گزارش روز شھدا از طرف ھواداران (ساما) در کانادا

گرامیداشت روز شھدای جنبش ملی و انقلابی افغانستان در کانادا بوسیلھ ھواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ( ساما)

Larthousy's Avatar
Larthousy پاسخ به موضوع: #100477 1 هفته 1 روز قبل
Cialis Sky Pharmacy online pharmacy Buy Xenical Orlistat Canada
Donde Comprar Cialis En Sevilla
Buy Free Shipping Acticin Medication In Internet Overseas cialis price Dove Acquistare Cialis Forum

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها