بزرگداشت ازیک عصیان !

آخیرأ رسم شده است که هرکه خواسته باشد در جامعه جنگزده افغانستان تمرین سخنرانی کند گذشته ای ملتی را باید با ادبیات و کلیماتی غیر مستند و نا مأنوس مذهبی زیر سوال ببرد .!! اینکه عبدالرسول سیاف  یکی از نامدارترین رهبران  مذهبی بگوید

Haroreme's Avatar
Haroreme پاسخ به موضوع: #86628 1 هفته 3 روز قبل
Buy Generic Prednisone Online cheap cialis Cephalexin Perscription Number
Prix Boite De Propecia En Pharmacie
Best Buy Generic Levitra Online generic cialis Viagra Mexico

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها