حکایت و روایت واقعی کربلا چیست؟

یک هزار و سیصدو هفتاد و نو سال(هجری قمری)قبل از امروز در کربلا، جنگ نابرابری واقع شد. در یک طرف این جنگ حضرت امام حسین(رض) با 72 تن اعضای خانواده و یارانش قرار داشت، و در طرف دیگر هزاران نیروی یزید بن معاویه که در دمشق جانشین پدرش شده بود.

این جنگ که با شهادت امام حسین(رض) و جمعی از همراهانش(به روایتی 44 نفر) اعم از کودکان و زنان پایان یافت، یک حادثۀ ناگهانی و تصادفی نبود. این جنگ در بستر سیاسی و اجتماعی مشخصی شکل گرفت که ریشه های تاریخی آن به سال های پیشین بر می گشت.
ریشه های تاریخی جنگ کربلا:
 قبیلۀ بنی امیه یا اموی از قبایل نیرومند قریش در مکه بود که سران آنها از همان آغاز ظهور اسلام و بعثت پیغمبر اسلام(ص) که به قبیلۀ بنی هاشم قریش تعلق داشت، در مخالفت و خصومت قرار گرفتند. رهبری مخالفت اموی ها را ابوسفیان، کلان و رئیس این قبیله بدوش داشت و تا فتح مکه به این خصومت ادامه داد.
پس از فتح مکه و انتشار اسلام در شبه جزیره عربستان دیگر مجالی به مخالفت بنی امیه باقی نماند و ابوسفیان به پیامبر(ص) تسلیم شد و اسلام را پذیرفت. اما پس از رحلت پیغمبر اسلام (ص)که موضوع خلافت بمیان آمد، سران بنی امیه با توجه به اقتدار گذشته در میان قبایل قریش در صدد دسترسی به قدرت شدند.
در خلافت ابوبکر (رض) افراد قبیله اموی منصب بسیارمهمی نداشتند و بیشتر به جبهات جنگ فرستاده می شدند. در خلافت عمر(رض)نیز این سیاست ادامه یافت. اما پس از تسخیر شام، نخست یزید بن ابوسفیان و پس از مرگ او برادرش معاویه بن ابوسفیان به فرمان خلیفه دوم به ولایت شام (سوریه) گماشته شدند.
اموی ها در خلافت عثمان بن عفان(رض) که وی متعلق به این قبیله بود مجال بیشتر یافتند. امیر معاویه در شام پایه های اقتدار خود را محکم کرد و پس از شهادت خلیفه سوم در صدد تصاحب خلافت و تثبیت اقتدار سیاسی اموی ها برآمد.
خلافت علی بن ابی طالب(رض) پس از شهادت خلیفه سوم برای سران اموی در شام و مناطق دیگر که آنرا انتقال خلافت و اقتدار سیاسی از بنی امیه به بنی هاشم می پنداشتند، غیر قابل قبول بود.
نخستین جنگ بر سر خونخواهي خلیفه سوم:
جنگ جمل نخستین جنگ مخالفان خلافت حضرت علی(رض) بر سر خونخواهي
حضرت عثمان(رض) بود که در ماه جمادی الآخرسال 36 هجری قمری در بصره بوقوع پیوست. طلحه بن عبدالله و زبیر بن عوام علی رغم بیعت با خلیفه چهارم به خونخواهی خلیفه سوم، سر مخالفت برداشتند و به مکه رفتند.
 در مکه عایشه(رض) همسر پیامبر اسلام(ص) که در روزهای شورش علیه خلافت عثمان(رض) از مدینه به این شهر آمده بود به این مخالفانِ خلافت پیوست. به روایت تاریخ طبری حضرت عایشه(رض) کمر به خوانخواهی خلیفه سوم بست و گفت: «به خدا عثمان به ستم کشته شد، به خدا انتقام خون او را می گیرم.»
عایشه(رض) با سپاهی که آماده ساخت همراه طلحه و زبیر راه بصره در پیش گرفت تا قاتلان خلیفه سوم مسلمانان را مجازات کنند. خلیفه چهارم از پشت سر آنها بسوی مکه رفت و از آنجا آنها را بسوی بین النهرین تعقیب کرد. قبل از وقوع جنگ، مذاکرات بی نتیجه ای میان طرفین صورت گرفت.
سرانجام در این جنگ، مخالفان حضرت علی(رض)شکست خوردند. به یک روایت ده هزار و به روایت های دیگر شمار بیشتر از دو طرف کشته شدند. درمیان کشته شدگان صدها تن از اصحاب و یاران پیغمبر اسلام(ص) قرار داشتند. زبیر و طلحه (رض) دو صحابی عَشَرۀ مُبَشٌره نیز در میان قربانیان این جنگ بودند.
جنگ صفین؛ جنگ بر سر خلافت:
برغم شکست مخالفان علی(رض) در بصره، جنگ و شورش داخلی پایان نیافت. خلیفۀ مسلمین جریر بن عبدالله را بسوی شام فرستاد و از امیر معاویه والی شامات خواستار بیعت شد. والی شام قبل از بیعت خواستار دستگیری و مجازات قاتلان حضرت عثمان(رض)گردید. پیش از ورود فرستاده علی(رض)، همسر خلیفه سوم نامه ای را به امیر معاویه نوشت که در آن از شهادت وی سخن گفت. پیراهن خونین حضرت عثمان ضمیمۀ این نامه بود. امیر شام در دمشق نامه را به مردم خواند و پیراهن خونین خلیفه سوم مسلمانان را در معرض دید آنها قرار داد. این امر در تحریک و تحریص مردم برای انتقام از قاتلان او مؤثر بود؛ چیزی که زمامدار شام در پی آن می گشت.
وقتی امیر معاویه از بیعت به علی بن ابی طالب (رض) امتناع ورزید، او را در ماه محرم 36 هجری قمری از ولایت معزول کرد و بجایش سهل بن حنیف را به شام اعزام داشت؛ اما والی شام، راه را بروی والی جدید بست. به نوشته طبری، امیر معاویه در پاسخ به نامه های علی(رض)در ماه صفر 36 هجری قمری پاکت سربسته و بدون نامه را فرستاد. فرستادۀ او به خلیفه چهارم گفت که در شام شصت هزار جوان برای انتقام خون عثمان (رض) بی تاب اند. وقتی علی(رض) از او پرسید که از چه کسی انتقام می گیرند، پاسخ داد:
"از رگ های گردن تو!"
مردم مدینه که از عدم بیعت و مخالفت فرمانروای شام نگرانی داشتند خواستار آن بودند تا موضع خلیفه چهارم روشن شود. مردم، زیاد بن حنظله تمیمی از مشاوران نزدیک خلیفه را نزد وی فرستادند تا آخرین موقف و تصمیم خود را مشخص کند. علی(رض) به زیاد گفت « به غزای شام آماده شو!" و زیاد به مردم پیام شمشیر آورد: "ای قوم! شمشیر»
جنگ اجتناب نا پذیر شده بود. دو طرف خود را آماده ساختند. شمار نیروهای خلیفه چهارم در این جنگ بین پنجاه تا نود هزار و حتا یکصد و بیست هزار تخمین می شود. امیر معاویه نیز لشکری برای جنگ آماده ساخت که تعداد آنرا در منابع تاریخی هفتاد تا نود هزار تن گفته اند.
جنگ صفین در ذی الحجه37هجری قمری رخ داد. در بسیاری از منابع شمار کشته های جنگ صفین، ده ها هزار تن تخمین می شود. نکتۀ هراس انگیز دیگر در این جنگ سر بری و انتقال آن به پشت جبهه بود. سر عمار بن یاسر از اصحاب معروف پیغمبر اسلام(ص) توسط سپاهیان شام در دمشق فرستاده شد. سپس این سربریدن ها و نمایش سرهای بریده در منازعۀ درونی قدرت در دوران اموی ها ادامه یافت.
لشکریان معاویه که بروز دهم ماه صفر، رو به شکست نهاده بودند، به تدبیر عمروبن عاص قرآن را بر سرنیزه ها بلند کردند تا صلح میان طرفین بر قرار شود. هر دو طرف تن به حکمیت دادند. از جانب امیر معاویه عمرو بن عاص و از جانب حضرت علی(رض) ابوموسی اشعری، حکم تعین شدند.
پس از چندماه بحث، فیصله حکمیت به نفع امیرمعاویه صادر گردید که مبتکر آن عمرو بن عاص بود. در حالی که هر دو  به کنار رفتن معاویه و علی(رض) از قدرت فیصله کردند اما در موقع ابلاغ این فیصله، عمر و بن عاص پس از ابوموسی اشعری نتیجۀ داوری را، خلافت معاویه خواند. این حکمیت و نتیجۀ آن، لشکریان خلیفۀ چهارم را دچار تفرقه کرد. شماری از طرفداران علی(رض)که بیشتر به قبایل بنی تمیم و بنی بکر تعلق داشتند پذیرش حکمیت از سوی وی را در جنگ برخلاف قرآن و سنت پنداشتند و برضد خلیفه سر به شورش برداشتند که به خوارج معروف گردیدند. هر چند در جنگ نهروان از سوی خلیفۀ چهارم شکست خوردند، اما سرانجام  حضرت علی را در نوزدهم رمضان سال چهلم هجری قمری(661 میلادی)به شهادت رساندند.
انتقال کامل قدرت به بنی امیه:
پس از شهادت حضرت علی(رض) در واقع زمینه برای تصاحب قدرت از سوی بنی امیه که ریاست و کلانی آنها را امیر معاویه پس از مرگ پدرش ابوسفیان به عهده گرفته بود، مساعد شد.
حضرت امام حسن بن علی(رض) در 41 هجری قمری به نفع حاکمیت امیر معاویه از تکیه بر مسند خلافت به جای پدرش صرف نظر کرد. او پس از شهادت پدرش در کوفه عهده دار امور خلافت شد و در دو راهی جنگ و صلح با امیر شام و یا ماندن و رفتن از مقام خلافت قرار گرفت. اما عدم تمایل طرفداران او به جنگ و حتا جانبداری از معاویه(رض) در درون لشکرش از یکسو، و از جانب دیگر وجود خوارج علی رغم شکست آنها در پشت جبهه به عنوان دشمن مزاحم، وی را بسوی صلح با معاویه برد. امیرمعاویه نیز با اطلاعی که از درون لشکر و هواداران او داشت برایش پیشنهاد صلح داد؛ صلحی که به پذیرش خلافت حضرت معاویه می انجامید. سرانجام پیمان صلح در همین مسیر به امضاءرسید. هر چند در ظاهر شرایطی برای صلح تعین شد که هرگز تحقق نیافت. این صلح برای شمار اندکی از یاران و هواداران امام حسن و حتا برای برادرش امام حسین (رض) ناگوار و غیر قابل قبول بود.
صلح حسن بن علی(رض) با امیر معاویه آخرین موانع را از سر راه او در تسلط به تمام قلمرو خلافت اسلامی برداشت. او شهر دمشق را پایتخت خلافت، در واقع سلطنت انتخاب کرد. وی خود را آخرین خلیفه و اولین پادشاه می خواند. دوران خلافت و سلطنت او، دوران آرامش و ثبات در داخل و گسترش قلمرو اسلامی در بیرون بود. وی در بصره و کوفه که مورد تهدید گروه خوارج بود، با زور و خشونت ادارۀ با ثبات ایجاد کرد. امیر معاویه پس از نوزده یا بیست سال زمامداری به عمر هشتاد سالگی در رجب 60 هجری(680 عیسوی) وفات یافت.
جانشینی یزید و نخستین صدای مخالفت از مدینه:
امیر معاویه قبل از وفات برای پسرش یزید که شخص فاقد اهلیت به خلافت بود، با سیاست قمچین و قیماق(چماق و هویچ)بیعت گرفت و او را به جانشینی خود تعیین کرد.
ابن اثیر (ابوالحسن علی بن ابی الکرم محمد متولد555 هجری قمری مؤرخ و محدث معروف) می گوید که طرح جانشینی یزید از مغیره بن شعبه والی کوفه بود. وی این فکر را نخست با یزید در میان گذاشت و سپس آنرا با این استدلال که پس از وی مسلمانان بر سر خلافت دچار تفرقه و نزاع نشوند به گوش معاویه رسانید.
ابن کثیر(عماالدین اسماعیل ابن کثیر دمشقی(774 – 701 هجری قمری) در البدایه والنهایه از ارسال یکصد هزار درهم از سوی وی به عبدالله بن عمر (رض) سخن میگوید تا توجه او را در حمایت از خلافت یزید جلب کند. ابن عمر از پذیرش این پول خود داری کرد. سپس به مروان بن الحکم والی مدینه دستور داد تا از بزرگان مدینه که بیشتر اصحاب با نفوذ و از اهل و بیت پیغمبر اسلام(ص) بودند برای جانشینی یزید بیعت بگیرد. اما در مدینه حسین بن علی، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابی بکر(رض) چهار تن از چهره های معروف و شاخص مدینه به این بیعت مخالفت کردند. آنها در مدینه تحت فشار والی اموی قرار گرفتند و سپس بسوی مکه رفتند. خلیفه اموی در مکه کوشید تا با نرمی و مدارا آنها را به جانشینی یزید قانع کند. وقتی تلاش او مؤثر نیافتاد به محافظان خود دستور داد تا حین سخنرانی اش در مسجد دهن آنها را با شمشیر خاموش کنند. او با این تهدید و تدبیر جانشینی یزید را در مکه به گوش مردم رساند.
جنگ کربلا:
به نوشتۀ محمد بن جریر طبری در تاریخ معروف طبری هنوز خبر وفات حضرت معاویه در همه جا پراگنده نشده بود که یزید به ولید بن عتبه والی مدینه نوشت: "حسین و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر را سخت و بی امان به بیعت وادار کن."
ولید،امام حسین رابه بیعت فراخواند و او گفت که بیعت را در جمع مردم انجام خواهد داد. ولید پذیرفت اما مروان بن حکم از سران اموی به ولید گفت او را رها نکن که دیگر چنین فرصتی پیش نیاید. او را نگهدار تابیعت کند و یا گردنش را بزن. عبدالله بن زبیر بسوی مکه فرار کرد. عبدالله بن عمر سرانجام به بیعت تن داد و امام حسین نیز بسوی مکه رفت.
امام حسین(رض) از مکه به دعوت مردم بین النهرین(عراق) به خصوص اهالی کوفه که از طرفداران و یا شیعیان پدرش بودند عازم این منطقه شد. او قبل از سفر خود مسلم بن عقیل پسر عمویش را فرستاد تا از بیعت مردم کوفه اطلاع دهد. در کوفه هزاران نفر به مسلم تعهد کردند که از امام حسین حمایت کنند. امام حسین (رض) پس از آنکه مسلم از بیعت دوازده هزار نفر در کوفه خبر داد عازم کوفه شد. هر چند در مکه برخی ها مانند عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس با عزیمت او بسوی کوفه موافق نبودند. تنها عبدالله بن زبیر که هوای خلافت داشت امام حسین را تشویق به سفر کوفه کرد.
امام حسین(رض) نخست در سوم شعبان سال 60 هجری قمری از مدینه به مکه آمد و سپس با 72 تن اعضای فامیل و همراهانش عازم کوفه شد و روز دوم محرم این سال به منطقه کربلا رسید. در آنجا از آن هزاران نفر شیعیان (طرفداران و هواداران، نه به مفهوم مذهبی امروز) پدرش که او را دعوت کرده بودند، خبری نبود. در کربلا نیروی عبیدالله بن زیاد والی کوفه به فرماندهی عمر بن سعد بن ابی وقاص جلو حرکت او  را گرفت. عمر بن سعد به هیچ یک از این سه پیشنهاد امام حسین:
بازگشت به مدینه یامکه،
خروج از یک مرز دیگر و شرکت در جهاد،
و رفتن نزد یزید به دمشق، وقعی نگذاشت و بالاخره طي يك جنگ نا برابر، فاجعۀ كربلا به وقوع پيوست.
جنگ کربلا که به شهادت حسین بن علی(رض) و یاران او و خانواده های شان انجامید، نقطۀ مهم و خونینی در تاریخ اسلام و مسلمانان شمرده می شود. پیامدآن، تفرقه شدید و عمیق در درون جامعۀ عرب و مسلمانان بود. تفرقه و خصومتی که هر گز پایان نیافت و منجر به جنگ های مداوم و خونینی در طول تاریخ اسلام شد. بخشی از جلوه های این خصومت و جنگ همین اکنون در سدۀ بیست و یکم پس از 1379 سال در میدان های خونین شامات و عراق و یمن ادامه دارد.

 


prada glasses's Avatar
prada glasses پاسخ به موضوع: #591601 2 ساعت 20 دقيقه قبل
I must show some appreciation to the writer just for bailing me out of this particular circumstance. After looking throughout the world wide web and seeing principles which were not powerful, I thought my life was well over. Living without the presence of answers to the problems you have resolved by way of your main short article is a serious case, and those that could have negatively affected my entire career if I hadn't come across your web page. That expertise and kindness in playing with the whole thing was invaluable. I don't know what I would have done if I had not come across such a stuff like this. I can also now look forward to my future. Thanks a lot so much for the high quality and amazing help. I will not hesitate to refer the sites to anybody who needs and wants counselling about this subject matter.
prada glasses www.pradasunglasses.us.org
kyrie irving shoes's Avatar
kyrie irving shoes پاسخ به موضوع: #579122 1 روز 13 ساعت قبل
I truly wanted to make a quick remark so as to express gratitude to you for some of the pleasant tactics you are showing at this site. My long internet lookup has at the end been paid with really good information to write about with my friends and classmates. I 'd state that that we website visitors actually are unquestionably fortunate to dwell in a fantastic site with so many perfect people with very beneficial strategies. I feel rather lucky to have encountered the weblog and look forward to some more fun minutes reading here. Thank you again for a lot of things.
kyrie irving shoes www.kyrieirving-shoes.us.com
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #575662 2 روز 31 دقيقه قبل
It抯 hard to seek out knowledgeable people on this subject, however you sound like you recognize what you抮e talking about! Thanks
yeezy boost 350 ux.nu/pfFrC
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #570237 2 روز 18 ساعت قبل
An fascinating discussion is value comment. I feel that you need to write extra on this matter, it might not be a taboo subject however generally individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers
yeezy shoes gul.ly/f4zb1
air jordan's Avatar
air jordan پاسخ به موضوع: #567654 3 روز 3 ساعت قبل
Thank you a lot for giving everyone a very breathtaking opportunity to read critical reviews from this site. It can be so kind plus full of a good time for me personally and my office mates to search your website more than thrice in 7 days to read through the new guides you have got. And lastly, I am also at all times motivated considering the amazing tactics you give. Certain 2 areas in this posting are in truth the finest we have had.
air jordan www.airjordanretro.uk
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #564995 3 روز 13 ساعت قبل
Your house is valueble for me. Thanks!?
adidas nmd fhc.io/nmds
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #562373 3 روز 23 ساعت قبل
I wanted to draft you that very little note so as to thank you so much again on the splendid views you've contributed above. This is certainly surprisingly generous of people like you to allow openly what exactly a lot of people would have made available for an e-book to generate some dough for their own end, and in particular considering the fact that you might have done it in the event you considered necessary. These good tips in addition served like a good way to be aware that someone else have a similar dreams much like my very own to find out much more in terms of this problem. I know there are many more fun sessions in the future for many who browse through your blog.
adidas nmd r1 www.adidasnmd.uk
Adidas NMD New Geometry Red's Avatar
Adidas NMD New Geometry Red پاسخ به موضوع: #556047 4 روز 18 ساعت قبل
You made some first rate points there. I regarded on the web for the difficulty and located most individuals will go together with along with your website.
Adidas NMD New Geometry Red www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-new-geometry-red-p-544.html
asics sneakers's Avatar
asics sneakers پاسخ به موضوع: #555863 4 روز 18 ساعت قبل
My husband and i were thankful that Michael could complete his researching out of the ideas he made in your web page. It is now and again perplexing to simply always be making a gift of techniques that many some others may have been making money from. And we already know we have got you to give thanks to because of that. The entire explanations you made, the simple blog menu, the relationships you will give support to promote - it's everything powerful, and it is making our son and us do think the topic is interesting, and that's quite fundamental. Thanks for the whole thing!
asics sneakers www.asicsrunningshoes.us.org
nike football boots's Avatar
nike football boots پاسخ به موضوع: #513415 1 هفته 3 روز قبل
Hey! I just wish to give an enormous thumbs up for the great info you may have here on this post. I can be coming back to your blog for extra soon.
nike football boots www.nikemercurial.us.com
adidas ultra's Avatar
adidas ultra پاسخ به موضوع: #508933 1 هفته 3 روز قبل
I'm commenting to let you know of the beneficial discovery my cousin's girl gained going through yuor web blog. She even learned a good number of things, not to mention what it's like to have an incredible giving spirit to get other individuals easily fully grasp chosen hard to do things. You really surpassed visitors' expectations. I appreciate you for presenting the valuable, dependable, revealing and even fun guidance on that topic to Evelyn.
adidas ultra tinylink.in/ultrausc
lebron 13's Avatar
lebron 13 پاسخ به موضوع: #502574 1 هفته 4 روز قبل
There are some fascinating points in time in this article however I don抰 know if I see all of them center to heart. There is some validity but I'll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as nicely
lebron 13 www.lebron13.us.com
adidas yeezy boost's Avatar
adidas yeezy boost پاسخ به موضوع: #499439 1 هفته 5 روز قبل
I as well as my buddies were actually checking out the nice strategies located on your web page and so unexpectedly got a horrible feeling I had not thanked you for those tips. These young boys are actually consequently excited to learn all of them and have in actuality been enjoying those things. Appreciation for getting simply considerate and then for selecting such really good tips most people are really needing to know about. Our sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.
adidas yeezy boost chilp.it/8c1c4b3
kevin durant shoes's Avatar
kevin durant shoes پاسخ به موضوع: #493960 1 هفته 6 روز قبل
You should take part in a contest for probably the greatest blogs on the web. I'll recommend this website!
kevin durant shoes www.kevindurant-shoes.us.com
adidas ultra boost uncaged's Avatar
adidas ultra boost uncaged پاسخ به موضوع: #491789 1 هفته 6 روز قبل
I wanted to send you that little bit of observation just to give many thanks over again on the exceptional techniques you've documented on this website. It was certainly remarkably generous with you to allow easily what some people would have offered for an ebook in order to make some dough for their own end, notably given that you might well have done it if you ever decided. These thoughts also worked to become good way to be sure that other people online have a similar fervor like my own to know the truth significantly more in terms of this matter. I am certain there are a lot more pleasant moments up front for individuals who look over your site.
adidas ultra boost uncaged fc.cx/8yvra
chrome hearts's Avatar
chrome hearts پاسخ به موضوع: #487140 2 هفته 5 ساعت قبل
After examine a number of of the weblog posts in your website now, and I truly like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will be checking back soon. Pls try my website online as properly and let me know what you think.
chrome hearts www.chrome-hearts.us.org
air yeezy's Avatar
air yeezy پاسخ به موضوع: #484484 2 هفته 14 ساعت قبل
I enjoy you because of all your valuable labor on this web site. My aunt really likes going through research and it's really easy to see why. My spouse and i hear all relating to the compelling means you deliver worthwhile tactics by means of your blog and as well as attract contribution from some other people on the area of interest while our girl is truly studying a great deal. Have fun with the rest of the year. You have been conducting a dazzling job.
air yeezy ur.my/yeezy
nmd's Avatar
nmd پاسخ به موضوع: #477289 2 هفته 1 روز قبل
A lot of thanks for your own work on this website. My mum takes pleasure in going through research and it's easy to see why. Many of us notice all of the dynamic form you present important ideas via your web site and as well as invigorate contribution from website visitors on this concept plus our girl is discovering a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. You are performing a brilliant job.
nmd bit.ly/2tnrYcV
jordan 4's Avatar
jordan 4 پاسخ به موضوع: #472374 2 هفته 2 روز قبل
You made some decent factors there. I seemed on the web for the difficulty and located most people will associate with with your website.
jordan 4 www.jordan4.us.com
cheap jordan shoes's Avatar
cheap jordan shoes پاسخ به موضوع: #464424 2 هفته 3 روز قبل
There are some attention-grabbing points in time on this article however I don抰 know if I see all of them middle to heart. There may be some validity but I'll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely
cheap jordan shoes www.jordanshoes.uk
adidas nmd runner's Avatar
adidas nmd runner پاسخ به موضوع: #462003 2 هفته 3 روز قبل
My spouse and i ended up being so contented Ervin could do his studies by way of the ideas he gained from your own web page. It's not at all simplistic to just continually be offering ideas which usually some other people could have been selling. And we acknowledge we need the writer to give thanks to for that. Those explanations you have made, the straightforward blog menu, the relationships you will help engender - it is everything astounding, and it is aiding our son and us believe that this matter is exciting, which is certainly pretty serious. Thank you for the whole thing!
adidas nmd runner ezurl.me/1Y
longchamp outlet's Avatar
longchamp outlet پاسخ به موضوع: #450199 2 هفته 5 روز قبل
There are actually quite a lot of particulars like that to take into consideration. That may be a great level to bring up. I offer the ideas above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you carry up where an important factor might be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round issues like that, however I am positive that your job is clearly recognized as a good game. Each boys and girls feel the influence of only a second抯 pleasure, for the rest of their lives.
longchamp outlet www.longchamphandbagsoutlet.us.org
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #448358 2 هفته 5 روز قبل
I in addition to my friends have already been following the excellent pointers from your website while at once got a horrible feeling I never thanked the blog owner for those strategies. All of the ladies happened to be so passionate to study all of them and have now extremely been taking pleasure in those things. Thanks for actually being indeed thoughtful and for going for certain ideal topics millions of individuals are really needing to understand about. My personal sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.
yeezy boost 350 clickand.co/8f57a
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #443250 2 هفته 6 روز قبل
My spouse and i have been fortunate Jordan could finish up his homework with the ideas he grabbed from your very own web site. It is now and again perplexing just to always be releasing tips that many the others could have been making money from. And we figure out we have got the website owner to appreciate for this. All of the illustrations you have made, the simple site menu, the friendships your site help to promote - it's got everything incredible, and it's making our son in addition to our family reason why this content is exciting, which is tremendously vital. Thank you for the whole thing!
yeezys u.to/PDX_Dw
golden goose outlet's Avatar
golden goose outlet پاسخ به موضوع: #432891 3 هفته 1 روز قبل
An fascinating dialogue is worth comment. I believe that you need to write extra on this topic, it might not be a taboo topic however usually individuals are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers
golden goose outlet www.goldengoose-outlet.us.com

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST