دروغ های بزرگ کوتوله های سیاسی

چند روز پیش کنفرانسی زیر نام "سام" (نشست مقام های ارشد) در کابل برگزار شد. رسانه های گوناگون کشور قبلا برگزاری این کنفرانس را گزارش داده بودند. چون در کابل همه روزه دست کم چهارده بار به درجه های گوناگون راه ها بسته می شوند تا کوتوله های ماوا گرفته در راس دولت به سوی کار و یا منزل شان بروند،

برای شهروندان عادی اگر یک بار دیگر هم راه ها بسته شوند زیاد مسأله بر انگیز نیست. اصولا هیچ پرسشی را بر نمی انگیزد. توده ای که چهل سال پی هم به خاک و خون کشیده شده باشد، توانی برای سرکشی و عصیان و اعتراض ندارد. در کشور ما صرفا دو موضوع موجب اعتراض خلق الله می شوند. نخست، اگر کسی حتا به شوخی در مورد برون شدن یک تار موی از زیر روسری زنی،خبری را پخش کند، علمای ما اعتراض می کنند و سخت بر آشفته می شوند. دوم هنوز هم جمع دیگری به خیابان ها می ریزند و در هوای آزادی بیت المقدس بر سرو و صورت شان می کوبند چرا که رهبر یکی از کشور های همسایه سال ها پیش روزی را به نام «آزادی قدس» مسما کرده است. ورای این روز ها اگر خانه ی خود شان را آب و باد ببرد و انتحاری کودکان شان را هزار پاره کند و زورمندان ته مانده های جان و تن شان را بگیرند، شکرگزار می مانند که مبادا از بد  بدتر نشود. بنا بر این بند شدن راه ها و جان کندن بیماران در سرما و گرما و نرسیدن کودکان و دانشجویان به مکتب و دانشگاه  با این که  ناراحتی و نارضایتی را فراهم می آورند، اما موجب اعتراض معطوف به پایان حاکمیت قانون گریز و عدالت ستیز نمی شوند.
خبر برگزاری کنفرانس «سام» و راه بندان احتمالی ناشی از آن زمانی توجه مرا بر انگیخت که اعلامیه وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با اعلام تعطیلی روز چهار شنبه به گونه ی عاجل پخش شد و در پی آن رسانه های اجتماعی ناسزا پراکن و غیره این خبر را در اختیار ما افغان ها که از اعضای برگزیده ی خیر الامم هستیم قرار دادند. بسیار امیدوار شدم که با آمدن رهبران جهان و اعلام مجدد همبستگی جامعه جهانی با افغانستان مرحله ی جدیدی از همبستگی با استراتژی جدید ایالات متحده در جنوب آسیا و افغانستان، گشوده می شود و ما یک قدم دیگر به پیروزی بر تروریسم نزدیک تر می شویم. نمی دانم که چرا حس شناخته شده ای به من می گفت که این کوتوله های سیاسی باز به ما امت شهید پرور دروغ می گویند و از کاه کوهی می سازند. این حس زمانی به یقین مبدل شد، که در جریان تماشای مراسم گشایش کنفرانس چشمم به عنوان آن افتاد. "گرد هم آیی کارمندان عالی رتبه". در حیرت فرو رفتم. در دوران حکومت قبلی  گردهمایی شبیه این برنامه،( JCMB Joint Coordination and Monitoring Board) «بورد مشترک همآهنگی و دیده بانی» نامیده می شد. کارمندان کشور های کمک کننده به افغانستان در سطح مدیران عمومی و گاهی هم در سطح سفرای کشور های خارجی مقیم کابل دور هم جمع می شدند و در رابطه به پیشرفت های افغانستان و تحقق وعده های کشور های کمک کننده در ظرف یک سال با مقامات مربوطه افغانستان بحث می کردند. از جانب افغانستان گاه گاهی وزیر خارجه کشور می رفت، کنفرانس را افتتاح می کرد و بقیه کار زیر ریاست وزیر مالیه و گاهی هم روسای بخش های مربوطه آن وزارت ادامه می یافت. کنفرانس بیشتر در سالون محمد ولی خان دروازی در وزارت خارجه و پسان ها در منزل زیرین وزارت مالیه برگزار می شد. شامگاه روز برگزاری یک اعلامیه مشترک صادر می شد و کار به پایان می رسید.
آنچه که موجب شگفتی بیشتر من در جریان برگزاری کنفرانس «سام» شد ، حضور رییس حکومت وحدت ملی، همسر ایشان خانم رولا غنی، که نمی دانم بر اساس کدام مسؤولیت دولتی در آنجا حضور داشتند،  و رییس اجرایی جمهوری اسلامی و سایر مقام های والا رتبه دولتی در این کنفرانس بود. سر و کله وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان هم گاه گاهی از قطار دوم مانند شبحی نمودار می شد. بدون شک حضور همسر آقای غنی در نشست های عمومی و در عرصه های اجتماعی و فرهنگی ، کار  شایسته ای است. حضور همسران مقام های دولتی در فعالیت های سیاسی و اجتماعی می تواند به حضور زنان افغانستان در صحنه سیاسی و اجتماعی کمک کند. از این لحاظ باید از خانم غنی و حضور شجاعانه وی سپاسگزاری کرد. خانواده آقای غنی در این سرزمین پر از تعصب به دلیل حضور در سیاست و جامعه بهای بزرگی می پردازد و در موارد زیادی نه تنها خانم وی بلکه حتا فرزندانش نیز به گونه بسیار ناپسند و نازیبا در معرض اتهام قرار می گیرند. اما به دلیل این که خانم غنی کدام مقام رسمی دولتی ندارد، بهتر همان است تا فعالیت هایش را در عرصه های اجتماعی، فرهنگی  و کمک های انسانی محدود بسازد. وی شریک زندگی همسرش است و نه شریک قدرت وی. در نیمه دوم قرن بیستم در فلیپین دیکتاتوری حکومت می راند بنام فردیناند مارکوس. خانم وی املدا مارکوس بدون داشتن مشروعیت دموکراتیک بیش از اندازه در امور سیاسی مداخله میکرد تا این که در فرجام در پی سال ها دیکتاتوری و غارت، مردم فلیپین بر دیکتاتور شوریدند و نظام دیکتاتوری از هم فرو پاشید و خانم مارکوس هم به ایالات متحده پناهنده شد. از جمله چیز هایی که از آن خانم به میراث ماند، هزار جوره  کفش  بود که حکایت آن هنوز هم شهره عام و خاص است. در رمانیای دوران نیکولای چایسسکو نیز تجارب ناپسندی در این رابطه وجود داشت. خانم رولا غنی خوشبختانه از چنین اعمال مبرا می باشد اما با این هم نیازی نیست تا در عرصه های که در حطیه ی کارش نیست، مداخله کند. در محافل رسمی دولتی باید جایگاه و صف وی از جایگاه و صف کارمندان دولت جدا باشد. همانگونه که  خانم رییس جمهور ایالات متحده امریکا در مراسم گشایش کنگره این کشور در جایگاه مهمانان می نشیند و نه در جایگاه نمایندگان مردم و در گفتگو های حکومتی با مقام های بین المللی و حکومت های دیگر نیز حضور ندارد. بدون شک که نظر من در اینجا معطوف به حکومت جمهوری و مبتنی بر قانون است و نه دستگاه قبیله.
بر می گردم به کنفرانس «سام» که نه در سطح سران حکومت بود و نه هم نیازی به حضور ایشان در چنین جا هایی می رفت. در جریان این کنفرانس، کابل سه روز پیهم تعطیل شده بود و اگر آدم سری به خیابان ها می زد به جز سگ های ولگرد و موتر های امنیتی که  آژیر کشان کاتبان خارجی را بدرقه می کردند، کمتر چیز دیگری دیده می شد. در کشور های پیشرفته جهان و حتا در جهان سوم که دارای حکومت های خودی می باشند، حکومت مداران کوشش می کنند، حکومت مداری بکنند و به مسایل کلان عامه بپردازند. سیاستمداران کلان، کار های کلان می کنند؛ جوجه های سیاسی به کار های سزاوار جوجه ها و یا به سخن کابلیان چوچه ها می پردازند. چرا که پرداختن به چنین کار هایی متناسب به قد اندام و دانش و درجه مشروعیت و درجه تکیه شان به مردم است. یک دولت هرقدر هم ناتوان باشد، باید رهبران آن برخی رفتار های نمادین را رعایت کنند. رفتار های که از مسؤولیت تمثیل و رهبری دولت ناشی می شود. 
همین چند روز قبل عصر تعدادی را برای بحث و گفتگو دعوت کرده بودم. قرار ما ساعت پنج بود. مهمانان تلفون زدند که در راه بندان گیر مانده اند، دیرتر به جلسه می رسند. یکی پیام داده بود که "به دلیل بازگشت غنی بابا از قندهار راه ها را بسته اند" بعدا در روزنامه ها خواندم که ایشان در قندهار دو فروند چرخبال "بلک هاک" را تسلیم شده اند. با خودم فکر کردم که تسلیم گیری دو فروند هلیکوپتر برای  نیروی هوایی افغانستان به کسی که خودش را رییس جمهور کشور سی میلیونی می پندارد، چه ربطی دارد. مگر نیرو های نظامی افغانستان در قندهار دارای قوماندان و رهبری نیستند؟ رییس جمهور کشوری که بخاطر گل رویش و برای اعطای مشروعیت دموکراتیک به او زنان افغانستان که بیشتر از 1400 سال میشد از خانه های شان برون نشده بودند، از خانه ها برون ریختند و «چند میلیون رای» در شهر های ده هزار نفری «به صندوق ها ریختند»، می رود تا هلیکوپتر های فرسوده را تسلیم بگیرد؟ آنهم چرخبال هایی که به اعتراف افسران و هوا بازان ایالات متحده توان پرواز از این سو به آن سوی هندوکش را ندارند.
چند روز قبل در مراسم تجلیل از سال روز اعلام جمهوری توده ای چین در سفارت  آن کشور ضیافتی برپا شده بود. معاون دوم رییس جمهوری جناب استاد دانش، معاون اول رییس اجراییه آقای انجنیر خان محمد و معاون دوم رییس اجراییه جناب استاد محقق و تعداد زیادی از وزرای کابینه و وکلای پارلمان افغانستان حضور داشتند. بدون شک که جمهوری مردم چین کشور بزرگ و همسایه افغانستان است و باید در روز ملی این کشور نماینده ای از دولت افغانستان شرکت کند. عرف بین المللی چنین است که کشور ها در مراسم برگزاری از روز های ملی کشور های دوست رویه همانند را در نظر می گیرند. بدین معنا که نمایندگان رسمی دولتی در همان سطحی در مراسم تجلیل حضور می یابند که نمایندگان کشور تجلیل کننده در مراسم روز ملی کشور مورد نظر نیز شرکت کرده باشند. روش قبول شده همین است که یک تن در سطح رییس بخش سیاسی در وزارت خارجه و در حالت های استثنایی وزیری از دولت میزبان نمایندگی می کند و پیام تبریک حکومتش را در مراسم مورد نظر قرائت می کند و یا هم بدون سخنرانی صرفا حضور می یابد. این رسم ناپسند که سران و سرامدان یک کشور در مراسم تجلیل از روز های ملی کشور های دیگر دسته دسته حضور بیابند نه تنها در عرف دیپلوماتیک نمایشی از احترام و همبستگی تلقی نمی شود بلکه نشان آشکاری است از این که در کشور مورد نظر مفهوم دولت و باور مقام های دولتی به عرف دیپلوماتیک و جایگاه کشور شان، اهمیت و جدیتش را از دست داده اند. چنین حالت های را در مراسم تجلیل از روز های ملی تقریبا تمام کشور ها در افغانستان می توان دید.
در همین روز های قبل رییس اردوی پاکستان آقای باجوه برای دیدار و ملاقات با مقام های افغانستان به کابل آمد. نخست خلاف عرف های قبول شده و موازین دولتداری، ایشان یک ملاقات یک با یک و خصوصی طولانی با آقای غنی داشتند. بعدا در ملاقات هیت با هیت از جانب افغانستان تمام اراکین مهم حکومت، وزیر دفاع، وزیر داخله، مشاور امنیت ملی، رییس امنیت ملی، رییس دفتر رییس جمهوری، رییس ارگان های محلی و...  در اخیر میز کنفرانس هم همتای جنرال پاکستانی، لوی درستیز افغانستان، حضور داشتند. در بدترین و بینواترین دولت ها هم چنین حالت های اتفاق نمی افتد که رییس جمهوری یک کشور با رییس اردوی یک کشور دیگر، آن هم متخاصم، به تنهایی دیدار و بعدا به جای این که با حضور رییس ارتش خودش او را به حضور بپذیرد، با تمام اراکین دولت یکجا با وی بنشیند و با او گفتگو کند. رییس حکومت وحدت ملی در سفر نخست خود در این مقام به پاکستان نیز به قرارگاه اردوی پاکستان رفت و خلاف اصول و ارزش های متداول دیپلماتیک با وی دیدار کرد. پیآمد آن دیدار را همه می دانیم.
همین روز ها در یکی از روزنامه ها عکس مراسم امضای قرار داد احداث یک سرک ۱۷۰ کیلومتره را میان سرپرست وزارت فواید عامه و رییس یک شرکت چینایی چاپ کرده بودند. در پشت سر جمع زیادی از اراکین دولتی و در میان آنها رییس حکومت وحدت ملی آقای غنی ایستاده بود. از خودم پرسیدم که مراسم امضای یک پروژه چه ربطی به رییس جمهور کشور مصیبت دیده وجنگ زده ی افغانستان دارد. حالا بپذیریم که جناب دکتور غنی شبانه روز ۱۶ ساعت کار می کند، روشن است که وقت وی در کجا ضایع می شود. وی به اموری می پردازد که هیچ ربطی به مقام ریاست جمهوری ندارند. ریزه کاری و مدیریت خرد پروژه ها از روی توانایی یک رییس دولت صورت نمی گیرد. بلکه نماد و نمود ناتوانی و بی اعتمادی مدیریتی است. اداره نیز کار رییس جمهور در نظام ریاستی نیست، کار رییس جمهوری سیاست کردن و رهبری سیاسی و هدایت کشور است از طریق پرداختن به امور کلان عامه. به سخن دیگر کار رییس جمهوری حکومتداری و دولتمداری است، نه پروژه سازی. آقای غنی در پاسخ به انتقادات معاون اول و یکی از والیان خود گفت که اینان توانایی این که طرح یک پروژه پنجصد میلیونی را بریزند، ندارند. ... واقعیت این است که رهبران سیاسی هیچ نیازی ندارند چنین توانایی را داشته باشند. طرح پروژه کار متخصصان پروژه ساز است و نه روسای دولت. اگر رییس دولت کارش را طرح پروژه و یا تقاضا نویسی برای مجاب کردن پول دهندگان برای تمویل پروژه ها تلقی کند، رییس دولت نیست، پروژه نویس است و در بهترین حالت می تواند یک پیشنهاد نویس باشد و نه بیشتر. حتا کار کردن در ساعات زیادی از روز هم به ذات خود و به تنهایی فضیلت تلقی نمی شود. دسپلین کاری و فعال بودن خوب اند اما این ویژه گی ها را فضیلت های درجه دوم میگویند. فضیلت های والا و بالای سیاستگران و شخصیت های عامه باور به عدالت و آزادی و برابری انسان ها است. باور و تعهد به حقوق انسانی و حقوق شهروندی و وفاداری به قانون مداری و قانون باوری است. کسانی که از دیدن یک کارمند عادی خارجی به تب لرزه گرفتار می شوند و اما به شهروندان افغانستان توهین و تبعیض روا می دارند دارای فضیلت نیستند. کسی که نظام مند به مردمش و افکار عامه دروغ بگوید، در انتخابات مرتکب جعل شود، بر بی دانشی اش با داعیه های بزرگ سرپوش بگذارد، انسان فاقد فضیلت است و لو این که هزار هزار از اهالی غوغا تلاش کنند، این حقیقت را بپوشانند.
سردمداران حکومت افغانستان که با اندک اعتراضی بر مردم و جوانان کشور ما گلوله باری می کنند و بر آنها به دلیل تعلق به تبار متفاوت و یا به دلیل تکلم به زبان متفاوت هزاران تبعیض نهادینه شده و نظام مند را روا می دارند، چرا در برابر نمایندگان خارجی چنین حقیر و زبون می شوند؟ دست کم برای حفظ ظاهر هم که شده است، نمی توانند برخی از قواعد و موازین رفتاری را رعایت کنند؟ از زمانی که فرزانگان انتقادی تیودور آدرنو، الزه فرنکل برونسویک و همکاران شان پژوهش های شان را در باره شخصیت قدرت گرا در میانه های قرن گذشته انتشار دادند، می دانیم که یکی از خصایل بارز شخصیت قدرت گرا و دارای تمایل و گرایش فاشیستی این است که در برابر فرودستان ستم، تبعیض و بیداد روا می دارد و در برابر فرادستان خصلت های اطاعت و مزدور منشی اش را به نمایش میگذارد.
 در مراسم یاد بود از نخستین سالگرد استقلال کشور ما غازی شاه امان الله حین ایراد بیانیه به هیجان می آید و شمشیرش را از نیام در می آورد و با صدای بلند فریاد می زند: «کسی که به استقلال وطن من کج نگاه کند، با این شمشیر گردنش را می زنم.»  شاه متوجه می شود که سفیر بریتانیا نیز در این محفل حضور دارد. رویش را به او میگرداند و می گوید: «شنیدی او سفیر؟». محمد ولی خان دروازی سفیر شاه امان الله به کشور های اروپایی، در جریان دیدارش از لندن وقتی که انگلیس ها به او میگویند با وزیر مستعمرات بریتانیا دیدار کند، در پاسخ می گوید که وی نماینده یک کشور مستقل است؛ با وزیر مستعمرات دیدار نمی کند و می خواهد با وزیر خارجه بریتانیا گفتگو کند و چنین می شود.   

با تهمت ها و جعلیات فیسبوکی سازماندهی شده و بستن تهمت های نا روا به دیگران نمی شود از داوری تاریخ فرار کرد. به سخن سید موسی صمیمی «با شکستن پای دیگران نمی توانیم تندتر راه برویم.» و به سخن شاعر:
آیینه چون نقش تو بنمود راست _ خود شکن، آیینه شکستن خطاست.
بجای انداختن غوغاگران به جان انتقادگران بهتر این خواهد بود تا دولتمردان افغانستان با یک دید انتقادی به رفتار و کردار خود بنگرند و بهترین این خواهد بود تا بلاخره شهروندان صدای  اعتراض شان را بلند کنند. چرا که این شهر به دره ای دور افتاده ی می ماند که در آن جوجه ها و روبه صفتان برجای دلیران و شیران جا خوش کرده اند و به سخن بیهقی مشتی «غوغا» نیز برای شان هورا می کشند، کف می زنند، جعل می کنند و دروغ می پراکنند. دروغ های بزرگ و بزرگ و هر روز بزرگتر. و مدیحه سرایان نیز هر روز سخنان سخیف تری برای بزرگ نمودن این چهره های هرزه بر زبان می آورند و پیمان شکنان و عهد شکنان میدان داری می کنند و چنین می نماید که روزگار عیاران و دلیران دیری است به سر آمده باشد.
 

nike cortez blue's Avatar
nike cortez blue پاسخ به موضوع: #768401 8 ساعت 1 دقيقه قبل
nike kobe 10 white,womens nike air max 2017 purple black
nike cortez blue
kobe byrant shoes's Avatar
kobe byrant shoes پاسخ به موضوع: #768236 10 ساعت 7 دقيقه قبل
I not to mention my friends have been checking the nice tips and tricks on the blog and unexpectedly came up with a terrible suspicion I never expressed respect to the blog owner for those techniques. Most of the guys are already totally passionate to see all of them and now have extremely been loving these things. I appreciate you for really being well accommodating and also for choosing such amazing issues millions of individuals are really eager to learn about. Our own honest apologies for not saying thanks to earlier.
kobe byrant shoes www.kobeshoes.uk
nike lunar tr1 rivalry usc's Avatar
nike lunar tr1 rivalry usc پاسخ به موضوع: #768221 10 ساعت 17 دقيقه قبل
nike air max 90 orange red,air max plus tn 3
nike lunar tr1 rivalry usc
jordan 4's Avatar
jordan 4 پاسخ به موضوع: #767888 14 ساعت 29 دقيقه قبل
I and also my buddies were found to be going through the nice recommendations located on your website while before long developed a horrible suspicion I never thanked the site owner for those secrets. All the women appeared to be absolutely very interested to read all of them and have now unquestionably been using those things. Many thanks for simply being very kind as well as for making a decision on some incredible subjects millions of individuals are really desirous to learn about. My personal honest regret for not saying thanks to sooner.
jordan 4 www.jordan4.us.com
nike air force 1 iridescent id option's Avatar
nike air force 1 iridescent id option پاسخ به موضوع: #767335 20 ساعت 7 دقيقه قبل
nike air max 1 black,mens new balance 574 snake orange
nike air force 1 iridescent id option
racenzonderstress's Avatar
racenzonderstress پاسخ به موضوع: #766219 1 روز 9 ساعت قبل
luizeea, solwinc,
racenzonderstress
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #765903 1 روز 13 ساعت قبل
I wanted to develop a brief word so as to appreciate you for all of the unique suggestions you are posting on this site. My time consuming internet look up has now been honored with incredibly good content to share with my best friends. I 'd assume that many of us site visitors are unquestionably endowed to dwell in a decent network with very many marvellous people with valuable guidelines. I feel very happy to have come across the webpage and look forward to tons of more exciting minutes reading here. Thank you once again for a lot of things.
adidas nmd u.to/IJQAEA
kobe 11's Avatar
kobe 11 پاسخ به موضوع: #765658 1 روز 16 ساعت قبل
I wanted to post you one little bit of observation to be able to give thanks over again for the amazing methods you've shown here. It has been quite wonderfully generous of you to grant openly what exactly most of us might have supplied for an e book to get some dough for their own end, certainly seeing that you might have done it if you considered necessary. Those thoughts additionally served to become easy way to understand that other individuals have similar fervor just like my own to understand great deal more with regards to this matter. I'm sure there are millions of more fun times up front for people who browse through your website.
kobe 11 www.kobebasketballshoes.net
nmd's Avatar
nmd پاسخ به موضوع: #765595 1 روز 17 ساعت قبل
I want to show my passion for your kindness giving support to persons who require help with that question. Your very own commitment to getting the message across came to be certainly good and has without exception empowered women much like me to get to their ambitions. Your personal interesting help and advice entails this much a person like me and even further to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us.
nmd tiny.gl/nmdsc
goyard handbags's Avatar
goyard handbags پاسخ به موضوع: #765425 1 روز 19 ساعت قبل
I'm just commenting to make you know of the excellent experience my friend's princess found studying your webblog. She mastered a wide variety of issues, with the inclusion of how it is like to possess an amazing giving mindset to get most people clearly understand various complex issues. You really surpassed my expected results. Thanks for rendering the warm and friendly, trustworthy, educational and also easy guidance on that topic to Ethel.
goyard handbags www.goyardhandbags.us.com
Adidas NMD x GC Mesh Bee White's Avatar
Adidas NMD x GC Mesh Bee White پاسخ به موضوع: #765135 1 روز 23 ساعت قبل
I would like to get across my appreciation for your kindness in support of individuals that really want help on this particular niche. Your personal commitment to getting the solution all around has been definitely important and has continually helped people just like me to arrive at their targets. The useful help indicates a lot to me and extremely more to my colleagues. Regards; from each one of us.
Adidas NMD x GC Mesh Bee White www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-x-gc-m...bee-white-p-636.html
nike air max 2016's Avatar
nike air max 2016 پاسخ به موضوع: #765035 2 روز 45 دقيقه قبل
nike internationalist mid mens,nike air max lebron 8 all black
nike air max 2016
van cleef arpels's Avatar
van cleef arpels پاسخ به موضوع: #763480 2 روز 21 ساعت قبل
I want to express my passion for your generosity supporting those individuals that should have assistance with in this study. Your very own dedication to getting the message across turned out to be surprisingly beneficial and has regularly helped those just like me to achieve their dreams. Your amazing interesting useful information denotes a great deal a person like me and especially to my peers. Thanks a ton; from each one of us.
van cleef arpels www.vancleefarpels.us.com
gucci belt's Avatar
gucci belt پاسخ به موضوع: #763309 2 روز 23 ساعت قبل
My wife and i got now joyful Ervin could finish up his reports because of the ideas he gained from your very own weblog. It's not at all simplistic to simply choose to be offering secrets and techniques which usually many people could have been trying to sell. And now we keep in mind we've got the website owner to be grateful to because of that. All of the illustrations you've made, the simple website navigation, the friendships you will help foster - it's got everything fabulous, and it's leading our son in addition to the family recognize that the concept is fun, and that is particularly important. Thank you for the whole thing!
gucci belt www.guccibelt.us.com
nike cortez for sale cheap's Avatar
nike cortez for sale cheap پاسخ به موضوع: #763301 2 روز 23 ساعت قبل
adidas springblade solyce black gold,nike air force 1 white gum
nike cortez for sale cheap
adidas porsche typ 64 wei脽 blau's Avatar
adidas porsche typ 64 wei脽 blau پاسخ به موضوع: #762374 3 روز 14 ساعت قبل
nike air max sensation chris webber for sale,nike air huarache utility
adidas porsche typ 64 wei脽 blau
nike sb stefan janoski max green's Avatar
nike sb stefan janoski max green پاسخ به موضوع: #762359 3 روز 15 ساعت قبل
nike shox superfly r4 azul,mens red nike shox
nike sb stefan janoski max green
adidas yeezy boost's Avatar
adidas yeezy boost پاسخ به موضوع: #761514 4 روز 4 ساعت قبل
I precisely desired to appreciate you yet again. I am not sure what I could possibly have accomplished without these information discussed by you on such field. It previously was a hard crisis in my opinion, but being able to see the very expert technique you resolved that took me to weep for joy. I'm just thankful for this support and thus believe you really know what an amazing job you are putting in instructing the mediocre ones all through a blog. I am sure you've never encountered any of us.
adidas yeezy boost ix.sk/cPUqq
skorpiesusa's Avatar
skorpiesusa پاسخ به موضوع: #761481 4 روز 5 ساعت قبل
thefabulouseventplanner, wigglelicious,
skorpiesusa
goyard handbags's Avatar
goyard handbags پاسخ به موضوع: #761472 4 روز 5 ساعت قبل
I precisely needed to thank you very much all over again. I do not know the things that I would've carried out in the absence of those creative ideas discussed by you over such field. It had become an absolute difficult problem for me, however , noticing the very professional mode you solved it made me to weep with happiness. I am just grateful for the work and even have high hopes you realize what a great job you're putting in teaching many people all through your web page. More than likely you haven't got to know all of us.
goyard handbags www.goyard-handbags.us.com
ultra boost's Avatar
ultra boost پاسخ به موضوع: #761285 4 روز 9 ساعت قبل
I needed to put you one tiny note in order to give thanks yet again on your precious tips you've contributed on this page. It has been quite incredibly open-handed of you to grant without restraint all that many people could have offered for sale as an ebook in making some dough for their own end, and in particular considering the fact that you might well have done it in the event you considered necessary. Those solutions also served as a great way to comprehend many people have similar interest just as my own to know significantly more on the topic of this problem. I am certain there are numerous more pleasurable occasions ahead for many who scan through your blog post.
ultra boost gul.ly/fpueo
chloemade's Avatar
chloemade پاسخ به موضوع: #761255 4 روز 10 ساعت قبل
legalbsg, iraqpaperscissors,
chloemade
adidas yeezy boost's Avatar
adidas yeezy boost پاسخ به موضوع: #761199 4 روز 11 ساعت قبل
I precisely desired to thank you very much again. I'm not certain the things that I might have made to happen in the absence of the thoughts provided by you about such a situation. Entirely was the intimidating crisis in my view, but looking at your well-written avenue you treated it forced me to jump for fulfillment. I'm thankful for your advice as well as wish you really know what a powerful job you are carrying out teaching others through the use of your websites. I know that you've never come across any of us.
adidas yeezy boost www.boostyeezy.us.com
longchamp's Avatar
longchamp پاسخ به موضوع: #759754 5 روز 17 ساعت قبل
Thank you a lot for providing individuals with remarkably terrific opportunity to read in detail from here. It really is very beneficial and as well , jam-packed with a great time for me and my office colleagues to visit your web site at minimum three times weekly to read the new issues you have got. Of course, I'm so always pleased for the eye-popping ideas you serve. Certain 3 points in this post are absolutely the most effective I have had.
longchamp www.longchampbags.us.org
michael kors outlet's Avatar
michael kors outlet پاسخ به موضوع: #759597 5 روز 21 ساعت قبل
I and my pals appeared to be going through the great key points on your website and so unexpectedly developed a horrible feeling I had not thanked the site owner for those strategies. Those men became for this reason stimulated to learn all of them and now have pretty much been enjoying them. We appreciate you actually being so accommodating and then for choosing this sort of great subject matter most people are really desperate to discover. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier.
michael kors outlet http://www.michael--korsoutlet.us.org

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها