اهداف مهم پاکستان از گسترش روابط با تاجیکستان

مقدمه:
پاکستان پس از پایان جنگ سرد، به اهمیت ژئو استراتژیک کشورهای آسیای مرکزی در پارادایم امنیتی تغییر یافته توجه جدی کرد و  در سال‌های اخیر، روابط پاکستان با جمهوری‌های آسیای مرکزی بهبودیافته است.

دراین‌بین تجزیه‌وتحلیل استراتژی‌های پاکستان در منطقه آسیای مرکزی عوامل مختلف اقتصادی و ژئواستراتژیک سیاست پاکستان را نسبت به آسیای مرکزی شکل داده اند، اما نفوذ هند در این منطقه همچنان یک عامل عمده در شکل‌گیری استراتژی‌های آن است.  به نگاه برخی در حقیقت، سیاست خارجی پاکستان، از زمان آغاز به کار خود، به‌وسیله دو عامل وابسته، یعنی ترس از هند و تمایل به تعادل استراتژیک با هند و پیوستگی قوی به ایدئولوژی اسلامی است. این خطوط سیاست اسلام‌آباد را در مورد آسیای مرکزی نیز تعیین می‌کنند. در نگاهی دیگر   برخی معتقدند که روند سیاست‌گذاری خارجی پاکستان تحت تأثیر سه مکتب فکری متضاد اما در خصومت نسبت به هند  است.  اولین مکتب فکری تأکید بر تسلیم شدن و اعتقاد به یک دنیای قطبی است.  مکتب دوم تفکر استقلال را حمایت می‌کند و جهان‌بینی چندقطبی دارد و سومین مکتب فکری بر "اسلام" و ماهیت اسلامی دولت پاکستان تأکید دارد و برای اتحادها مبتنی بر منافع ایدئولوژیک و مذهبی پاکستان استدلال می‌کند . در این راستا در برخی مواقع، تحت تأثیر این سه مکتب فکری سیاست پاکستان در آسیای مرکزی نیز باید موردنظر قرار گیرد. در این میان می‌توان گفت اهداف پاکستان در آسیای میانه توسط الزامات سیاسی و امنیتی ؛ دستاوردهای اقتصادی و تجاری آن؛ مقابله بانفوذ هند و منطقه‌ای برای گسترش منافع پاکستان دیده  شود.  دراین‌بین هرچند پاکستان معنای سیاست خارجی خود را در آسیای مرکزی کاملاً تعریف نکرده ولی به نظر می‌رسد تلاش می‌کند تا اهداف سیاست خارجی خود با کشورهای آسیای مرکزی را اقتصادی و سپس سیاسی و امنیتی دنبال نماید.
روابط نوین سیاسی پاکستان با تاجیکستان به سال‌های دهه ۱۹۹۰ و استقلال آن برمی‌گردد. در این شرایط پاکستان یکی از نخستین کشورهایی بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و ارتباطات دیپلماتیک را با باز کردن سفارت پاکستان در شهر دوشنبه در سال 1993 گسترش داد. جمهوری تاجیکستان چهار سال بعد در سال 1997 میلادی در پاکستان مأموریت خود را در پاکستان آغاز کرد. اهمیت ژئو استراتژیک، سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی آن را یکی از مهم‌ترین مناطق جهان می‌داند که آسیای جنوبی، غرب آسیا، روسیه، چین و سایر نقاط جهان را متصل می‌کند. دراین‌بین نوشتار زیر به مهم‌ترین اهداف مدنظر پاکستان در تاجیکستان می‌پردازد.


اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی مدنظر پاکستان در تاجیکستان:
اصل 40 قانون اساسی در تبیین چارچوب سیاست خارجی پاکستان به این نکته توجه می‌کند که دولت تلاش می‌کند تا روابط برادرانه را با کشورهای اسلامی بر پایه اتحاد اسلامی حفظ و مستحکم کند. همچنین عضویت مشترک در سازمان‌های چندجانبه سازمان همکاری اسلامی (OIC)، سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، سازمان همکاری شانگهای (SCO) و همچنین روند قلب آسیا و استانبول بوده و گروه‌های مشترک بین پاکستان و تاجیکستان فرصت‌های زیادی برای تعامل میان رهبران، نمایندگان و دیپلمات‌های هر دو کشور در حاشیه نشست‌های مختلف فراهم می‌کنند. در این چارچوب اسلام‌آباد نگاه ویژه‌ای به روابط با دوشنبه را مدنظر داشته است. 
در بعد دیگری در روابط با کشورهای منطقه و در هفت دهه‌ای خروج بریتانیا از شبه‌قاره هند و درنتیجه استقلال پاکستان از هندوستان، چرخ روابط این دو کشور همسایه بیشتر بر محور تنش چرخیده است. دراین‌بین اکنون‌که روابط تنش آلود اسلام‌آباد و دهلی‌نو با رقابت واشنگتن و پکن نیز بازتعریف شده، تضعیف و جلوگیری از نفوذ طرف مقابل در مناطق هم‌جوار و پیرامونی نظیر تاجیکستان و در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار سیاست خارجی پاکستان قرار دارد. گذشته از این به‌تازگی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا در استراتژی تازه خود درزمینهٔ جنگ افغانستان برآوردن فشارهای بیشتر بر پاکستان تأکید کرده است. در این حال پاکستان تلاش می‌کند روابط خود را با تاجیکستان گسترش دهد و سهم خود را در توازن قدرت کشورهای آسیای مرکزی بین قدرت‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی حفظ کند. در این شرایط با توجه به نگاه رئیس‌جمهور تاجیکستان و استراتژی سیاست سیاست‌های باز برای بهبود و ارتقای روابط سودمند با کشورهای خارجی، پاکستانی‌ها تلاش خواهند کرد تا با توجه به حضور رو به افزایش چین در آسیای مرکزی و تاجیکستان و نگاه غیر منفی مسکو به روابط حداقلی اسلام‌آباد با دوشنبه با کمک چین حضور بیشتری درصحنه سیاسی و ژئوپلیتیکی تاجیکستان داشته باشند. دراین‌بین باید توجه داشت که پاکستان تلاش می‌کند تا با توجه به تلاش هند دریافتن جای پایی برای خود در حوزه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای در برابر دشمن دیرین و رقیب دیرپای خود جایگاهی درخور در تاجیکستان فراهم آورد و مانع از افزایش روابط نظامی‌و امنیتی هند و بالا بردن زمینه‌های حضور نظامی و امنیتی در تاجیکستان (نزدیک مرزهای پاکستان) گردد و به گسترش نفوذ خود در منطقه نیز کمک کند.
در بعد دیگری با توجه به اینکه از یک سو تروریسم و افراط‌گرایی و تقویت همکاری دراین زمینه ، تقویت همکاری‌های آینده تاجیکستان و پاکستان در مبارزه با تروریسم بین‌المللی و افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، مسئله تأمین سریع ثبات و امنیت در قلمرو افغانستان نیز از متغیرهای مهم و مدنظر دوشنبه در روابط بوده است. از سوی دیگر نیز در سالهای اخیر گرایش‌های تندرو گروه‌هایی همانند داعش توانسته‌اند بر بخشی از مردم تاجیکستان تأثیر منفی گذارند و پاکستان به‌عنوان بخشی از مناطق حضور گروه‌های تندرو مطرح هست، اسلام‌آباد تلاش می‌کند تا با توافق‌های مشترک دوجانبه و یا جمعی در چارچوب‌هایی امنیتی چون نشست چهارجانبه امنیتی افغانستان، پاکستان، چین و تاجیکستان در مورد دغدغه‌های امنیتی تاجیکستان توجه کند. در این راستا همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در مورد تأمین امنیت منطقه‌ای، وضعیت افغانستان، همکاری درزمینهٔ مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بررسی وضعیت منطقه و برقراری امنیت در افغانستان، توسعه همکاری‌های نظامی، نظامی فنی و آموزش افسران تاجیک در دانشگاه‌های نظامی، تبادل اطلاعات، برگزاری تمرین‌های مشترک نظامی، اهدافی چون تلاش برای حضور پررنگ‌تر امنیتی پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی، جلوگیری از محکم شدن جای پای هند در عرصه‌های امنیتی این کشور را در کنار مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی مدنظر دارد.

اهداف تجاری و اقتصادی مدنظر پاکستان در تاجیکستان
از نگاه وزارت خارجه پاکستان در اصول سیاست خارجی این کشور تأکید ویژه‌ای بر دیپلماسی اقتصادی شده است. در این چارچوب در شرایط کنونی پاکستان با لحاظ عوامل و متغیرهایی چندی به تاجیکستان به‌عنوان یکی از دروازه‌های مهم ورود به آسیای مرکزی خود می‌نگرد. دراین‌بین پاکستان سالها با کمبود انرژی برق روبروست و تأمین امنیت انرژی برای اقتصاد پاکستان با رشدی چشمگیر از اهمیتی ویژه برخوردار است. در مقابل در حالی که تاجیکستان سومین قدرت‌های آبی جهان پس از ایالات متحده و روسیه بوده و پتانسیل نیروی برق در تاجیکستان بسیار بالاتر از نیاز داخلی آن است، می‌تواند به نیاز انرژی پاکستان کمک کند. دراین‌بین آغاز پروژه‌های جدید برق آبی تاجیکستان مانند سنگتوده های یک و دو و ساخت‌وساز در پروژه‌های بزرگ برق راغون برای پاکستان سودمند خواهد بود. 
دراین میان پروژه کاسا 1000 (که برق تاجیکستان را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد) و هدف اصلی از آغاز پروژه انتقال برق و پروژه تجاری برای آسیای مرکزی و جنوب آسیا این است که شرایط تجارت الکتریکی پایدار میان کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان و کشورهای آسیای جنوبی افغانستان و پاکستان را ایجاد و فرصتی شگفت انگیز برای ایجاد موفقیت اقتصادی برای پاکستان و تأمین رشد اقتصادی و صلح و ثبات کامل در کشور کمک کند. این در حالی است که نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، و سایر نهادهای مالی حمایت خود را از پروژه خط انتقال انرژی به پاکستان برای صادرات برق از تاجیکستان تضمین کرده‌اند و در صورت به نتیجه رسیدن این امر تقاضا برای برق و انرژی با توجه به نقش حل بحران برق برای کاهش فقر و توسعه اقتصادی پاکستان و حزب حاکم معتدل‌تر خواهد شد و به رشد اقتصاد کمک فزاینده‌ای خواهد کرد. در این حال افغانستان اگر از سهم 300 مگاوات واردات انرژی خود را از طریق پروژه کاسا هزار به دلیل کمبود تقاضا را به پاکستان منتقل کند پاکستان واردکننده اصلی انرژی در پروژه خواهد شد.

علاوه بر این روابط اقتصادی پاکستان با تاجیکستان در مقایسه با رقیبان منطقه‌ای بسیار کم است. در این راستا بسترهای همکاری میان تاجیکستان و پاکستان درزمینهٔ فعالیت‌های سازمان‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی مانند ECO، سازمان بین‌المللی تجارت (ITO)، شانگهای نیز وجود دارد وتجارت دوجانبه بین تاجیکستان و پاکستان، به ویژه در 10 سال گذشته افزایش یافته است. لذا لزوم افزایش همکاری‌های اقتصادی دو سویه و اقدامات مشترک در منطقه مهم است. در این چارچوب در یک دهه گذشته پاکستان و تاجیکستان بیش از سی توافق‌نامه را برای گسترش همکاری درزمینهٔ انرژی، ارتباطات، بیمه سرمایه‌گذاری و صنعت، حمل‌ونقل هوایی، بانکی و مالی، کشاورزی و صنایع غذایی، حمل‌ونقل و ساخت جاده‌ها، علم و فناوری، آموزش، بهداشت، گردشگری و... برای افزایش سطح تجارت هر دو کشور امضا کرده‌اند.

در بعدی دیگر از نگاهی تاجیکستان نیاز به دسترسی به جهان از طریق بندرهایی مانند بندر گودار دارد و پاکستان می‌تواند کوتاه‌ترین مسیر و تجارت را برای تاجیکستان ارائه می‌دهد و درآمد ایجاد کند.  دراین‌بین در حالی که هیچ ارتباط مستقیمی زمینی بین پاکستان و تاجیکستان وجود ندارد ، حمل بار میان تاجیکستان و پاکستان هشت روز طول می‌کشد و مسیر سرزمینی برای افزایش حجم تجارت بین پاکستان و تاجیکستان از طریق افغانستان با چالش‌هایی روبرو است، ورود تاجیکستان به توافقنامه حمل‌ونقل چهار جانبه (QTTA) بین چین، پاکستان، قرقیزستان و قزاقستان برای تسهیل ترافیک و تجارت حمل‌ونقل می‌تواند گامی در جهت بهتر شدن بندرهای پاکستان ازجمله گوادر بدون نیاز به وابستگی به افغانستان باشد و تجارت بین دو کشور که از 15 میلیون دلار در سال 2011 به 90 میلیون دلار در سال 2016 افزایش یافته را تا 500 میلیون دلار افزایش دهد. در این میان کل حجم تجارت در سال 2013 به 117 میلیون دلار افزایش یافته و در سال 2014       138میلیون دلار بوده است. 
گذشته از این پاکستانی‌ها معتقدند که با توجه به تمایل دوشنبه در استفاده از فرصت‌های ارائه‌شده از سوی بندرهای پاکستانی و شبکه‌های حمل‌ونقل موجود برای گسترش تجارت در سطح منطقه‌ای و تعهد پاکستان به تسهیل حمل‌ونقل سریع کالاها به و از طریق افغانستان و تاجیکستان از طریق بندرهای پاکستان، این رویکرد می‌تواند موقعیت جغرافیایی پاکستان در امتداد مسیرهای عمده تجارت را افزایش و در جهت افزایش سطح تجاری بندرهایی چون گوادر و کراچی در منطقه و همچنین حجم کل تجارت جهانی باشد. 
علاوه براین با توجه به اینکه پاکستان و تاجیکستان موافقت کرده‌اند که از طریق افغانستان ارتباطات راه‌آهن برقرار کنند تا روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور را تقویت کنند، این امر نیز می‌تواند پاکستان را مانند پلی برای کشورهای آسیای میانه برای برقراری ارتباط تجاری با سایر نقاط جهان کند و همه کشورهای آسیای میانه از طریق بندر گوادر متصل شوند. بااین‌حال اگر افغانستان دسترسی پاکستان به آسیای مرکزی را متوقف کند، چین، با تقویت توان بالقوهٔ دالان اقتصادی چین و پاکستان و با استفاده از بزرگراه قراقروم (که گیلگت بلتستان را به منطقه چین سین کیانگ متصل می‌کند) پاکستان دروازه مهمی به آسیای مرکزی می‌یابد و توسعه دالانهای اقتصادی چین و پاکستان و ابتکار بزرگ‌تر یک کمربند یک جاده دسترسی پاکستان به تاجیکستان پاکستان می‌تواند بدون افغانستان (تاجیکستان، توسط وخان در شمال شرق افغانستان از پاکستان جدا شده و این نوار باریک از قلمرو افغانستان به‌عنوان یک مانع بین پاکستان و آسیای مرکزی عمل می‌کند،) برای دسترسی به تاجیکستان (نزدیک‌ترین همسایه آسیای مرکزی پاکستان) عبور کرده و درنتیجه تاجیکستان دروازه پاکستان به آسیای مرکزی باشد. 
جدا از آنچه گفته شد پاکستان و تاجیکستان همچنین می‌توانند درزمینه کشاورزی ( نخستین بخش اقتصادی در هر دو کشور ) مشارکت کنند و تاجیکستان از پاکستان درزمینهٔ فرآورده‌های منسوجات بهره مند شود. به علاوه در حالی که تنها 7 درصد از کل منطقه تاجیکستان کشت می‌شود و تاجیکستان به شدت وابسته به واردات محصولات غذایی است پاکستان می‌تواند نیازهای تاجیکستان را برآورده و با افزایش صادرات به دنبال بازارهای آسیای مرکزی و روسیه نیز باشد.

نتیجه گیری:
آنچه مشخص است با توجه به اهمیت روز افزون آسیای مرکزی و همچنین تاجیکستان برای پاکستان و نوع روابط گسترده چین و پاکستان در حوزه های اقتصادی و راهبردی در کنار ایجاد چالش هایی بیشتر در روابط پاکستان با امریکا ، افزایش رقابت هند و پاکستان و  رویکرد امریکا در رقابت با چین باید شاهد افزایش جایگاه تاجیکستان برای پاکستان در چشم انداز میان مدت باشیم.

balenciaga sneakers's Avatar
balenciaga sneakers پاسخ به موضوع: #767725 6 ساعت 38 دقيقه قبل
I simply wanted to type a small remark in order to appreciate you for all the unique points you are showing here. My rather long internet investigation has at the end of the day been recognized with reasonable know-how to exchange with my family. I 'd assume that we readers actually are extremely endowed to exist in a great place with so many perfect individuals with very helpful methods. I feel pretty happy to have discovered your web site and look forward to plenty of more fabulous moments reading here. Thanks once again for all the details.
balenciaga sneakers
michael kors outlet online's Avatar
michael kors outlet online پاسخ به موضوع: #767119 12 ساعت 57 دقيقه قبل
I simply had to appreciate you once again. I do not know the things that I would've worked on without those suggestions discussed by you concerning my subject matter. This was an absolute frustrating circumstance in my circumstances, however , taking a look at the skilled style you solved the issue took me to jump with delight. Now i am thankful for your help as well as sincerely hope you really know what a powerful job that you're carrying out instructing the others through a site. I know that you haven't got to know all of us.
michael kors outlet online
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #766539 19 ساعت 30 دقيقه قبل
I must express thanks to the writer for rescuing me from such a dilemma. Right after looking out through the internet and seeing tricks which are not productive, I believed my entire life was done. Existing without the presence of approaches to the issues you've solved as a result of this post is a serious case, and the ones that would have negatively affected my career if I had not encountered your web site. The capability and kindness in touching all the things was vital. I don't know what I would've done if I had not encountered such a thing like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks so much for the impressive and results-oriented help. I will not hesitate to propose your site to anybody who should get counselling about this subject.
yeezys
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #765278 1 روز 11 ساعت قبل
I enjoy you because of your own efforts on this site. Kim really likes working on investigations and it is easy to see why. I know all concerning the compelling way you create functional guides through the blog and as well as strongly encourage response from other people about this area so our own daughter is certainly becoming educated a great deal. Enjoy the remaining portion of the year. You are doing a dazzling job.
yeezys
hermes belts's Avatar
hermes belts پاسخ به موضوع: #764876 1 روز 16 ساعت قبل
I needed to send you a very little observation to be able to say thanks as before over the stunning opinions you've contributed above. It's simply pretty open-handed of people like you to make publicly what a lot of people might have distributed for an e book to help with making some money for their own end, notably given that you could have done it in case you decided. The techniques likewise served to provide a easy way to understand that other individuals have similar passion the same as my very own to realize a little more when considering this issue. I'm sure there are numerous more pleasant moments in the future for those who scan through your blog post.
hermes belts
Bobbygog's Avatar
Bobbygog پاسخ به موضوع: #764827 1 روز 17 ساعت قبل
"I got utilized to my evaluation, " curry recalled, kd shoes "people said I was too short, don't perform college basketball, then to the same reason that I can't play in the NBA. People don't even think I can play defend, then said I am an excellent pure point guard, until October of this past year, I also found the general manager of funny to me as the league next good shooting guard. I've got not yet fully enjoy their full potential, and so i set a higher regular to himself, committed to continuously improve being more outstanding. "


"We've never met you aren't curry shoes him so great shooting in all directions, " warriors coach mark Jackson said, "and throw, stop and go empty-handed, capture hand, step back, calf, in the face involving two double forced in order to......, any thought of firing mode, you can see he is astonishingly. We have in no way seen anyone can attain this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but it is equally a level. And his or her other like reggie miller, Chris mullin, such because dell and I competed together - Ellis, dell -- Arsenal, they are just about all fantastic striker, but these people didn't garage so extensive, this guy is not any limit. "


Timer along with dance, 6 minutes stephen curry shoes and also 30 seconds, Davis has been doing everything we can to towards the garage, but still late step. Garage again to accomplish a beautiful jumper - it may not be strictly jumper, his toe will be out of your ground, under the condition from the body is still growing, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury body slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as relating to the ball and floor a great additional 10 degrees Point of view. NBA players to time period takes 0. 6 seconds usually, the garage from organizing action to dial your ball moves, it simply takes 0. 4 moments. Fast to make up with the deficiency of the shed height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket in the act, the look of garage is actually along with them. His arm still moves when the posture, and of his / her teammates has begun to be able to pose three gestures...

Tag: kyrie irving shoes yeezy shoes ultra boost shoes asics gel kayano curry 1 curry 2 balenciaga shoes adidas iniki nike roshe run one nike air max 97 nike air presto kd shoes michael jordan shoes kyrie 2 shoes adidas terrex john wall shoes [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] stephen curry jersey puma fenty [url=http://www.pumafentyslides.uspuma fenty slides[/url] Lebron soldier 11 nike zoom vaporfly elite nike air vapormax kyrie irving jersey
Adidas NMD Runner PK Black Grey's Avatar
Adidas NMD Runner PK Black Grey پاسخ به موضوع: #763819 2 روز 7 ساعت قبل
I definitely wanted to post a brief word to be able to express gratitude to you for these splendid tips and tricks you are writing here. My prolonged internet search has finally been recognized with wonderful knowledge to go over with my pals. I would express that most of us website visitors actually are very lucky to be in a notable network with many perfect people with valuable plans. I feel somewhat privileged to have encountered the site and look forward to many more amazing moments reading here. Thanks a lot again for all the details.
Adidas NMD Runner PK Black Grey www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-runner...black-grey-p-36.html
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #763440 2 روز 11 ساعت قبل
I wanted to draft you that little note to finally give thanks again for all the nice tactics you have documented here. It has been certainly remarkably open-handed of you to convey unhampered what a few people would've supplied for an e book in order to make some bucks for themselves, chiefly given that you could possibly have done it in case you desired. Those ideas in addition worked as the fantastic way to be sure that other people online have a similar zeal similar to my personal own to grasp much more related to this condition. I'm sure there are lots of more enjoyable situations up front for individuals who looked over your site.
adidas nmd r1 gtiny.me/nmdrunner
nike air huarache's Avatar
nike air huarache پاسخ به موضوع: #763189 2 روز 15 ساعت قبل
I must express my appreciation to the writer just for rescuing me from this problem. Just after looking out through the world-wide-web and meeting opinions which are not helpful, I was thinking my life was well over. Being alive devoid of the answers to the difficulties you have fixed as a result of this blog post is a critical case, and ones which may have in a negative way affected my entire career if I had not encountered your blog post. Your capability and kindness in handling all the pieces was helpful. I am not sure what I would have done if I had not come across such a step like this. I can now look forward to my future. Thank you so much for the professional and result oriented guide. I won't think twice to endorse your blog to anybody who ought to have recommendations about this problem.
nike air huarache www.nikehuarache.uk
longchamp's Avatar
longchamp پاسخ به موضوع: #762861 2 روز 20 ساعت قبل
Thank you a lot for providing individuals with an extremely memorable chance to read in detail from this website. It can be so pleasant and jam-packed with a great time for me and my office fellow workers to visit your web site more than three times a week to study the newest guides you have got. And indeed, I am just at all times astounded with your excellent solutions you give. Selected 1 ideas in this article are honestly the most suitable we have had.
longchamp www.long-champhandbags.org.uk
michael jordan shoes's Avatar
michael jordan shoes پاسخ به موضوع: #761038 4 روز 3 ساعت قبل
I in addition to my friends came taking note of the excellent helpful tips located on your web page while quickly I got a horrible suspicion I had not thanked the web site owner for those secrets. All of the people ended up consequently passionate to read through them and have in effect unquestionably been making the most of them. Appreciate your really being well helpful as well as for opting for this form of essential subjects millions of individuals are really eager to understand about. My sincere regret for not expressing gratitude to sooner.
michael jordan shoes www.michaeljordanshoes.net
michael kors handbags's Avatar
michael kors handbags پاسخ به موضوع: #760765 4 روز 9 ساعت قبل
I and my buddies were found to be going through the nice solutions from your website then before long I got a terrible suspicion I never expressed respect to the site owner for those techniques. All of the young boys are actually totally glad to read them and have now without a doubt been enjoying them. I appreciate you for really being simply helpful and for pick out this form of amazing things millions of individuals are really eager to understand about. My very own honest regret for not expressing appreciation to sooner.
michael kors handbags www.michael-kors-handbags.org.uk
air yeezy's Avatar
air yeezy پاسخ به موضوع: #759688 5 روز 9 ساعت قبل
Thanks for all of the efforts on this blog. Kim take interest in going through investigation and it is simple to grasp why. We all know all relating to the dynamic medium you offer reliable guidelines on this web blog and even increase contribution from visitors on that content and our own princess is truly understanding a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. You have been doing a dazzling job.
air yeezy u.to/m2UhDw
jordan shoes's Avatar
jordan shoes پاسخ به موضوع: #759521 5 روز 13 ساعت قبل
I must express some appreciation to you for rescuing me from this problem. Just after scouting throughout the internet and getting ways which are not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of approaches to the difficulties you've solved all through your short article is a serious case, as well as the ones that might have in a wrong way damaged my entire career if I had not encountered your web site. That know-how and kindness in playing with all the details was very useful. I don't know what I would have done if I had not encountered such a point like this. I can now look ahead to my future. Thanks very much for your expert and results-oriented help. I won't think twice to endorse your blog post to anyone who will need support on this area.
jordan shoes www.jordanshoes.uk
jordan 4's Avatar
jordan 4 پاسخ به موضوع: #759224 5 روز 18 ساعت قبل
Needed to send you the very little remark to be able to say thank you the moment again on your pretty basics you've discussed in this article. It's seriously generous of you to convey easily what exactly a few individuals could possibly have offered for sale as an ebook to get some profit on their own, specifically since you could possibly have done it if you ever wanted. The tactics additionally worked as a easy way to be aware that some people have similar dream similar to my very own to realize significantly more with respect to this problem. I know there are several more pleasurable moments ahead for people who see your website.
jordan 4 www.jordan4.us.com
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #758509 6 روز 8 ساعت قبل
I really wanted to write down a word to be able to thank you for these precious guides you are writing at this site. My long internet lookup has now been compensated with incredibly good tips to exchange with my contacts. I would state that that many of us website visitors are rather blessed to dwell in a fine community with very many perfect professionals with helpful strategies. I feel rather grateful to have encountered your entire web pages and look forward to plenty of more entertaining minutes reading here. Thanks once more for everything.
yeezy boost 350 42.herber.pl/yeezyboost
basketball shoes's Avatar
basketball shoes پاسخ به موضوع: #757927 6 روز 20 ساعت قبل
My spouse and i ended up being absolutely fulfilled when Edward managed to round up his web research by way of the precious recommendations he discovered from your web site. It's not at all simplistic to just continually be giving out ideas that the rest could have been trying to sell. And now we know we now have you to be grateful to for that. All the explanations you have made, the simple website navigation, the relationships your site aid to instill - it's got most sensational, and it's really assisting our son in addition to our family reckon that this idea is interesting, and that is exceptionally serious. Thanks for the whole thing!
basketball shoes www.basketball-shoes.us.com
real jordans for sale cheap's Avatar
real jordans for sale cheap پاسخ به موضوع: #757567 1 هفته 5 ساعت قبل
I wanted to post you one very small remark to be able to say thanks a lot as before for all the incredible knowledge you have shown on this site. It's really incredibly generous with people like you to provide unhampered precisely what a lot of folks could have marketed as an electronic book to help make some money for their own end, especially considering the fact that you might have done it in the event you wanted. These techniques also worked to become a easy way to comprehend many people have the same eagerness much like my personal own to figure out more related to this condition. I'm certain there are lots of more fun periods in the future for folks who scan your blog post.
real jordans for sale cheap www.cheaprealjordans.us.com
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #756683 1 هفته 1 روز قبل
I wish to express my appreciation for your kindness supporting people who have the need for guidance on your idea. Your special commitment to getting the message up and down appears to be incredibly good and has frequently enabled some individuals like me to achieve their pursuits. Your informative hints and tips denotes a great deal to me and further more to my peers. Thanks a ton; from all of us.
yeezy boost 350 v2 clickand.co/8dmqz
air max 90's Avatar
air max 90 پاسخ به موضوع: #756495 1 هفته 1 روز قبل
I and also my pals came reviewing the best suggestions found on your web site then suddenly I had a terrible feeling I had not expressed respect to the web blog owner for them. Most of the young boys became absolutely very interested to read through all of them and now have without a doubt been having fun with them. I appreciate you for indeed being really kind and also for picking this kind of fine subject areas most people are really wanting to be aware of. My personal sincere regret for not saying thanks to earlier.
air max 90 www.nike-airmax90.uk
birkin bag's Avatar
birkin bag پاسخ به موضوع: #756204 1 هفته 1 روز قبل
I wanted to post you that tiny note to be able to thank you very much once again relating to the beautiful tips you've contributed in this case. It's quite extremely open-handed with people like you to supply unreservedly what exactly many individuals could possibly have distributed as an e book to get some bucks on their own, even more so considering the fact that you could possibly have tried it if you considered necessary. Those advice in addition served to be the great way to be aware that other people have similar keenness like my own to realize whole lot more on the topic of this matter. I am certain there are lots of more pleasurable periods in the future for many who find out your site.
birkin bag www.birkinbag.us.com
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #755729 1 هفته 2 روز قبل
I wanted to write you one tiny note to help say thanks a lot again for all the nice thoughts you've shared in this case. It is so shockingly open-handed of people like you in giving publicly what exactly numerous people could possibly have distributed for an e book to end up making some dough for themselves, particularly since you might well have tried it if you decided. The pointers likewise acted as the good way to comprehend someone else have the identical dream just like my own to understand very much more in regard to this condition. I am certain there are numerous more pleasant opportunities up front for people who look over your site.
adidas yeezy gul.ly/f50oc
louboutin shoes's Avatar
louboutin shoes پاسخ به موضوع: #755315 1 هفته 2 روز قبل
I simply wanted to thank you so much again. I am not sure what I might have carried out without the creative concepts documented by you about such field. It seemed to be the intimidating difficulty in my position, nevertheless considering your skilled manner you managed that forced me to weep for contentment. I'm happier for your guidance as well as expect you find out what a powerful job you were carrying out educating people today via your blog. I am sure you've never encountered all of us.
louboutin shoes www.louboutinshoes.uk
kate spade outlet online's Avatar
kate spade outlet online پاسخ به موضوع: #755082 1 هفته 3 روز قبل
I enjoy you because of all of the efforts on this web site. My aunt really loves going through investigations and it's simple to grasp why. Many of us notice all regarding the compelling form you offer very helpful suggestions on this blog and as well increase participation from some other people on this article then our simple princess is truly becoming educated a whole lot. Enjoy the remaining portion of the new year. Your performing a good job.
kate spade outlet online www.outletonlinekatespade.us.com
adidas outlet online's Avatar
adidas outlet online پاسخ به موضوع: #753922 1 هفته 4 روز قبل
I truly wanted to make a quick note in order to appreciate you for these precious guidelines you are giving at this website. My particularly long internet investigation has now been rewarded with really good know-how to go over with my pals. I would claim that most of us site visitors are really endowed to live in a notable website with so many marvellous professionals with beneficial methods. I feel very much happy to have discovered your web site and look forward to so many more exciting times reading here. Thanks a lot again for all the details.
adidas outlet online www.adidasoutletonline.us.com

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها