امریکا) حامی تروریسم هستند. "
به تاریخ 25ماه دسامبر2016م یک گزارش توسط " اسپوتنیک " به نقل از" نشریۀ العالم" و به استناد پایگاه "گلوبال ریسرچ " کشورکانادا به نشر رسید که ما اینک، بخشی ازگزارش مذکو را در اینجا به نشر میرسانیم:
"... عربستان، ترکیه، قطر، اسراییل، انگلیس، فرانسه و امریکا از داعش حمایت و پشتیبانی میکنند که به طورمختصر، نقش هریک ازآنها دراین حمایت به شرح زیراست: عربستان درسال 1006م ازامریکا دستورمستقیم برای تشکیل داعش (درعراق) برای جلوگیری ازنزدیک شدن روابط این کشور با ایران دریافت کرد. درسال 2011م، عربستان ازشورش مسلحانه در شهر درعای سوریه پشتیبانی کرد و به حمایت مالی و تسلیحاتی ازهمه عنصر مسلح درسوریه پرداخت و جبهه بندی بین این عناصر را حفظ کرد تا از استقلال آنها بکاهد. دولت ترکیه گذرگاه امنی را برای عناصرمسلح جهت عزیمت به شمال سوریه فراهم کرد وجبهۀ النصره را با همکاری عربستان ایجاد کرد. این کشور، گروه مسلح موسوم به " جیش الفتح" رادرعملیات یورش درشمال سوریه درسال 2015م فرماندهی کرد و میزبان سران گروه های مسلح بود و روند فروش نفتی راکه داعش به چنگ آورده بود، سازماندهی کرد وخدمات پزشکی به داعش ارائه نمود. دردورۀ 2011 تا 2013م قطر ملیارد ها دلار به گروه اخوان المسلمین مرتبط با گروه های مسلح نظیر گروه "فاروق" اف. اس. ای داد. بعد ازسال 2013م قطرازائتلاف جیش الفتح با محورترکیه – عربستان حمایت کرد. اسراییل همه جنگجویان مسلح در سوریه را با سلاح و تقدیم خدمات پزشکی یاری رساند. داعش و جبهۀ النصره ازجملۀ این گروه ها بودند که ازحمایت رژیم برخوردارشدند. علاوه براینکه مراکز همآهنگی درجولان اشغالی سوریه برای آنها ایجادکرد. انگلیس، به عناصرمسلح در سوریه به منظورهمکاری نزدیک با هسته های القاعده کمک تسلیحاتی کرد واین کمک ها برای گروه های مسلح یاد شده به طورمنظم ادامه یافت. دولت فرانسه خط مشی انگلیس را درکمک تسلیحاتی منظم به گروه های مسلح درسوریه دنبال کرد. نقش امریکا درحمایت ازداعش فراگیرتر بود. بگونه ای که هدایت و همآهنگی همه فعالیتهای کشورها وطرفهای حامی داعش را برعهده داشت وازپایگاه های نظامی درترکیه، قطر، اردن، عراق وعربستان برای این منظوراستفاده کرد...."
(ادامه دارد)

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها