حکایت و روایت واقعی کربلا چیست؟

یک هزار و سیصدو هفتاد و نو سال(هجری قمری)قبل از امروز در کربلا، جنگ نابرابری واقع شد. در یک طرف این جنگ حضرت امام حسین(رض) با 72 تن اعضای خانواده و یارانش قرار داشت، و در طرف دیگر هزاران نیروی یزید بن معاویه که در دمشق جانشین پدرش شده بود.

این جنگ که با شهادت امام حسین(رض) و جمعی از همراهانش(به روایتی 44 نفر) اعم از کودکان و زنان پایان یافت، یک حادثۀ ناگهانی و تصادفی نبود. این جنگ در بستر سیاسی و اجتماعی مشخصی شکل گرفت که ریشه های تاریخی آن به سال های پیشین بر می گشت.
ریشه های تاریخی جنگ کربلا:
 قبیلۀ بنی امیه یا اموی از قبایل نیرومند قریش در مکه بود که سران آنها از همان آغاز ظهور اسلام و بعثت پیغمبر اسلام(ص) که به قبیلۀ بنی هاشم قریش تعلق داشت، در مخالفت و خصومت قرار گرفتند. رهبری مخالفت اموی ها را ابوسفیان، کلان و رئیس این قبیله بدوش داشت و تا فتح مکه به این خصومت ادامه داد.
پس از فتح مکه و انتشار اسلام در شبه جزیره عربستان دیگر مجالی به مخالفت بنی امیه باقی نماند و ابوسفیان به پیامبر(ص) تسلیم شد و اسلام را پذیرفت. اما پس از رحلت پیغمبر اسلام (ص)که موضوع خلافت بمیان آمد، سران بنی امیه با توجه به اقتدار گذشته در میان قبایل قریش در صدد دسترسی به قدرت شدند.
در خلافت ابوبکر (رض) افراد قبیله اموی منصب بسیارمهمی نداشتند و بیشتر به جبهات جنگ فرستاده می شدند. در خلافت عمر(رض)نیز این سیاست ادامه یافت. اما پس از تسخیر شام، نخست یزید بن ابوسفیان و پس از مرگ او برادرش معاویه بن ابوسفیان به فرمان خلیفه دوم به ولایت شام (سوریه) گماشته شدند.
اموی ها در خلافت عثمان بن عفان(رض) که وی متعلق به این قبیله بود مجال بیشتر یافتند. امیر معاویه در شام پایه های اقتدار خود را محکم کرد و پس از شهادت خلیفه سوم در صدد تصاحب خلافت و تثبیت اقتدار سیاسی اموی ها برآمد.
خلافت علی بن ابی طالب(رض) پس از شهادت خلیفه سوم برای سران اموی در شام و مناطق دیگر که آنرا انتقال خلافت و اقتدار سیاسی از بنی امیه به بنی هاشم می پنداشتند، غیر قابل قبول بود.
نخستین جنگ بر سر خونخواهي خلیفه سوم:
جنگ جمل نخستین جنگ مخالفان خلافت حضرت علی(رض) بر سر خونخواهي
حضرت عثمان(رض) بود که در ماه جمادی الآخرسال 36 هجری قمری در بصره بوقوع پیوست. طلحه بن عبدالله و زبیر بن عوام علی رغم بیعت با خلیفه چهارم به خونخواهی خلیفه سوم، سر مخالفت برداشتند و به مکه رفتند.
 در مکه عایشه(رض) همسر پیامبر اسلام(ص) که در روزهای شورش علیه خلافت عثمان(رض) از مدینه به این شهر آمده بود به این مخالفانِ خلافت پیوست. به روایت تاریخ طبری حضرت عایشه(رض) کمر به خوانخواهی خلیفه سوم بست و گفت: «به خدا عثمان به ستم کشته شد، به خدا انتقام خون او را می گیرم.»
عایشه(رض) با سپاهی که آماده ساخت همراه طلحه و زبیر راه بصره در پیش گرفت تا قاتلان خلیفه سوم مسلمانان را مجازات کنند. خلیفه چهارم از پشت سر آنها بسوی مکه رفت و از آنجا آنها را بسوی بین النهرین تعقیب کرد. قبل از وقوع جنگ، مذاکرات بی نتیجه ای میان طرفین صورت گرفت.
سرانجام در این جنگ، مخالفان حضرت علی(رض)شکست خوردند. به یک روایت ده هزار و به روایت های دیگر شمار بیشتر از دو طرف کشته شدند. درمیان کشته شدگان صدها تن از اصحاب و یاران پیغمبر اسلام(ص) قرار داشتند. زبیر و طلحه (رض) دو صحابی عَشَرۀ مُبَشٌره نیز در میان قربانیان این جنگ بودند.
جنگ صفین؛ جنگ بر سر خلافت:
برغم شکست مخالفان علی(رض) در بصره، جنگ و شورش داخلی پایان نیافت. خلیفۀ مسلمین جریر بن عبدالله را بسوی شام فرستاد و از امیر معاویه والی شامات خواستار بیعت شد. والی شام قبل از بیعت خواستار دستگیری و مجازات قاتلان حضرت عثمان(رض)گردید. پیش از ورود فرستاده علی(رض)، همسر خلیفه سوم نامه ای را به امیر معاویه نوشت که در آن از شهادت وی سخن گفت. پیراهن خونین حضرت عثمان ضمیمۀ این نامه بود. امیر شام در دمشق نامه را به مردم خواند و پیراهن خونین خلیفه سوم مسلمانان را در معرض دید آنها قرار داد. این امر در تحریک و تحریص مردم برای انتقام از قاتلان او مؤثر بود؛ چیزی که زمامدار شام در پی آن می گشت.
وقتی امیر معاویه از بیعت به علی بن ابی طالب (رض) امتناع ورزید، او را در ماه محرم 36 هجری قمری از ولایت معزول کرد و بجایش سهل بن حنیف را به شام اعزام داشت؛ اما والی شام، راه را بروی والی جدید بست. به نوشته طبری، امیر معاویه در پاسخ به نامه های علی(رض)در ماه صفر 36 هجری قمری پاکت سربسته و بدون نامه را فرستاد. فرستادۀ او به خلیفه چهارم گفت که در شام شصت هزار جوان برای انتقام خون عثمان (رض) بی تاب اند. وقتی علی(رض) از او پرسید که از چه کسی انتقام می گیرند، پاسخ داد:
"از رگ های گردن تو!"
مردم مدینه که از عدم بیعت و مخالفت فرمانروای شام نگرانی داشتند خواستار آن بودند تا موضع خلیفه چهارم روشن شود. مردم، زیاد بن حنظله تمیمی از مشاوران نزدیک خلیفه را نزد وی فرستادند تا آخرین موقف و تصمیم خود را مشخص کند. علی(رض) به زیاد گفت « به غزای شام آماده شو!" و زیاد به مردم پیام شمشیر آورد: "ای قوم! شمشیر»
جنگ اجتناب نا پذیر شده بود. دو طرف خود را آماده ساختند. شمار نیروهای خلیفه چهارم در این جنگ بین پنجاه تا نود هزار و حتا یکصد و بیست هزار تخمین می شود. امیر معاویه نیز لشکری برای جنگ آماده ساخت که تعداد آنرا در منابع تاریخی هفتاد تا نود هزار تن گفته اند.
جنگ صفین در ذی الحجه37هجری قمری رخ داد. در بسیاری از منابع شمار کشته های جنگ صفین، ده ها هزار تن تخمین می شود. نکتۀ هراس انگیز دیگر در این جنگ سر بری و انتقال آن به پشت جبهه بود. سر عمار بن یاسر از اصحاب معروف پیغمبر اسلام(ص) توسط سپاهیان شام در دمشق فرستاده شد. سپس این سربریدن ها و نمایش سرهای بریده در منازعۀ درونی قدرت در دوران اموی ها ادامه یافت.
لشکریان معاویه که بروز دهم ماه صفر، رو به شکست نهاده بودند، به تدبیر عمروبن عاص قرآن را بر سرنیزه ها بلند کردند تا صلح میان طرفین بر قرار شود. هر دو طرف تن به حکمیت دادند. از جانب امیر معاویه عمرو بن عاص و از جانب حضرت علی(رض) ابوموسی اشعری، حکم تعین شدند.
پس از چندماه بحث، فیصله حکمیت به نفع امیرمعاویه صادر گردید که مبتکر آن عمرو بن عاص بود. در حالی که هر دو  به کنار رفتن معاویه و علی(رض) از قدرت فیصله کردند اما در موقع ابلاغ این فیصله، عمر و بن عاص پس از ابوموسی اشعری نتیجۀ داوری را، خلافت معاویه خواند. این حکمیت و نتیجۀ آن، لشکریان خلیفۀ چهارم را دچار تفرقه کرد. شماری از طرفداران علی(رض)که بیشتر به قبایل بنی تمیم و بنی بکر تعلق داشتند پذیرش حکمیت از سوی وی را در جنگ برخلاف قرآن و سنت پنداشتند و برضد خلیفه سر به شورش برداشتند که به خوارج معروف گردیدند. هر چند در جنگ نهروان از سوی خلیفۀ چهارم شکست خوردند، اما سرانجام  حضرت علی را در نوزدهم رمضان سال چهلم هجری قمری(661 میلادی)به شهادت رساندند.
انتقال کامل قدرت به بنی امیه:
پس از شهادت حضرت علی(رض) در واقع زمینه برای تصاحب قدرت از سوی بنی امیه که ریاست و کلانی آنها را امیر معاویه پس از مرگ پدرش ابوسفیان به عهده گرفته بود، مساعد شد.
حضرت امام حسن بن علی(رض) در 41 هجری قمری به نفع حاکمیت امیر معاویه از تکیه بر مسند خلافت به جای پدرش صرف نظر کرد. او پس از شهادت پدرش در کوفه عهده دار امور خلافت شد و در دو راهی جنگ و صلح با امیر شام و یا ماندن و رفتن از مقام خلافت قرار گرفت. اما عدم تمایل طرفداران او به جنگ و حتا جانبداری از معاویه(رض) در درون لشکرش از یکسو، و از جانب دیگر وجود خوارج علی رغم شکست آنها در پشت جبهه به عنوان دشمن مزاحم، وی را بسوی صلح با معاویه برد. امیرمعاویه نیز با اطلاعی که از درون لشکر و هواداران او داشت برایش پیشنهاد صلح داد؛ صلحی که به پذیرش خلافت حضرت معاویه می انجامید. سرانجام پیمان صلح در همین مسیر به امضاءرسید. هر چند در ظاهر شرایطی برای صلح تعین شد که هرگز تحقق نیافت. این صلح برای شمار اندکی از یاران و هواداران امام حسن و حتا برای برادرش امام حسین (رض) ناگوار و غیر قابل قبول بود.
صلح حسن بن علی(رض) با امیر معاویه آخرین موانع را از سر راه او در تسلط به تمام قلمرو خلافت اسلامی برداشت. او شهر دمشق را پایتخت خلافت، در واقع سلطنت انتخاب کرد. وی خود را آخرین خلیفه و اولین پادشاه می خواند. دوران خلافت و سلطنت او، دوران آرامش و ثبات در داخل و گسترش قلمرو اسلامی در بیرون بود. وی در بصره و کوفه که مورد تهدید گروه خوارج بود، با زور و خشونت ادارۀ با ثبات ایجاد کرد. امیر معاویه پس از نوزده یا بیست سال زمامداری به عمر هشتاد سالگی در رجب 60 هجری(680 عیسوی) وفات یافت.
جانشینی یزید و نخستین صدای مخالفت از مدینه:
امیر معاویه قبل از وفات برای پسرش یزید که شخص فاقد اهلیت به خلافت بود، با سیاست قمچین و قیماق(چماق و هویچ)بیعت گرفت و او را به جانشینی خود تعیین کرد.
ابن اثیر (ابوالحسن علی بن ابی الکرم محمد متولد555 هجری قمری مؤرخ و محدث معروف) می گوید که طرح جانشینی یزید از مغیره بن شعبه والی کوفه بود. وی این فکر را نخست با یزید در میان گذاشت و سپس آنرا با این استدلال که پس از وی مسلمانان بر سر خلافت دچار تفرقه و نزاع نشوند به گوش معاویه رسانید.
ابن کثیر(عماالدین اسماعیل ابن کثیر دمشقی(774 – 701 هجری قمری) در البدایه والنهایه از ارسال یکصد هزار درهم از سوی وی به عبدالله بن عمر (رض) سخن میگوید تا توجه او را در حمایت از خلافت یزید جلب کند. ابن عمر از پذیرش این پول خود داری کرد. سپس به مروان بن الحکم والی مدینه دستور داد تا از بزرگان مدینه که بیشتر اصحاب با نفوذ و از اهل و بیت پیغمبر اسلام(ص) بودند برای جانشینی یزید بیعت بگیرد. اما در مدینه حسین بن علی، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابی بکر(رض) چهار تن از چهره های معروف و شاخص مدینه به این بیعت مخالفت کردند. آنها در مدینه تحت فشار والی اموی قرار گرفتند و سپس بسوی مکه رفتند. خلیفه اموی در مکه کوشید تا با نرمی و مدارا آنها را به جانشینی یزید قانع کند. وقتی تلاش او مؤثر نیافتاد به محافظان خود دستور داد تا حین سخنرانی اش در مسجد دهن آنها را با شمشیر خاموش کنند. او با این تهدید و تدبیر جانشینی یزید را در مکه به گوش مردم رساند.
جنگ کربلا:
به نوشتۀ محمد بن جریر طبری در تاریخ معروف طبری هنوز خبر وفات حضرت معاویه در همه جا پراگنده نشده بود که یزید به ولید بن عتبه والی مدینه نوشت: "حسین و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر را سخت و بی امان به بیعت وادار کن."
ولید،امام حسین رابه بیعت فراخواند و او گفت که بیعت را در جمع مردم انجام خواهد داد. ولید پذیرفت اما مروان بن حکم از سران اموی به ولید گفت او را رها نکن که دیگر چنین فرصتی پیش نیاید. او را نگهدار تابیعت کند و یا گردنش را بزن. عبدالله بن زبیر بسوی مکه فرار کرد. عبدالله بن عمر سرانجام به بیعت تن داد و امام حسین نیز بسوی مکه رفت.
امام حسین(رض) از مکه به دعوت مردم بین النهرین(عراق) به خصوص اهالی کوفه که از طرفداران و یا شیعیان پدرش بودند عازم این منطقه شد. او قبل از سفر خود مسلم بن عقیل پسر عمویش را فرستاد تا از بیعت مردم کوفه اطلاع دهد. در کوفه هزاران نفر به مسلم تعهد کردند که از امام حسین حمایت کنند. امام حسین (رض) پس از آنکه مسلم از بیعت دوازده هزار نفر در کوفه خبر داد عازم کوفه شد. هر چند در مکه برخی ها مانند عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس با عزیمت او بسوی کوفه موافق نبودند. تنها عبدالله بن زبیر که هوای خلافت داشت امام حسین را تشویق به سفر کوفه کرد.
امام حسین(رض) نخست در سوم شعبان سال 60 هجری قمری از مدینه به مکه آمد و سپس با 72 تن اعضای فامیل و همراهانش عازم کوفه شد و روز دوم محرم این سال به منطقه کربلا رسید. در آنجا از آن هزاران نفر شیعیان (طرفداران و هواداران، نه به مفهوم مذهبی امروز) پدرش که او را دعوت کرده بودند، خبری نبود. در کربلا نیروی عبیدالله بن زیاد والی کوفه به فرماندهی عمر بن سعد بن ابی وقاص جلو حرکت او  را گرفت. عمر بن سعد به هیچ یک از این سه پیشنهاد امام حسین:
بازگشت به مدینه یامکه،
خروج از یک مرز دیگر و شرکت در جهاد،
و رفتن نزد یزید به دمشق، وقعی نگذاشت و بالاخره طي يك جنگ نا برابر، فاجعۀ كربلا به وقوع پيوست.
جنگ کربلا که به شهادت حسین بن علی(رض) و یاران او و خانواده های شان انجامید، نقطۀ مهم و خونینی در تاریخ اسلام و مسلمانان شمرده می شود. پیامدآن، تفرقه شدید و عمیق در درون جامعۀ عرب و مسلمانان بود. تفرقه و خصومتی که هر گز پایان نیافت و منجر به جنگ های مداوم و خونینی در طول تاریخ اسلام شد. بخشی از جلوه های این خصومت و جنگ همین اکنون در سدۀ بیست و یکم پس از 1379 سال در میدان های خونین شامات و عراق و یمن ادامه دارد.

 

nfl jerseys's Avatar
nfl jerseys پاسخ به موضوع: #725826 6 ساعت 38 دقيقه قبل
I happen to be writing to let you know of the perfect discovery my wife's girl obtained checking the blog. She mastered too many things, including what it's like to possess a very effective giving spirit to make the mediocre ones without hassle comprehend a number of tricky subject matter. You really did more than visitors' expectations. Thanks for imparting those priceless, safe, revealing and also unique tips about your topic to Emily.
nfl jerseys www.nfljerseys.us.org
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #725489 17 ساعت 10 دقيقه قبل
I want to show some appreciation to you for rescuing me from this type of difficulty. As a result of browsing through the world-wide-web and meeting tips which are not productive, I believed my life was over. Being alive without the solutions to the problems you have resolved all through your article content is a crucial case, as well as those that could have adversely damaged my career if I hadn't encountered your web blog. The capability and kindness in taking care of every aspect was useful. I don't know what I would have done if I hadn't come across such a thing like this. I can now look forward to my future. Thanks so much for your impressive and results-oriented guide. I won't hesitate to suggest your web sites to any person who ought to have counselling about this situation.
adidas yeezy www.adidasyeezy.co.uk
adidas gazelle's Avatar
adidas gazelle پاسخ به موضوع: #725129 1 روز 2 ساعت قبل
I want to get across my appreciation for your kind-heartedness supporting visitors who absolutely need help with your niche. Your real dedication to getting the message up and down had become remarkably interesting and has really encouraged ladies just like me to attain their dreams. Your personal important help can mean this much to me and extremely more to my office colleagues. Best wishes; from each one of us.
adidas gazelle www.adidasgazelle.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #725125 1 روز 2 ساعت قبل
I simply had to thank you very much yet again. I am not sure what I might have achieved in the absence of the type of smart ideas discussed by you on such field. It truly was a frustrating matter for me, but taking note of this skilled style you treated it took me to leap with gladness. Now i am happier for this advice and in addition wish you find out what an amazing job your are undertaking instructing the mediocre ones through your webblog. More than likely you have never got to know all of us.
adidas nmd gtiny.me/nmds
longchamp bags's Avatar
longchamp bags پاسخ به موضوع: #724738 1 روز 12 ساعت قبل
I really wanted to type a quick message so as to thank you for these great tips and tricks you are sharing here. My time consuming internet investigation has now been rewarded with high-quality details to write about with my contacts. I 'd admit that many of us site visitors actually are definitely endowed to exist in a fine place with so many lovely people with very beneficial tips. I feel truly fortunate to have discovered your website page and look forward to really more enjoyable moments reading here. Thanks once again for everything.
longchamp bags www.long-champhandbags.org.uk
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #724631 1 روز 15 ساعت قبل
Thank you for every one of your efforts on this blog. My daughter really likes making time for internet research and it's easy to understand why. Most people hear all about the compelling manner you give rewarding thoughts on the web blog and in addition boost contribution from some other people on the concept so our own girl is in fact discovering a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You're the one performing a fantastic job.
yeezy boost 350 osws.uk/yeezy
adidas superstar shoes's Avatar
adidas superstar shoes پاسخ به موضوع: #724315 1 روز 22 ساعت قبل
I'm writing to let you know of the impressive discovery my cousin's daughter encountered viewing the blog. She learned numerous pieces, which include what it's like to have an excellent giving heart to let most people without hassle thoroughly grasp certain complex matters. You really exceeded visitors' expectations. I appreciate you for distributing these priceless, dependable, explanatory and in addition easy tips on your topic to Kate.
adidas superstar shoes www.adidassuperstar.org.uk
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #724066 2 روز 3 ساعت قبل
I wanted to put you the little note in order to say thank you over again for the superb pointers you've featured on this page. This has been quite shockingly generous of people like you to allow extensively exactly what many of us might have made available for an e-book to earn some dough on their own, specifically now that you might have tried it in case you considered necessary. These good ideas as well worked as the good way to fully grasp other people online have similar keenness just like mine to figure out significantly more with reference to this matter. I believe there are a lot more enjoyable instances up front for individuals that go through your blog post.
adidas nmd urlr.be/short/nmds
kobe basketball shoes's Avatar
kobe basketball shoes پاسخ به موضوع: #723805 2 روز 8 ساعت قبل
I not to mention my pals appeared to be taking note of the excellent thoughts located on your website and all of a sudden came up with a terrible feeling I had not thanked you for those tips. These boys are actually as a consequence very interested to study them and have in effect certainly been taking pleasure in them. Thanks for getting really considerate and then for considering this form of marvelous things millions of individuals are really needing to know about. My personal honest apologies for not expressing gratitude to earlier.
kobe basketball shoes www.kobebasketballshoes.net
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #723435 2 روز 17 ساعت قبل
A lot of thanks for your entire efforts on this site. Gloria really loves setting aside time for internet research and it is obvious why. We hear all regarding the powerful means you provide helpful strategies on this blog and in addition welcome contribution from other individuals on this area of interest while our own daughter is really starting to learn a great deal. Enjoy the rest of the new year. You are doing a pretty cool job.
yeezy boost 350 v2 youl.ink/yzyv2
Adidas NMD New Camouflage Main Green Khaki2's Avatar
Adidas NMD New Camouflage Main Green Khaki2 پاسخ به موضوع: #723347 2 روز 19 ساعت قبل
I discovered your blog website on google and test a number of of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of forward to studying extra from you later on!?
Adidas NMD New Camouflage Main Green Khaki2 www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-new-ca...en-khaki2-p-538.html
vans shoes's Avatar
vans shoes پاسخ به موضوع: #723338 2 روز 19 ساعت قبل
My husband and i felt really relieved when John managed to carry out his inquiry via the precious recommendations he obtained while using the weblog. It's not at all simplistic to simply always be giving for free strategies which usually many others have been trying to sell. We really acknowledge we have got the writer to appreciate for this. The main illustrations you've made, the easy website navigation, the friendships you can make it possible to engender - it is all excellent, and it's really aiding our son in addition to us reckon that the idea is enjoyable, which is certainly very essential. Thanks for the whole lot!
vans shoes www.vans-outlet.us.com
longchamp sale's Avatar
longchamp sale پاسخ به موضوع: #722908 3 روز 4 ساعت قبل
I'm writing to make you be aware of of the fine discovery my girl had studying your webblog. She noticed too many things, which include how it is like to possess a wonderful teaching heart to have folks effortlessly know just exactly certain multifaceted issues. You actually did more than our expected results. I appreciate you for giving those practical, dependable, educational and also cool guidance on that topic to Mary.
longchamp sale www.outletlongchamp.us.com
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #722880 3 روز 4 ساعت قبل
I and also my pals have already been viewing the nice secrets and techniques on your site while instantly developed an awful feeling I had not thanked the site owner for those techniques. Those boys were definitely certainly glad to see all of them and have surely been having fun with them. Thanks for really being simply considerate and then for deciding upon some ideal resources millions of individuals are really desperate to be informed on. Our own sincere regret for not expressing appreciation to sooner.
adidas yeezy lovebyt.es/adyzy
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #722473 3 روز 14 ساعت قبل
I must show thanks to you just for rescuing me from this type of matter. As a result of exploring throughout the the net and meeting concepts which are not pleasant, I believed my life was gone. Existing without the strategies to the difficulties you've solved all through your posting is a critical case, as well as the kind which might have negatively damaged my career if I had not noticed your website. Your primary know-how and kindness in playing with all the things was helpful. I don't know what I would've done if I had not discovered such a stuff like this. It's possible to now relish my future. Thanks for your time very much for your specialized and result oriented help. I will not hesitate to propose your web blog to any person who would like recommendations about this situation.
yeezy boost 350 www.yeezy-boost.us.com
Kanye West shoes's Avatar
Kanye West shoes پاسخ به موضوع: #722308 3 روز 17 ساعت قبل
I precisely desired to thank you so much again. I'm not certain the things that I might have created in the absence of the type of recommendations discussed by you directly on such a area of interest. It had been an absolute fearsome issue in my position, however , viewing this specialised form you processed it forced me to jump for happiness. I'm just happier for the help and then wish you recognize what a great job you are always undertaking training others through the use of your webpage. I'm certain you haven't come across all of us.
Kanye West shoes vtu.cc/yzyuk
curry 4's Avatar
curry 4 پاسخ به موضوع: #721989 3 روز 23 ساعت قبل
I must show my love for your generosity supporting people who should have guidance on that theme. Your real commitment to passing the message all around came to be definitely powerful and has in most cases helped others like me to get to their targets. Your personal warm and helpful key points implies much to me and much more to my fellow workers. Thanks a ton; from everyone of us.
curry 4 www.curry4.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #721780 4 روز 5 ساعت قبل
I want to convey my passion for your generosity in support of those individuals that need help on the area of interest. Your very own dedication to getting the message all over appeared to be astonishingly good and have frequently allowed most people much like me to get to their endeavors. Your new valuable guide entails this much a person like me and further more to my peers. With thanks; from each one of us.
adidas nmd izap.fr/7whB
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #721133 4 روز 22 ساعت قبل
I would like to show my love for your generosity giving support to people who must have help on the question. Your very own dedication to getting the message all-around ended up being exceedingly significant and have really empowered men and women much like me to achieve their pursuits. Your amazing informative useful information entails a great deal a person like me and much more to my colleagues. Best wishes; from all of us.
yeezy shoes chilp.it/40fa8c1
nhl jerseys's Avatar
nhl jerseys پاسخ به موضوع: #721041 5 روز 25 دقيقه قبل
I and also my guys were going through the excellent advice from the website then before long came up with a terrible feeling I had not expressed respect to you for those techniques. Those women were definitely as a consequence glad to see them and have now honestly been having fun with them. Thanks for simply being quite thoughtful and then for finding this form of incredibly good subject matter most people are really desirous to be aware of. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.
nhl jerseys www.nhljerseys.us.org
true religion outlet's Avatar
true religion outlet پاسخ به موضوع: #720577 5 روز 11 ساعت قبل
I enjoy you because of all your efforts on this website. Gloria delights in conducting research and it's obvious why. I hear all relating to the compelling ways you produce reliable steps via the web site and in addition attract response from others on that point plus our favorite child is certainly understanding a great deal. Have fun with the remaining portion of the new year. You're the one performing a powerful job.
true religion outlet www.truereligion-outlets.us.com
adidas yeezy boost's Avatar
adidas yeezy boost پاسخ به موضوع: #720551 5 روز 12 ساعت قبل
My spouse and i got really glad John could conclude his homework by way of the precious recommendations he gained out of the blog. It is now and again perplexing to just be releasing tips and tricks that many many people might have been making money from. We discover we've got the writer to be grateful to for that. The most important illustrations you made, the straightforward blog menu, the relationships your site make it easier to engender - it's got many wonderful, and it is leading our son and us reckon that the subject matter is exciting, which is certainly seriously serious. Thank you for all!
adidas yeezy boost gnap.es/69tsv
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #720156 6 روز 32 دقيقه قبل
I needed to write you this very little remark in order to give thanks once again with the great techniques you've provided in this case. This is really remarkably open-handed with you to offer easily what exactly a lot of people could possibly have sold as an electronic book to generate some bucks for their own end, specifically considering the fact that you could possibly have tried it if you ever desired. The pointers additionally served as a great way to be sure that some people have similar passion really like my very own to learn lots more with regard to this issue. I'm certain there are many more enjoyable sessions ahead for many who check out your blog post.
adidas yeezy www.yeezy.org.uk
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #719959 6 روز 3 ساعت قبل
I enjoy you because of your whole effort on this blog. My mom really likes doing investigations and it's really obvious why. Most of us know all regarding the lively form you deliver both useful and interesting things through this website and as well cause contribution from the others on the matter then my girl is truly becoming educated so much. Have fun with the remaining portion of the year. You are always doing a pretty cool job.
adidas yeezy www.izap.fr/smhB
converse outlet's Avatar
converse outlet پاسخ به موضوع: #719308 6 روز 14 ساعت قبل
Thanks for all of your efforts on this web site. Ellie loves working on investigation and it is easy to see why. We all hear all of the powerful way you convey valuable things via the web blog and even attract participation from some others on this area of interest and our own princess is always learning a whole lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You're the one conducting a tremendous job.
converse outlet www.converse-shoes.us.com

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها