سپاس

 فرهنگی عزیز ما آقای آصف نهان با اهدای تحفۀ گرانبها از سوی برادر فرهیخته و پر تلاش شان جناب اسد الله الم که در آلمان به سر می برند و از سالها به این سو مشغول مبارزۀ بی امان و جسورانه فرهنگی و روشنگرانه می باشند،

اسدالله الم
 
فرهنگی عزیز ما آقای آصف نهان با اهدای تحفۀ گرانبها از سوی برادر فرهیخته و پر تلاش شان جناب اسد الله الم که در آلمان به سر می برند و از سالها به این سو مشغول مبارزۀ بی امان و جسورانه فرهنگی و روشنگرانه می باشند، مزید برآن  مسئولیت تارنمای با اعتبار ( گفتمان) را عهده دار هستند، اینک کتابی زیر عنوان ( دموکراسی) و پیوست آن ( تاریخ، اشکال و تیوریها) که از قلم هانس فورلیندر(Hans Vorlander) تراوش یافته، این اثر گرانبها در عرصۀ سیاست که امروز سیاست با فعل و انفعالات گسترده همه جوانب زنده گی انسان عصر ما را در خود پیچانده،  آنرا با دقت، امانت و به طرز شیوا به زبان فارسی دری ترجمه نموده اند که خوانش آن برای هرکس با هر سویه ، ضروری پنداشته می شود.
کتاب حاضر با قطع و صحافت زیبا به درازای 21.5 و پهنای 13.5 سانتی متر شامل 112 صفحه با محتوای:
1 -  آیا دموکراسی یک پیروزی متداوم است؟
2 – پیدایش دموکراسی مدرن
3 – دموکراسی باستان و دموکراسی مدرن
4 – سنت جمهوری خواهی دمو کراسی
5 – تشکیل دمو کراسی مدرن
6 – تکامل دمو کراسی مدرن
7 – ساختار ها و معضلات دموکراسی مدرن
8 – پیش شرط ها و وشرایط دموکراسی مدرن و
9 - شانس دموکراسی در عصر گلوبالیسم( جهانی شدن) میباشد که مزید بران پیشگفتار مبسوط و لازمی پیرامون کتاب و محتوای کتاب از قلم آقای معراج امیری نیز به نظر می رسد.
مطبعۀ شفاف که نشانی آن در کابل است، حق مسلم دارند از اسلوب و صفایی چاپ مطبعۀ شان به نیکی یاد نماییم و موفقیت برای شان آرزو کنیم.
در اخیر از دوست گرامی مان جناب اسدالله الم تشکر میکنم که با ارسال کتاب با محتوای شان نه تنها تشنگی خوانش مرا فروکش می نمایند، بلکه کتابخانۀ هفته نامۀ "افق" را نیز غنامند ساختند.
ضیا – مسئول هفته نامۀ "افق" استرالیا


با سپاس فراوان از جناب ضیا ضیا نویسنده پرکار و  مبارز خستگی ناپذیر و پر تلاش کشور که در معرفی این اثر مرا مورد الطاف شان قرار داده اند. علاقه مندان می توانند که نسخه الکترونیک این کتاب را از بخش کتاب ها دانلود کنند.
اسد الم

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها