دروغ‌های بزرگ کوتوله‌های سیاسی – بخش دوم

یکی از بارزترین ویژه‌گی‌های کمونیسم اتحاد شوری تبلیغات بود. اصولاً تبلیغ، تحریک و برانگیختن از ابزار اصلی حاکمیت حزبی به‌منظور جذب، بسیج و تحمیق توده‌ها در هر حاکمیت ایدیولوژیک وجود دارد. یکی از شگردهای اصلی حکومت‌های پر از فساد و فاقد پایگاه مردمی در کشورهای عقب‌مانده

نیز دروغ‌پراکنی به‌منظور فریب و اغوای مردم است.

در جهان سرمایه‌داری تبلیغات بیشتر به‌منظور تحریک و آفرینش نیازهای کاذب برای مصرف بی‌هنجار و در نهایت تقلیل انسان به ماشین مصرفی صورت می‌گیرد. البته این بدین معنا نیست که دموکراسی‌های غربی و سیاست‌مداران آن کشورها در سیاست‌های خارجی و داخلی دست به دروغ جعل و فریب نمی‌زنند.کافی است تا به دروغ‌ها و جعلیات دوران جورج بوش درباره موجودیت زرادخانه‌های اتمی صدام حسین نظری انداخته شود تا دریابیم که در همه نظام‌ها توسل به جعل و تحریف از ابزار نازیبای سیاست در دنیای معاصر است. اما تفاوت اصلی و گوهرین در این است که سیاست‌گران در نظام‌های نامشروع دروغ را به اصل، به سیستم و به جفت جداناپذیر سیاست داخلی ارتقا می‌دهند.  
احساسات دینی، تباری و یا محلی توده‌ها را برمی‌انگیزند و به این کار، تا جایی ادامه می‌دهند که توده‌ها و یا برخی از توده‌ها کاملاً دروغ‌ها و پندارهای واهی را به جای حقیقت بگذارند. مبلغین و سیاست‌گذاران چنین نظام‌هایی می‌دانند که به سخن بزرگترین دروغ‌پرداز سیاسی تاریخ بشریت، آدولف هیتلر، دروغ هرچه بزرگ‌تر باشد به همان اندازه مردم از آن پیروی می‌کنند (به آن باور می‌کنند). به همین منظور پی‌هم دروغ می‌گویند. روزی ادعا می‌کنند که برای آموزش فقه حنیفی چند سالی را در آستان علمای دیوبندی زانو زده‌اند و روزی دیگر سخن از چندماهی می‌زنند که در پشاور «فقه جعفری» را فرا گرفته‌اند و بر دانش‌های معاصر به مقامات و به مرحله اجتهاد دست یافته‌اند و قس علی‌هذا. توده‌های افسون‌زده نیز به چنین خزعبلاتی باور می‌کنند و آسان‌باوری توده‌ها زمینه‌ی سر برافراشتن دیکتاتوران و جباران خرد و بزرگ را مساعد می‌سازد.
در روزگار معاصر در پناه تکنالوژی معاصر که حتا در افغانستان نیز دسترسی توده‌ها به رسانه‌ها آسان و سهل شده است، اگر با دروغ به حسرت لب‌های تشنه و شکم‌های گرسنه پاسخ گفته شود، آسان‌تر می‌توان آن‌ها را فریب داد. تحمیق توده‌ها به همین معنا است. با اندک نگاه ژرف می‌توان به دروغ‌های سیاست‌گران پی برد، اما سیاست‌گران دروغ‌پرداز توده‌ها را چنان با ارایه اطلاعات غلط و مسخ‌شده مصروف می‌کنند که فرصتی برای بازنگری و حتا اندک نگاهی از روی شک بر درستی اطلاعات نمی‌ماند. ارایه اطلاعات جعلی با چنان فضای برانگیخته‌شده‌ی عاطفی همراه می‌شود، که انسان ورای دنیای رویایی و پر از رنگ را نمی‌تواند ببیند.
هر قدر که انسان‌ها در متن باورهای غریزی خون، خاک، تبار و تعصب بیشتر گیر مانده باشند به همان اندازه نیز امکان برانگیختن احساسات و فراهم‌آوری پذیرش جعلیات و دروغ‌های بزرگ آسان‌تر می‌شود. در نهایت چنین امری، این دیگر تک‌آدم‌ها نیستند که بسان حشیشیان پشکل (پشقل)‌ سوار به دنیای خلسه فرو می‌روند و کاهدان را سبزه‌زار و مرغزار می‌پندارند بلکه کتله‌های وسیعی در پناه تبار و تعصب به چنین بیماری گرفتار می‌شوند و دستگاه‌های دروغ‌پراکنی و ماشینری بیمار و بی‌رحم آن‌ها همچنان دروغ تولید می‌کنند و هی تولید می‌کنند. و توده‌های بره‌خوی و بی‌دانش و گیرکرده در چنبره‌ی جهل و خرافات نیز این دروغ‌ها را باور می‌کنند.
لطیفه‌ای درباره تبلیغ‌های بی‌جا در دوران اتحاد شوروی وجود دارد که نقل آن در این‌جا شاید به فهم مطلب ما کمک کند. می‌گویند روزی یک کشتی بزرگ طیاره‌بردار اتحاد شوروی از آبنای باسفورس عبور می‌کرد. هنوز نارسیده به مدخل آب‌راه از آن دورها چنان سر و صدای بوق (هارن) آن بلند بود که خواب را از چشمان ساکنان استانبول برای چند روز برده بود. پس از عبور این کشتی غول‌پیکر از تنگه آبی و در آستانه‌ی ورود به دریای سیاه به یکباره‌گی ماشین‌های هیولامانند آن خاموش شدند و کشتی حامل ده‌ها هواپیمای میگ و سوخوی در آب‌های ترکیه متوقف شد. متخصصان سوسیالیسم و انجنیرهای «کشورهای برادر» و حتا یک انجنیر «خلقی» از افغانستان با سبیل‌های کلفتش همه بر بنیاد انترناسیونالیسم پرولتری تلاش کردند تا ماشین‌های این کشتی غول‌پیکر را که با توقفش مانع رفت و آمد دریایی در منطقه شده بود، مجدداً فعال سازند اما موفق نشدند. تصادفاً یک انجنیر آلمانی که در کمپنی زیمنس کار می‌کرد و به‌منظور گذشتاندن تعطیلاتش بر قایقی سوار و مشغول ماهی‌گیری بود از دور متوجه توقف کشتی و راه‌بندان دریایی می‌شود. وی قایقش را به سوی کشتی طیاره‌بردار می‌راند و به محافظان کشتی می‌گوید من انجنیر ماشین هستم، اجازه می‌دهید تا نظری به ماشین‌های کشتی شما بیندازم؟ متخصصان «جهان سوسیالیسم» از این دیده‌درایی انجنیر امپریالیسم برآشفته می‌شوند و با خود می‌گویند بگذاریم تا بی‌دانشی این نماینده بورژوازی در عمل آشکار شود. به او اجازه می‌دهند تا به عرصه کشتی بیاید و از آن‌جا وارد ماشین‌خانه شود. انجنیر زیمنس پس از ارزیابی متوجه مشکل ماشین‌ها می‌شود و از هم‌مسلکان سوسیالیستش تقاضای ابزار کار می‌کند. بعد از ساعتی باز و بسته‌کردن چند پیچ و جابه‌جاکردن چند سیم برق می‌گوید: لطفاً ماشین‌ها را روشن کنید. کاپیتان سویچ کشتی را می‌چرخاند و کشتی غول پیکر به غرش در می‌آید و آماده حرکت می‌شود. انجنیر کاپیتالیسم کشتی را ترک می‌گوید. حالا در ساحل ده‌ها خبرنگار منتظر او هستند. وقتی او به ساحل می‌رسد، خبرنگاران از او می‌پرسند، شما چگونه توانستید مشکلی را که ده‌ها انجنیر اردوگاه سوسیالیستی در چند روز انجام داده نتوانستند، ظرف یک ساعت برطرف کنید؟ انجنیر آلمانی می‌گوید: مشکل بسیار ساده بود. سیم‌های اصلی انتقال انرژی را به بوق‌های کشتی بسته بودند تا تبلیغات آن‌ها به همه‌ی جهان برسد و لین‌های انتقال انرژی ناچیز را به ماشین‌های که باید کشتی را به حرکت در می‌آوردند وصل کرده بودند. من فقط محل اتصال سیم‌های انتقال انرژی را تغییر دادم.
فرجام اتحاد شوروی و «کشورهای برادر» و آن انجنیر «خلقی» وطنی را که سر از گریبان آقای حکمتیار برون کرد، همه می‌دانیم. و خاطره‌ی تلخ کشتارهای بی‌حساب گولاک تا پولیگون پلچرخی را همه به یاد داریم. شاید بتوان جمعی را برای مدتی با دروغ فریب داد و اغوا کرد اما همه را و تاریخ را نمی‌توان برای همیشه فریب داد. در همین کابل، کاخ ویرانی وجود دارد به نام دارالامان.
روزگاری گروهی تلاش کردند نام این بنا و خیابان بزرگی که منتهی به آن می‌شود را تغییر دهند تا از بانی آن نام و نشانی نماند. در همین کابل لیسه‌ای است به نام امانی، سال‌های زیادی برای نابودکردن نام و نشان موسس آن به آن می‌گفتند لیسه نجات. در کتاب «قرائت فارسی» دورانی که ما به مکتب می‌رفتیم و همچنین در کتاب‌های تاریخ روزگار ما از شخصیت رهبری‌کننده استقلال افغانستان شاه امان‌الله هیچ سخنی در میان نبود. به جای یادآوری از او، یکی از افسران او، نادرشاه، را بانی استقلال افغانستان می‌دانستند.
اما امروز شاهدیم که برخی از این جعل کاری‌های تاریخی اصلاح شده‌اند و مردم می‌دانند که رهبری به دست آوردن استقلال افغانستان را شاه امان‌الله و دوستان اصلاح‌طلب و ترقی‌خواه او برعهده داشتند و مردم افغانستان برای حصول آن جان‌بازی کردند. و یقین دارم که جعلیات دیگر نیز اصلاح خواهند شد ولو این‌که تا آن زمان خون‌های بسیار دیگری نیز ریخته شود.
سیاست حاکم در افغانستان امروز نیز به گونه بیمار گونه‌ای از نظام جعلیات و دروغ متاثر است. ناتوانی و نابکاری این حکومت در عرصه‌های امنیت، توسعه، آبادانی و استقرار دولت قانون حواله داده می‌شود به ناتوانی و نابکاری‌های حکومت گذشته. پس از سه سال هنوز هم رهبران این حکومت که خود از طویله‌داران نژادی و شریکان نیرومند حکومت گذشته بوده‌اند، نتوانسته‌اند چرخ پیشرفت و امنیت را حتا اندکی به حرکت درآورند و برای پنهان‌کردن شکست و ناتوانی خود در گستره و پهنای جامعه دروغ می‌گویند. کوتوله‌های سیاسی و جعل‌کاران غریزی دسته‌دسته دروغ‌گویان و بوق‌زنان را برای فریب مردم به میدان می‌فرستند بدین امید که بتوانند باز هم مردم بی‌نوا را فریب دهند و جعل و دروغ را پایدار سازند.
چند بار در تلویزیون دیدم و در روزنامه‌ها خواندم که به باور سرکرده‌های حکومت وحدت ملی آن‌ها در آستانه‌ی یک خیزش بزرگ برای گذار از بی‌امنیتی، ایستایی و ویرانی قرار دارند و افغانستان به زودی در تأمین انرژی و ارتباطات وارد یک عصر دیگری که در تاریخ این کشور بی‌نظیر است، خواهد شد.
بر این مبنا و برای تحقق این آرمان‌ها، افغانستان در سالی که گذشت قرار بود برابر «یک صد سال گذشته در تاریخ کشور به تولید برق» می‌پردازد و در یک جهش کیفی «مدیریت آب‌های این سرزمین را به دست گرفته است» و «محاصره تجارتی و ترانزیتی کشور نیز به میمنت این حکومت شکسته است».
من با قاطعیت می‌دانستم که مبلغان و مسیونرهای تقلب و جعل، بار دیگر دروغ می‌گویند و خیلی آشکارا دروغ می‌گویند. از این رو دست به دامان متخصصان و اسناد و مدارک شدم تا ببینم حقیقت چگونه است.
با این‌که برای خواننده‌گان روزنامه، ملال‌آور خواهد بود اما اشاره به چند واقعیت را اجتناب‌ناپذیر می‌دانم و به برخی از پروژه‌های آبیاری و تولید برق و زمان آماده‌گی آن‌ها اشاره می‌کنم تا دروغ‌های بزرگ سیاست‌گران آشکار شود.
همان‌طور که می‌دانیم حکومت وحدت ملی پس از تنش‌های برخاسته از جعلیات و تقلب‌های نظام‌مند در انتخابات ۱۳۹۳ به قدرت رسید. زمان به قدرت رسیدن این حکومت و زمان شروع دیزاین، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های زیر را در نظر بگیرید تا ببینید که این حکومت هم مانند اتحاد شوروی وقت تمام انرژی‌اش را برای تبلیغات مصرف می‌کند.
۱٫ نصب و بازسازی توربین دوم بند برق کجکی در سال ۱۳۹۲، یعنی یک سال پیش از شروع به کار این حکومت آغاز شد؛
۲٫ دیزاین و احداث بند برق سروبی دوم، در سال ۱۳۹۱ دو سال پیش از حکومت کنونی شروع شد؛
۳٫ بند آبیاری کامه ننگرهار در سال ۱۳۹۲ دیزاین شد؛
۴٫ دیزاین و ساختمان بند برق منوگی، کنر در سال ۱۳۹۰ شروع شد؛
۵٫ دیزاین و ساختمان بند آبیاری و تولید برق پاشدان هرات در زمان حکومت قبلی شروع شد و کار احداث آن تا حدود زیادی پیش رفت اما ادامه کار بر روی این بند در دوران حکومت وحدت ملی متوقف شد و دو سال می‌شود که متوقف است؛
۶٫ تمدید لین برق آسیای میانه از طریق افغانستان به آسیای جنوبی در سال ۱۳۸۷ آغاز شد؛
۷٫ پروگرام انکشاف سرمایه‌گذاری منابع آبی در سال ۱۳۸۸ تدوین شد؛
۸٫ مطالعه و دیزاین بند برق آب‌دره ولایت کاپیسا در سال ۱۳۸۸ آغاز شد؛
۹٫ دیزاین پروژه بند برق بخش آباد فراه در سال ۱۳۸۴ آغاز شد؛
۱۰٫ پروژه آبیاری کمال‌خان و کنترول سیلاب لشکری در سال ۱۳۸۲ مورد مطالعه قرار گرفت؛
۱۱٫ مطالعه مدیریت منابع آبی حوزه غرب در سال ۱۳۸۲ آغاز شد؛
۱۲٫ احیا، دیزاین و ساخت دستگاه برق آبی چرخ لوگر در سال ۱۳۸۲ آغاز شد؛
۱۳٫ دیزاین بند آب شاه‌توت کابل در سال ۱۳۸۵ آغاز شد؛
۱۴٫ دیزاین و ساخت بند آب و برق مچلغوی پکتیا در سال ۱۳۸۶ آغاز شد؛
۱۵٫ دیزاین و ساخت بند آب و برق شاه عروس شکردره، کابل در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و کار آن به خوبی به پیش رفت؛
۱۶٫ دیزاین و ساخت بند آبیاری المار فاریاب در سال ۱۳۸۹ مطرح شد؛
۱۷٫ دیزاین و ساخت دستگاه کوچک برق آبی ولایت غور در سال ۱۳۹۱ آغاز شد؛
۱۸٫ مطالعه تخنیکی و اقتصادی بند آغاجان و ملغار ارزگان در سال ۱۳۹۱ آغاز شد؛
۱۹٫ برنامه اعمار و ساخت حوزه دریایی غزنی در بودجه سال ۱۳۹۱ شامل شد؛
۲۰٫ مطالعه، دیزاین و ساخت بند برق و آبیاری ارغستان قندهار در سال ۱۳۹۲ شامل برنامه شد؛
۲۱٫ مطالعه، دیزاین و ساخت بند سوری خولی ولسوالی چمکنی پکتیا شامل برنامه سال ۱۳۹۳ شد؛
۲۲٫ بند برق و آبیاری دهله قندهار در سال ۱۳۹۱ شامل برنامه شد؛
۲۳٫ تمدید لین برق از کابل به لوگر، گردیز، پکتیکا و خوست در سال ۱۳۸۵شروع شد؛
۲۴٫ پروژه فابریکه برق آبی گرشک در سال ۱۳۹۲ مطرح شد.
طبیعی است که تا بهره‌برداری این بندها راه درازی در پیش است. نهایی‌سازی پروژه‌های تولید برق و آبیاری زمان‌گیر است، اما آغاز کارهای مقدماتی و اساسی بر می‌گردند به پیش از زمانی که تقلب جای قانون را بگیرد و بتواند سکان‌دار حاکمیت شود. تمام اطلاعاتی را که در این‌جا آورده‌ام می‌شود از متن تصویب‌شده اسناد بودجه‌ای سال‌های مربوطه دریافت کرد.
نقل این واقعیت‌ها به معنای تبرئه حکومت قبلی از فساد، سوءاستفاده، قوم‌گرایی و ندانم‌کاری نیست. حکومت گذشته مانند حکومت کنونی مبتلا به همه‌ی این بیماری‌ها بوده است.
اما به باور من برخلاف ادعاهای رهبران حکومت کنونی و ادعاهای حواریون داخلی و خارجی، این حکومت ادامه‌ی همان حکومت پیشین، به گونه‌ی بسیار وحشت‌بار آن است؛ این حکومت ژرفای بداندیشی و بدکنشی است. نه تنها به این دلیل که سردم‌داران اصلی این حکومت از بازیگران کلیدی و موسسان دستگاه نژادپرستی و تبعیض بوده‌اند بلکه بیشتر به این دلیل که دستگاه قبلی همراه با سردم‌داران حکومت کنونی بانی و حامی جعل و تقلب بوده و زمینه قدرت‌یابی جناح مسلط و نژادگرای این حکومت را فراهم کرد.
در مورد برنامه‌هایی که گویا توسط این حکومت به منظور پایان‌دادن محاصره ترانزیتی و تجارتی افغانستان از جانب پاکستان، از جمله راه دریایی چابهار، استفاده از راه آهن ترکمنستان- خزر تا بحیره سیاه (راه لاجورد) و همچنین وصل افغانستان به آسیای میانه و چین از طریق راه زمینی و راه آهن، می‌شود زمان دیگری سخن گفت. همچنین خوب خواهد بود تا با نشان‌دادن مفاهیم دولت قانون و واقعیت قانون‌ستیزی این حکومت و الغای قانون اساسی و نقض نظام‌مند قوانین افغانستان در آینده نیز نوشت.
بدون شک که با در نظرداشت انتخابات و مفهوم انتخابات و نحوه اعلام انتخابات و مفهوم حکومت‌های ایتلافی در حکومت‌های پارلمانی و ریاستی و مانند این‌ها، به جا خواهد بود تا دست‌آوردها در عرصه مبارزه با فساد و دفاع از آزادی بیان و مانند آن را نیز با در نظرداشت داده‌های اعلام‌شده و تجربه‌شده بیان داشت تا روشن شود که تقرر دو سه نفر خوش‌نام به مقام‌های سارنوالی و اصلاحات اداری و یا ارگان‌های محل نمی‌تواند نشان از باور به قانون‌مداری و گریز از نژادپرستی باشد.
چنین اقدام‌هایی بیشتر به برگ‌های زیتونی می‌مانند که نمی‌توانند پرده ساتری بر دروغ‌های وقیح این گله‌ی نژادپرست شوند

nfl jerseys's Avatar
nfl jerseys پاسخ به موضوع: #768851 2 ساعت 31 دقيقه قبل
I together with my guys were actually studying the excellent tactics found on your web site and so unexpectedly developed a horrible feeling I had not expressed respect to the website owner for those strategies. All of the ladies were definitely consequently passionate to read all of them and already have in reality been using those things. I appreciate you for really being really kind and then for deciding on this kind of great themes millions of individuals are really desirous to be aware of. Our own honest regret for not expressing appreciation to earlier.
nfl jerseys www.nfljerseys.us.org
cityhallpoll's Avatar
cityhallpoll پاسخ به موضوع: #768099 12 ساعت 4 دقيقه قبل
bbikk, polydrain,
cityhallpoll
michael kors handbags's Avatar
michael kors handbags پاسخ به موضوع: #766450 1 روز 6 ساعت قبل
My wife and i ended up being now happy that Raymond could conclude his investigation using the ideas he came across when using the web site. It is now and again perplexing to simply be handing out helpful tips that many people today might have been trying to sell. We really grasp we have the website owner to thank for this. The most important illustrations you have made, the simple website navigation, the friendships you will make it easier to engender - it's many remarkable, and it is leading our son in addition to the family feel that the situation is cool, which is certainly extraordinarily serious. Many thanks for the whole thing!
michael kors handbags www.michaelkors-outletfactory.us.org
womens new balance 574 silver's Avatar
womens new balance 574 silver پاسخ به موضوع: #765858 1 روز 14 ساعت قبل
jual nike5 lunar gato,nike blazer yellow sole
womens new balance 574 silver
nike free 5.0 laces's Avatar
nike free 5.0 laces پاسخ به موضوع: #765492 1 روز 19 ساعت قبل
womens nike navina shox shoes,adidas predator zones goalkeeper gloves lyrics
nike free 5.0 laces
nike air max 95 all white's Avatar
nike air max 95 all white پاسخ به موضوع: #764870 2 روز 2 ساعت قبل
nike lunarepic flyknit shield mens shoes volt red,nike lunar dominate cricket shoes white blue red
nike air max 95 all white
kobe 9's Avatar
kobe 9 پاسخ به موضوع: #764175 2 روز 12 ساعت قبل
I intended to send you the bit of remark to say thanks as before for the extraordinary basics you have documented above. It is really surprisingly open-handed with people like you to make unhampered all many of us might have marketed for an electronic book to help with making some bucks for themselves, mostly seeing that you might well have tried it in case you considered necessary. Those tricks additionally served as a good way to be sure that most people have similar desire really like mine to figure out whole lot more when it comes to this issue. I know there are several more enjoyable sessions up front for those who looked at your site.
kobe 9 www.kobebasketballshoes.net
womens nike shox current white pink's Avatar
womens nike shox current white pink پاسخ به موضوع: #762894 3 روز 6 ساعت قبل
nike air max plus navy blue,ua curry 3 yellow gold
womens nike shox current white pink
nike shox xt's Avatar
nike shox xt پاسخ به موضوع: #762855 3 روز 7 ساعت قبل
nike soccers shoes white pink,nike lunarlon blue
nike shox xt
air jordan retro 9 red's Avatar
air jordan retro 9 red پاسخ به موضوع: #762432 3 روز 13 ساعت قبل
under armour curry 2 blue white,nike air jordan retro 1 purple
air jordan retro 9 red
cheap nhl jerseys's Avatar
cheap nhl jerseys پاسخ به موضوع: #762176 3 روز 18 ساعت قبل
I happen to be commenting to make you understand what a terrific discovery my wife's child undergone visiting your webblog. She realized such a lot of details, which included what it is like to possess an awesome helping character to make other individuals clearly learn specific very confusing things. You really did more than readers' expected results. Thanks for producing those interesting, dependable, edifying and in addition fun tips on that topic to Lizeth.
cheap nhl jerseys www.nhljerseys.us.org
syobonaction's Avatar
syobonaction پاسخ به موضوع: #761209 4 روز 11 ساعت قبل
responsibleevent, migrantsfiles,
syobonaction
kenscomicman's Avatar
kenscomicman پاسخ به موضوع: #760877 4 روز 17 ساعت قبل
rooftopspecial, locationsonogrenoble,
kenscomicman
mens nike air presto yellow gold's Avatar
mens nike air presto yellow gold پاسخ به موضوع: #760730 4 روز 20 ساعت قبل
womens nike free run 5.0 australia,womens nike zoom pegasus 33 pink green
mens nike air presto yellow gold
nike kobe 11 green blue's Avatar
nike kobe 11 green blue پاسخ به موضوع: #760534 5 روز 13 دقيقه قبل
mens nike free flyknit 3.0 green purple,mens nike huarache ultra green white
nike kobe 11 green blue
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #760382 5 روز 3 ساعت قبل
Thank you for your whole effort on this website. My daughter really likes working on investigation and it's really obvious why. We all hear all of the powerful manner you produce great techniques by means of the web blog and as well as recommend contribution from visitors on the issue then our own girl is always starting to learn so much. Have fun with the rest of the new year. You are always doing a superb job.
yeezy boost 350 chilp.it/b408e47
basketball shoes's Avatar
basketball shoes پاسخ به موضوع: #760299 5 روز 5 ساعت قبل
Thanks for all your hard work on this site. My mother delights in working on research and it is obvious why. A lot of people know all of the lively means you provide both useful and interesting information via the web site and inspire contribution from website visitors about this subject and my child is actually understanding a whole lot. Have fun with the rest of the year. You're the one performing a tremendous job.
basketball shoes www.nikebasketballshoes.us.com
cheap jordans's Avatar
cheap jordans پاسخ به موضوع: #758567 6 روز 17 ساعت قبل
I enjoy you because of each of your effort on this website. My daughter delights in managing research and it's really simple to grasp why. Many of us notice all concerning the powerful ways you convey invaluable tips by means of this blog and as well welcome participation from other people about this situation so our favorite daughter is certainly learning a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are conducting a fabulous job.
cheap jordans http://www.cheap--jordans.us.com
storckandstorckcleaning's Avatar
storckandstorckcleaning پاسخ به موضوع: #758434 6 روز 19 ساعت قبل
madcitywirealestate, okobojicondo,
storckandstorckcleaning
nike air max lunarlon's Avatar
nike air max lunarlon پاسخ به موضوع: #758035 1 هفته 4 ساعت قبل
asics gel quantum 360 blanc dots,nike air force 1 ac sverige
nike air max lunarlon
cheap nike air max 90 black and white's Avatar
cheap nike air max 90 black and white پاسخ به موضوع: #757475 1 هفته 17 ساعت قبل
mens nike free trainer 5.0 shield training shoes,nike flyknit racer grey purple
cheap nike air max 90 black and white www.stompboxdev.net/cheap-nike-air-max-9...k-and-white-merry_en
nmd's Avatar
nmd پاسخ به موضوع: #757201 1 هفته 23 ساعت قبل
I intended to put you this little observation to finally give many thanks once again over the pleasing tips you have provided on this site. It's tremendously open-handed of you in giving publicly what exactly many people might have offered for sale for an ebook to make some profit on their own, certainly since you could possibly have done it in the event you wanted. These guidelines likewise served as a fantastic way to comprehend other individuals have a similar fervor just as my very own to know the truth good deal more when considering this problem. I know there are thousands of more enjoyable moments up front for many who find out your blog post.
nmd urlr.be/short/nmds
adidas outlet online's Avatar
adidas outlet online پاسخ به موضوع: #757153 1 هفته 1 روز قبل
Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily remarkable possiblity to discover important secrets from here. It's always very excellent and as well , jam-packed with a good time for me personally and my office friends to search your site at the least 3 times every week to learn the fresh guides you will have. And definitely, I'm always fulfilled with the impressive secrets served by you. Certain 4 ideas in this posting are without a doubt the simplest we have all had.
adidas outlet online www.adidasoutletonline.us.com
nike air ralston mid free's Avatar
nike air ralston mid free پاسخ به موضوع: #756899 1 هفته 1 روز قبل
new balance 574 silver grey,nike air max ltd 2 plus
nike air ralston mid free
air max 90 pure red's Avatar
air max 90 pure red پاسخ به موضوع: #756681 1 هفته 1 روز قبل
mens nike cortez orange black,adidas zx 850 orange gold
air max 90 pure red

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها