حکایت و روایت واقعی کربلا چیست؟

یک هزار و سیصدو هفتاد و نو سال(هجری قمری)قبل از امروز در کربلا، جنگ نابرابری واقع شد. در یک طرف این جنگ حضرت امام حسین(رض) با 72 تن اعضای خانواده و یارانش قرار داشت، و در طرف دیگر هزاران نیروی یزید بن معاویه که در دمشق جانشین پدرش شده بود.

این جنگ که با شهادت امام حسین(رض) و جمعی از همراهانش(به روایتی 44 نفر) اعم از کودکان و زنان پایان یافت، یک حادثۀ ناگهانی و تصادفی نبود. این جنگ در بستر سیاسی و اجتماعی مشخصی شکل گرفت که ریشه های تاریخی آن به سال های پیشین بر می گشت.
ریشه های تاریخی جنگ کربلا:
 قبیلۀ بنی امیه یا اموی از قبایل نیرومند قریش در مکه بود که سران آنها از همان آغاز ظهور اسلام و بعثت پیغمبر اسلام(ص) که به قبیلۀ بنی هاشم قریش تعلق داشت، در مخالفت و خصومت قرار گرفتند. رهبری مخالفت اموی ها را ابوسفیان، کلان و رئیس این قبیله بدوش داشت و تا فتح مکه به این خصومت ادامه داد.
پس از فتح مکه و انتشار اسلام در شبه جزیره عربستان دیگر مجالی به مخالفت بنی امیه باقی نماند و ابوسفیان به پیامبر(ص) تسلیم شد و اسلام را پذیرفت. اما پس از رحلت پیغمبر اسلام (ص)که موضوع خلافت بمیان آمد، سران بنی امیه با توجه به اقتدار گذشته در میان قبایل قریش در صدد دسترسی به قدرت شدند.
در خلافت ابوبکر (رض) افراد قبیله اموی منصب بسیارمهمی نداشتند و بیشتر به جبهات جنگ فرستاده می شدند. در خلافت عمر(رض)نیز این سیاست ادامه یافت. اما پس از تسخیر شام، نخست یزید بن ابوسفیان و پس از مرگ او برادرش معاویه بن ابوسفیان به فرمان خلیفه دوم به ولایت شام (سوریه) گماشته شدند.
اموی ها در خلافت عثمان بن عفان(رض) که وی متعلق به این قبیله بود مجال بیشتر یافتند. امیر معاویه در شام پایه های اقتدار خود را محکم کرد و پس از شهادت خلیفه سوم در صدد تصاحب خلافت و تثبیت اقتدار سیاسی اموی ها برآمد.
خلافت علی بن ابی طالب(رض) پس از شهادت خلیفه سوم برای سران اموی در شام و مناطق دیگر که آنرا انتقال خلافت و اقتدار سیاسی از بنی امیه به بنی هاشم می پنداشتند، غیر قابل قبول بود.
نخستین جنگ بر سر خونخواهي خلیفه سوم:
جنگ جمل نخستین جنگ مخالفان خلافت حضرت علی(رض) بر سر خونخواهي
حضرت عثمان(رض) بود که در ماه جمادی الآخرسال 36 هجری قمری در بصره بوقوع پیوست. طلحه بن عبدالله و زبیر بن عوام علی رغم بیعت با خلیفه چهارم به خونخواهی خلیفه سوم، سر مخالفت برداشتند و به مکه رفتند.
 در مکه عایشه(رض) همسر پیامبر اسلام(ص) که در روزهای شورش علیه خلافت عثمان(رض) از مدینه به این شهر آمده بود به این مخالفانِ خلافت پیوست. به روایت تاریخ طبری حضرت عایشه(رض) کمر به خوانخواهی خلیفه سوم بست و گفت: «به خدا عثمان به ستم کشته شد، به خدا انتقام خون او را می گیرم.»
عایشه(رض) با سپاهی که آماده ساخت همراه طلحه و زبیر راه بصره در پیش گرفت تا قاتلان خلیفه سوم مسلمانان را مجازات کنند. خلیفه چهارم از پشت سر آنها بسوی مکه رفت و از آنجا آنها را بسوی بین النهرین تعقیب کرد. قبل از وقوع جنگ، مذاکرات بی نتیجه ای میان طرفین صورت گرفت.
سرانجام در این جنگ، مخالفان حضرت علی(رض)شکست خوردند. به یک روایت ده هزار و به روایت های دیگر شمار بیشتر از دو طرف کشته شدند. درمیان کشته شدگان صدها تن از اصحاب و یاران پیغمبر اسلام(ص) قرار داشتند. زبیر و طلحه (رض) دو صحابی عَشَرۀ مُبَشٌره نیز در میان قربانیان این جنگ بودند.
جنگ صفین؛ جنگ بر سر خلافت:
برغم شکست مخالفان علی(رض) در بصره، جنگ و شورش داخلی پایان نیافت. خلیفۀ مسلمین جریر بن عبدالله را بسوی شام فرستاد و از امیر معاویه والی شامات خواستار بیعت شد. والی شام قبل از بیعت خواستار دستگیری و مجازات قاتلان حضرت عثمان(رض)گردید. پیش از ورود فرستاده علی(رض)، همسر خلیفه سوم نامه ای را به امیر معاویه نوشت که در آن از شهادت وی سخن گفت. پیراهن خونین حضرت عثمان ضمیمۀ این نامه بود. امیر شام در دمشق نامه را به مردم خواند و پیراهن خونین خلیفه سوم مسلمانان را در معرض دید آنها قرار داد. این امر در تحریک و تحریص مردم برای انتقام از قاتلان او مؤثر بود؛ چیزی که زمامدار شام در پی آن می گشت.
وقتی امیر معاویه از بیعت به علی بن ابی طالب (رض) امتناع ورزید، او را در ماه محرم 36 هجری قمری از ولایت معزول کرد و بجایش سهل بن حنیف را به شام اعزام داشت؛ اما والی شام، راه را بروی والی جدید بست. به نوشته طبری، امیر معاویه در پاسخ به نامه های علی(رض)در ماه صفر 36 هجری قمری پاکت سربسته و بدون نامه را فرستاد. فرستادۀ او به خلیفه چهارم گفت که در شام شصت هزار جوان برای انتقام خون عثمان (رض) بی تاب اند. وقتی علی(رض) از او پرسید که از چه کسی انتقام می گیرند، پاسخ داد:
"از رگ های گردن تو!"
مردم مدینه که از عدم بیعت و مخالفت فرمانروای شام نگرانی داشتند خواستار آن بودند تا موضع خلیفه چهارم روشن شود. مردم، زیاد بن حنظله تمیمی از مشاوران نزدیک خلیفه را نزد وی فرستادند تا آخرین موقف و تصمیم خود را مشخص کند. علی(رض) به زیاد گفت « به غزای شام آماده شو!" و زیاد به مردم پیام شمشیر آورد: "ای قوم! شمشیر»
جنگ اجتناب نا پذیر شده بود. دو طرف خود را آماده ساختند. شمار نیروهای خلیفه چهارم در این جنگ بین پنجاه تا نود هزار و حتا یکصد و بیست هزار تخمین می شود. امیر معاویه نیز لشکری برای جنگ آماده ساخت که تعداد آنرا در منابع تاریخی هفتاد تا نود هزار تن گفته اند.
جنگ صفین در ذی الحجه37هجری قمری رخ داد. در بسیاری از منابع شمار کشته های جنگ صفین، ده ها هزار تن تخمین می شود. نکتۀ هراس انگیز دیگر در این جنگ سر بری و انتقال آن به پشت جبهه بود. سر عمار بن یاسر از اصحاب معروف پیغمبر اسلام(ص) توسط سپاهیان شام در دمشق فرستاده شد. سپس این سربریدن ها و نمایش سرهای بریده در منازعۀ درونی قدرت در دوران اموی ها ادامه یافت.
لشکریان معاویه که بروز دهم ماه صفر، رو به شکست نهاده بودند، به تدبیر عمروبن عاص قرآن را بر سرنیزه ها بلند کردند تا صلح میان طرفین بر قرار شود. هر دو طرف تن به حکمیت دادند. از جانب امیر معاویه عمرو بن عاص و از جانب حضرت علی(رض) ابوموسی اشعری، حکم تعین شدند.
پس از چندماه بحث، فیصله حکمیت به نفع امیرمعاویه صادر گردید که مبتکر آن عمرو بن عاص بود. در حالی که هر دو  به کنار رفتن معاویه و علی(رض) از قدرت فیصله کردند اما در موقع ابلاغ این فیصله، عمر و بن عاص پس از ابوموسی اشعری نتیجۀ داوری را، خلافت معاویه خواند. این حکمیت و نتیجۀ آن، لشکریان خلیفۀ چهارم را دچار تفرقه کرد. شماری از طرفداران علی(رض)که بیشتر به قبایل بنی تمیم و بنی بکر تعلق داشتند پذیرش حکمیت از سوی وی را در جنگ برخلاف قرآن و سنت پنداشتند و برضد خلیفه سر به شورش برداشتند که به خوارج معروف گردیدند. هر چند در جنگ نهروان از سوی خلیفۀ چهارم شکست خوردند، اما سرانجام  حضرت علی را در نوزدهم رمضان سال چهلم هجری قمری(661 میلادی)به شهادت رساندند.
انتقال کامل قدرت به بنی امیه:
پس از شهادت حضرت علی(رض) در واقع زمینه برای تصاحب قدرت از سوی بنی امیه که ریاست و کلانی آنها را امیر معاویه پس از مرگ پدرش ابوسفیان به عهده گرفته بود، مساعد شد.
حضرت امام حسن بن علی(رض) در 41 هجری قمری به نفع حاکمیت امیر معاویه از تکیه بر مسند خلافت به جای پدرش صرف نظر کرد. او پس از شهادت پدرش در کوفه عهده دار امور خلافت شد و در دو راهی جنگ و صلح با امیر شام و یا ماندن و رفتن از مقام خلافت قرار گرفت. اما عدم تمایل طرفداران او به جنگ و حتا جانبداری از معاویه(رض) در درون لشکرش از یکسو، و از جانب دیگر وجود خوارج علی رغم شکست آنها در پشت جبهه به عنوان دشمن مزاحم، وی را بسوی صلح با معاویه برد. امیرمعاویه نیز با اطلاعی که از درون لشکر و هواداران او داشت برایش پیشنهاد صلح داد؛ صلحی که به پذیرش خلافت حضرت معاویه می انجامید. سرانجام پیمان صلح در همین مسیر به امضاءرسید. هر چند در ظاهر شرایطی برای صلح تعین شد که هرگز تحقق نیافت. این صلح برای شمار اندکی از یاران و هواداران امام حسن و حتا برای برادرش امام حسین (رض) ناگوار و غیر قابل قبول بود.
صلح حسن بن علی(رض) با امیر معاویه آخرین موانع را از سر راه او در تسلط به تمام قلمرو خلافت اسلامی برداشت. او شهر دمشق را پایتخت خلافت، در واقع سلطنت انتخاب کرد. وی خود را آخرین خلیفه و اولین پادشاه می خواند. دوران خلافت و سلطنت او، دوران آرامش و ثبات در داخل و گسترش قلمرو اسلامی در بیرون بود. وی در بصره و کوفه که مورد تهدید گروه خوارج بود، با زور و خشونت ادارۀ با ثبات ایجاد کرد. امیر معاویه پس از نوزده یا بیست سال زمامداری به عمر هشتاد سالگی در رجب 60 هجری(680 عیسوی) وفات یافت.
جانشینی یزید و نخستین صدای مخالفت از مدینه:
امیر معاویه قبل از وفات برای پسرش یزید که شخص فاقد اهلیت به خلافت بود، با سیاست قمچین و قیماق(چماق و هویچ)بیعت گرفت و او را به جانشینی خود تعیین کرد.
ابن اثیر (ابوالحسن علی بن ابی الکرم محمد متولد555 هجری قمری مؤرخ و محدث معروف) می گوید که طرح جانشینی یزید از مغیره بن شعبه والی کوفه بود. وی این فکر را نخست با یزید در میان گذاشت و سپس آنرا با این استدلال که پس از وی مسلمانان بر سر خلافت دچار تفرقه و نزاع نشوند به گوش معاویه رسانید.
ابن کثیر(عماالدین اسماعیل ابن کثیر دمشقی(774 – 701 هجری قمری) در البدایه والنهایه از ارسال یکصد هزار درهم از سوی وی به عبدالله بن عمر (رض) سخن میگوید تا توجه او را در حمایت از خلافت یزید جلب کند. ابن عمر از پذیرش این پول خود داری کرد. سپس به مروان بن الحکم والی مدینه دستور داد تا از بزرگان مدینه که بیشتر اصحاب با نفوذ و از اهل و بیت پیغمبر اسلام(ص) بودند برای جانشینی یزید بیعت بگیرد. اما در مدینه حسین بن علی، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابی بکر(رض) چهار تن از چهره های معروف و شاخص مدینه به این بیعت مخالفت کردند. آنها در مدینه تحت فشار والی اموی قرار گرفتند و سپس بسوی مکه رفتند. خلیفه اموی در مکه کوشید تا با نرمی و مدارا آنها را به جانشینی یزید قانع کند. وقتی تلاش او مؤثر نیافتاد به محافظان خود دستور داد تا حین سخنرانی اش در مسجد دهن آنها را با شمشیر خاموش کنند. او با این تهدید و تدبیر جانشینی یزید را در مکه به گوش مردم رساند.
جنگ کربلا:
به نوشتۀ محمد بن جریر طبری در تاریخ معروف طبری هنوز خبر وفات حضرت معاویه در همه جا پراگنده نشده بود که یزید به ولید بن عتبه والی مدینه نوشت: "حسین و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر را سخت و بی امان به بیعت وادار کن."
ولید،امام حسین رابه بیعت فراخواند و او گفت که بیعت را در جمع مردم انجام خواهد داد. ولید پذیرفت اما مروان بن حکم از سران اموی به ولید گفت او را رها نکن که دیگر چنین فرصتی پیش نیاید. او را نگهدار تابیعت کند و یا گردنش را بزن. عبدالله بن زبیر بسوی مکه فرار کرد. عبدالله بن عمر سرانجام به بیعت تن داد و امام حسین نیز بسوی مکه رفت.
امام حسین(رض) از مکه به دعوت مردم بین النهرین(عراق) به خصوص اهالی کوفه که از طرفداران و یا شیعیان پدرش بودند عازم این منطقه شد. او قبل از سفر خود مسلم بن عقیل پسر عمویش را فرستاد تا از بیعت مردم کوفه اطلاع دهد. در کوفه هزاران نفر به مسلم تعهد کردند که از امام حسین حمایت کنند. امام حسین (رض) پس از آنکه مسلم از بیعت دوازده هزار نفر در کوفه خبر داد عازم کوفه شد. هر چند در مکه برخی ها مانند عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس با عزیمت او بسوی کوفه موافق نبودند. تنها عبدالله بن زبیر که هوای خلافت داشت امام حسین را تشویق به سفر کوفه کرد.
امام حسین(رض) نخست در سوم شعبان سال 60 هجری قمری از مدینه به مکه آمد و سپس با 72 تن اعضای فامیل و همراهانش عازم کوفه شد و روز دوم محرم این سال به منطقه کربلا رسید. در آنجا از آن هزاران نفر شیعیان (طرفداران و هواداران، نه به مفهوم مذهبی امروز) پدرش که او را دعوت کرده بودند، خبری نبود. در کربلا نیروی عبیدالله بن زیاد والی کوفه به فرماندهی عمر بن سعد بن ابی وقاص جلو حرکت او  را گرفت. عمر بن سعد به هیچ یک از این سه پیشنهاد امام حسین:
بازگشت به مدینه یامکه،
خروج از یک مرز دیگر و شرکت در جهاد،
و رفتن نزد یزید به دمشق، وقعی نگذاشت و بالاخره طي يك جنگ نا برابر، فاجعۀ كربلا به وقوع پيوست.
جنگ کربلا که به شهادت حسین بن علی(رض) و یاران او و خانواده های شان انجامید، نقطۀ مهم و خونینی در تاریخ اسلام و مسلمانان شمرده می شود. پیامدآن، تفرقه شدید و عمیق در درون جامعۀ عرب و مسلمانان بود. تفرقه و خصومتی که هر گز پایان نیافت و منجر به جنگ های مداوم و خونینی در طول تاریخ اسلام شد. بخشی از جلوه های این خصومت و جنگ همین اکنون در سدۀ بیست و یکم پس از 1379 سال در میدان های خونین شامات و عراق و یمن ادامه دارد.

 


adidas stan smith sneakers's Avatar
adidas stan smith sneakers پاسخ به موضوع: #767835 5 ساعت 20 دقيقه قبل
I am only writing to make you understand what a extraordinary encounter my daughter obtained reading your web page. She mastered plenty of things, not to mention what it is like to possess a great teaching spirit to get men and women completely completely grasp specified impossible issues. You really exceeded visitors' desires. Many thanks for providing such precious, trusted, revealing and also easy guidance on the topic to Jane.
adidas stan smith sneakers www.adidasstansmith.uk
cheap jordans's Avatar
cheap jordans پاسخ به موضوع: #766421 21 ساعت 1 دقيقه قبل
I wanted to put you that tiny note just to thank you so much as before just for the lovely thoughts you have documented in this article. It's particularly generous of people like you to grant extensively exactly what a number of people would have offered as an e book to earn some money for their own end, mostly considering the fact that you could have tried it in case you wanted. The good tips additionally worked to provide a great way to be sure that other people online have a similar passion similar to mine to realize a good deal more in terms of this condition. I am certain there are lots of more fun periods up front for many who check out your website.
cheap jordans www.cheap-airjordans.us.com
fitflops's Avatar
fitflops پاسخ به موضوع: #765370 1 روز 10 ساعت قبل
I actually wanted to type a quick word to be able to thank you for all of the unique information you are showing at this site. My time consuming internet investigation has at the end been recognized with brilliant tips to go over with my family and friends. I 'd assume that we visitors are unequivocally lucky to be in a remarkable website with so many perfect individuals with good ideas. I feel quite grateful to have seen your entire web pages and look forward to really more fabulous minutes reading here. Thanks a lot once again for all the details.
fitflops www.fitflops.cc
adidas nmd runner's Avatar
adidas nmd runner پاسخ به موضوع: #765262 1 روز 11 ساعت قبل
I want to express some thanks to you just for rescuing me from this particular matter. Just after scouting through the world-wide-web and coming across ideas which were not pleasant, I figured my entire life was gone. Existing devoid of the strategies to the difficulties you have fixed by way of your main website is a crucial case, as well as ones which might have adversely damaged my career if I had not noticed the blog. Your primary skills and kindness in playing with all the things was very helpful. I am not sure what I would've done if I hadn't come upon such a solution like this. I can also now look ahead to my future. Thanks for your time very much for your expert and result oriented guide. I will not hesitate to suggest your web site to any person who will need guide about this issue.
adidas nmd runner spam.to/nmdrunner
lebron 14's Avatar
lebron 14 پاسخ به موضوع: #764110 2 روز 2 ساعت قبل
I have to express my appreciation to you just for bailing me out of this particular incident. Just after scouting throughout the the net and finding solutions that were not pleasant, I assumed my life was gone. Living devoid of the solutions to the problems you have solved by way of your main site is a crucial case, and the ones that could have in a negative way affected my career if I hadn't encountered your web page. Your expertise and kindness in handling every item was invaluable. I'm not sure what I would have done if I hadn't come upon such a stuff like this. It's possible to at this point look forward to my future. Thanks for your time very much for your high quality and sensible help. I will not hesitate to endorse the website to any person who wants and needs counselling on this subject.
lebron 14 www.lebron14.us.com
moncler outlet's Avatar
moncler outlet پاسخ به موضوع: #762146 3 روز 8 ساعت قبل
I must point out my admiration for your generosity giving support to persons who need assistance with this particular field. Your very own commitment to getting the solution across became amazingly valuable and has in every case allowed somebody like me to realize their desired goals. This warm and helpful key points indicates a whole lot a person like me and a whole lot more to my peers. Thanks a lot; from all of us.
moncler outlet www.monclersoutlet.us.com
kobe shoes's Avatar
kobe shoes پاسخ به موضوع: #761145 4 روز 2 ساعت قبل
I want to show appreciation to the writer just for bailing me out of this type of crisis. Because of surfing through the online world and meeting notions which are not powerful, I thought my life was over. Living without the presence of solutions to the issues you have sorted out through your good review is a crucial case, as well as the ones that would have in a wrong way affected my career if I hadn't discovered the blog. Your personal training and kindness in controlling all the things was helpful. I don't know what I would have done if I hadn't discovered such a step like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks so much for this specialized and result oriented help. I will not hesitate to refer your web blog to anyone who wants and needs guidance about this situation.
kobe shoes www.kobeshoes.uk
Adidas NMD XR1 Zebra Crossing Black Black's Avatar
Adidas NMD XR1 Zebra Crossing Black Black پاسخ به موضوع: #760888 4 روز 6 ساعت قبل
I together with my guys have been reading through the best guidelines found on the website and then immediately I had an awful feeling I never thanked the blog owner for those tips. All the ladies were warmed to study them and now have in fact been using those things. Appreciate your actually being so thoughtful as well as for using some useful topics most people are really wanting to discover. My personal honest regret for not saying thanks to you earlier.
Adidas NMD XR1 Zebra Crossing Black Black www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-xr1-ze...ack-black-p-526.html
adidas superstar's Avatar
adidas superstar پاسخ به موضوع: #760271 4 روز 20 ساعت قبل
I and also my friends ended up reading the great tips and tricks from your website and so all of a sudden came up with a terrible suspicion I never thanked the web blog owner for those secrets. Most of the young boys are actually as a consequence happy to learn them and have in effect unquestionably been loving those things. Appreciation for being considerably helpful and also for finding varieties of tremendous things millions of individuals are really desirous to be informed on. My very own honest apologies for not expressing gratitude to sooner.
adidas superstar www.adidassuperstar.us.com
vans store's Avatar
vans store پاسخ به موضوع: #759572 5 روز 12 ساعت قبل
My wife and i ended up being now relieved Albert managed to round up his survey from the ideas he gained through the site. It is now and again perplexing to simply possibly be giving out secrets that many people have been making money from. And we recognize we have got you to appreciate for this. All the illustrations you made, the easy website menu, the friendships you help engender - it's mostly impressive, and it's assisting our son and our family believe that this concept is pleasurable, which is certainly exceptionally vital. Thank you for everything!
vans store www.vans-shoes.us.org
lacoste outlet's Avatar
lacoste outlet پاسخ به موضوع: #757975 6 روز 19 ساعت قبل
I and also my guys have been reviewing the great suggestions located on your site and unexpectedly came up with a horrible suspicion I had not thanked the web blog owner for those techniques. All the women appeared to be certainly stimulated to study all of them and already have definitely been loving these things. Many thanks for really being so thoughtful and then for figuring out this kind of terrific information millions of individuals are really needing to know about. My very own honest regret for not expressing appreciation to earlier.
lacoste outlet www.outletlacoste.us.com
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #757842 6 روز 22 ساعت قبل
I have to show some appreciation to the writer for rescuing me from this particular dilemma. As a result of surfing around through the world-wide-web and finding concepts which were not beneficial, I assumed my life was over. Being alive without the presence of answers to the difficulties you've solved all through the site is a serious case, as well as the kind which could have adversely affected my entire career if I had not discovered your web blog. Your actual competence and kindness in handling everything was priceless. I'm not sure what I would have done if I had not come across such a stuff like this. I'm able to at this point relish my future. Thanks so much for your reliable and amazing guide. I won't think twice to refer your blog post to anybody who should have care about this area.
yeezys u.to/PDX_Dw
adidas ultra boost uncaged's Avatar
adidas ultra boost uncaged پاسخ به موضوع: #757698 1 هفته 2 ساعت قبل
I would like to express my respect for your generosity for women who require guidance on this one study. Your personal dedication to passing the message throughout came to be really valuable and has always made guys much like me to attain their targets. This important guide indicates so much a person like me and especially to my office colleagues. Warm regards; from each one of us.
adidas ultra boost uncaged cbi.as/8ifv2
nike football boots's Avatar
nike football boots پاسخ به موضوع: #757134 1 هفته 15 ساعت قبل
I and my pals have been going through the excellent information located on your web blog then then got an awful suspicion I never thanked the site owner for those strategies. Most of the young boys were definitely warmed to see all of them and now have certainly been having fun with these things. We appreciate you truly being indeed considerate as well as for deciding upon such outstanding subjects most people are really wanting to be aware of. My very own honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.
nike football boots www.nikemercurial.us.com
michael kors handbags's Avatar
michael kors handbags پاسخ به موضوع: #756549 1 هفته 1 روز قبل
I wanted to create you a little bit of note to help say thank you as before for these magnificent solutions you have featured here. It was really tremendously generous with you to give publicly what exactly a few individuals would have made available for an ebook in making some dough for themselves, chiefly since you could have tried it in the event you considered necessary. These solutions in addition acted to be a fantastic way to be aware that most people have a similar passion really like mine to see good deal more concerning this issue. I believe there are several more enjoyable sessions in the future for individuals who go through your site.
michael kors handbags www.michael-kors-handbags.org.uk
cheap jordans's Avatar
cheap jordans پاسخ به موضوع: #755817 1 هفته 1 روز قبل
A lot of thanks for all of your efforts on this website. Kate loves carrying out investigations and it is obvious why. Most people know all concerning the lively form you present practical guides on the web blog and in addition cause participation from some other people on this area and our girl is really discovering so much. Take advantage of the remaining portion of the new year. You're the one performing a pretty cool job.
cheap jordans www.cheapretro-jordans.com
michael kors outlet's Avatar
michael kors outlet پاسخ به موضوع: #755355 1 هفته 2 روز قبل
Thanks for all of the hard work on this blog. Kate really loves participating in investigation and it's easy to understand why. Most people notice all of the powerful way you provide reliable steps through the web site and therefore attract contribution from other people about this issue so our favorite child is truly becoming educated a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You are always carrying out a splendid job.
michael kors outlet www.outletonline-michaelkors.us.org
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #755201 1 هفته 2 روز قبل
My wife and i have been absolutely contented John could complete his investigations through the entire ideas he grabbed through your web site. It's not at all simplistic to just possibly be offering steps the others may have been selling. We really figure out we have got the blog owner to give thanks to because of that. The entire illustrations you've made, the straightforward web site menu, the friendships your site assist to foster - it's got mostly wonderful, and it's really aiding our son in addition to us feel that that issue is fun, which is certainly truly pressing. Thanks for all the pieces!
yeezy shoes clickand.co/8dmqz
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #755118 1 هفته 2 روز قبل
I wish to get across my appreciation for your kindness giving support to folks who should have help with this particular question. Your special dedication to getting the solution all through appears to be particularly important and has constantly helped those just like me to get to their goals. This valuable guidelines entails this much to me and extremely more to my mates. Best wishes; from each one of us.
yeezy boost 350 v2 tropaadet.dk/yzyus
lebron 13 shoes's Avatar
lebron 13 shoes پاسخ به موضوع: #754516 1 هفته 3 روز قبل
I am glad for writing to make you know what a amazing encounter our daughter obtained studying your web site. She even learned a wide variety of things, which included how it is like to have a very effective teaching spirit to get other folks without problems comprehend some complex topics. You truly did more than visitors' desires. I appreciate you for offering such invaluable, trusted, educational and in addition easy tips about that topic to Lizeth.
lebron 13 shoes www.lebron13.us.com
golden goose outlet's Avatar
golden goose outlet پاسخ به موضوع: #754027 1 هفته 4 روز قبل
I wish to show thanks to you just for rescuing me from this matter. Because of researching throughout the the net and coming across tips that were not productive, I believed my life was over. Being alive without the answers to the issues you've fixed by way of your guide is a critical case, as well as those which could have negatively damaged my entire career if I had not encountered the website. Your talents and kindness in maneuvering all the pieces was excellent. I am not sure what I would have done if I had not discovered such a subject like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thank you very much for the professional and results-oriented guide. I won't think twice to propose your web site to anybody who will need support about this situation.
golden goose outlet www.goldengoose-outlet.us.com
supreme clothing's Avatar
supreme clothing پاسخ به موضوع: #753309 1 هفته 4 روز قبل
I'm just writing to make you understand what a cool experience my wife's daughter developed reading through your webblog. She learned some details, which included what it is like to possess an amazing giving character to have other people quite simply grasp a number of tortuous things. You actually surpassed my desires. Thank you for displaying those interesting, healthy, revealing and as well as easy guidance on the topic to Evelyn.
supreme clothing www.supremeclothing.us
nike dunk low's Avatar
nike dunk low پاسخ به موضوع: #752473 1 هفته 5 روز قبل
My husband and i got now thankful Emmanuel could carry out his investigations through your precious recommendations he got from your site. It is now and again perplexing just to find yourself making a gift of procedures which people today may have been trying to sell. We really do know we need the writer to be grateful to for this. These explanations you made, the straightforward website navigation, the friendships you will make it possible to create - it is most astounding, and it's aiding our son and us reason why this content is satisfying, which is particularly pressing. Thank you for the whole lot!
nike dunk low www.nikedunks.us.org
jordan 11 retro's Avatar
jordan 11 retro پاسخ به موضوع: #751768 1 هفته 6 روز قبل
I simply wished to say thanks once again. I do not know what I could possibly have done in the absence of the tips and hints documented by you directly on my problem. Previously it was the depressing difficulty in my circumstances, however , spending time with your well-written style you managed that took me to cry with contentment. I am happier for this assistance and as well , believe you comprehend what an amazing job that you are undertaking instructing many others thru your webpage. Probably you haven't got to know all of us.
jordan 11 retro www.jordan11retro.us.com
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #751093 2 هفته 9 ساعت قبل
Spot on with this write-up, I actually assume this web site needs much more consideration. I抣l most likely be once more to read rather more, thanks for that info.
yeezy shoes fhc.io/yzyuk

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST