دربارۀ ۲۸ ماه اسد روز واقعی استقلال افغانستان

نوشتۀ  اخير دانشمند و محقق گرامی جناب داکتر سيد عبدالله کاظم تحت عنوان « توضیحی دربارۀ این سؤال که آیا ۲۸  اسد روز واقعی استقلال افغانستان است؟» موضوع  روز واقعی استقلال افغانستان  را بخوبی  روشن ساخته است .
 

Haroreme's Avatar
Haroreme پاسخ به موضوع: #162263 22 ساعت 15 دقيقه قبل
Amoxicillin And Clavulante Potassium Viagra Sildenafil Citrate 100mg cialis Buy Doxycycline 100mg Propecia Hair Regrowth Pyridium 200mg Urinary Burning

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها