دروغ‌های بزرگ کوتوله‌های سیاسی – بخش دوم

یکی از بارزترین ویژه‌گی‌های کمونیسم اتحاد شوری تبلیغات بود. اصولاً تبلیغ، تحریک و برانگیختن از ابزار اصلی حاکمیت حزبی به‌منظور جذب، بسیج و تحمیق توده‌ها در هر حاکمیت ایدیولوژیک وجود دارد. یکی از شگردهای اصلی حکومت‌های پر از فساد و فاقد پایگاه مردمی در کشورهای عقب‌مانده

نیز دروغ‌پراکنی به‌منظور فریب و اغوای مردم است.

در جهان سرمایه‌داری تبلیغات بیشتر به‌منظور تحریک و آفرینش نیازهای کاذب برای مصرف بی‌هنجار و در نهایت تقلیل انسان به ماشین مصرفی صورت می‌گیرد. البته این بدین معنا نیست که دموکراسی‌های غربی و سیاست‌مداران آن کشورها در سیاست‌های خارجی و داخلی دست به دروغ جعل و فریب نمی‌زنند.کافی است تا به دروغ‌ها و جعلیات دوران جورج بوش درباره موجودیت زرادخانه‌های اتمی صدام حسین نظری انداخته شود تا دریابیم که در همه نظام‌ها توسل به جعل و تحریف از ابزار نازیبای سیاست در دنیای معاصر است. اما تفاوت اصلی و گوهرین در این است که سیاست‌گران در نظام‌های نامشروع دروغ را به اصل، به سیستم و به جفت جداناپذیر سیاست داخلی ارتقا می‌دهند.  
احساسات دینی، تباری و یا محلی توده‌ها را برمی‌انگیزند و به این کار، تا جایی ادامه می‌دهند که توده‌ها و یا برخی از توده‌ها کاملاً دروغ‌ها و پندارهای واهی را به جای حقیقت بگذارند. مبلغین و سیاست‌گذاران چنین نظام‌هایی می‌دانند که به سخن بزرگترین دروغ‌پرداز سیاسی تاریخ بشریت، آدولف هیتلر، دروغ هرچه بزرگ‌تر باشد به همان اندازه مردم از آن پیروی می‌کنند (به آن باور می‌کنند). به همین منظور پی‌هم دروغ می‌گویند. روزی ادعا می‌کنند که برای آموزش فقه حنیفی چند سالی را در آستان علمای دیوبندی زانو زده‌اند و روزی دیگر سخن از چندماهی می‌زنند که در پشاور «فقه جعفری» را فرا گرفته‌اند و بر دانش‌های معاصر به مقامات و به مرحله اجتهاد دست یافته‌اند و قس علی‌هذا. توده‌های افسون‌زده نیز به چنین خزعبلاتی باور می‌کنند و آسان‌باوری توده‌ها زمینه‌ی سر برافراشتن دیکتاتوران و جباران خرد و بزرگ را مساعد می‌سازد.
در روزگار معاصر در پناه تکنالوژی معاصر که حتا در افغانستان نیز دسترسی توده‌ها به رسانه‌ها آسان و سهل شده است، اگر با دروغ به حسرت لب‌های تشنه و شکم‌های گرسنه پاسخ گفته شود، آسان‌تر می‌توان آن‌ها را فریب داد. تحمیق توده‌ها به همین معنا است. با اندک نگاه ژرف می‌توان به دروغ‌های سیاست‌گران پی برد، اما سیاست‌گران دروغ‌پرداز توده‌ها را چنان با ارایه اطلاعات غلط و مسخ‌شده مصروف می‌کنند که فرصتی برای بازنگری و حتا اندک نگاهی از روی شک بر درستی اطلاعات نمی‌ماند. ارایه اطلاعات جعلی با چنان فضای برانگیخته‌شده‌ی عاطفی همراه می‌شود، که انسان ورای دنیای رویایی و پر از رنگ را نمی‌تواند ببیند.
هر قدر که انسان‌ها در متن باورهای غریزی خون، خاک، تبار و تعصب بیشتر گیر مانده باشند به همان اندازه نیز امکان برانگیختن احساسات و فراهم‌آوری پذیرش جعلیات و دروغ‌های بزرگ آسان‌تر می‌شود. در نهایت چنین امری، این دیگر تک‌آدم‌ها نیستند که بسان حشیشیان پشکل (پشقل)‌ سوار به دنیای خلسه فرو می‌روند و کاهدان را سبزه‌زار و مرغزار می‌پندارند بلکه کتله‌های وسیعی در پناه تبار و تعصب به چنین بیماری گرفتار می‌شوند و دستگاه‌های دروغ‌پراکنی و ماشینری بیمار و بی‌رحم آن‌ها همچنان دروغ تولید می‌کنند و هی تولید می‌کنند. و توده‌های بره‌خوی و بی‌دانش و گیرکرده در چنبره‌ی جهل و خرافات نیز این دروغ‌ها را باور می‌کنند.
لطیفه‌ای درباره تبلیغ‌های بی‌جا در دوران اتحاد شوروی وجود دارد که نقل آن در این‌جا شاید به فهم مطلب ما کمک کند. می‌گویند روزی یک کشتی بزرگ طیاره‌بردار اتحاد شوروی از آبنای باسفورس عبور می‌کرد. هنوز نارسیده به مدخل آب‌راه از آن دورها چنان سر و صدای بوق (هارن) آن بلند بود که خواب را از چشمان ساکنان استانبول برای چند روز برده بود. پس از عبور این کشتی غول‌پیکر از تنگه آبی و در آستانه‌ی ورود به دریای سیاه به یکباره‌گی ماشین‌های هیولامانند آن خاموش شدند و کشتی حامل ده‌ها هواپیمای میگ و سوخوی در آب‌های ترکیه متوقف شد. متخصصان سوسیالیسم و انجنیرهای «کشورهای برادر» و حتا یک انجنیر «خلقی» از افغانستان با سبیل‌های کلفتش همه بر بنیاد انترناسیونالیسم پرولتری تلاش کردند تا ماشین‌های این کشتی غول‌پیکر را که با توقفش مانع رفت و آمد دریایی در منطقه شده بود، مجدداً فعال سازند اما موفق نشدند. تصادفاً یک انجنیر آلمانی که در کمپنی زیمنس کار می‌کرد و به‌منظور گذشتاندن تعطیلاتش بر قایقی سوار و مشغول ماهی‌گیری بود از دور متوجه توقف کشتی و راه‌بندان دریایی می‌شود. وی قایقش را به سوی کشتی طیاره‌بردار می‌راند و به محافظان کشتی می‌گوید من انجنیر ماشین هستم، اجازه می‌دهید تا نظری به ماشین‌های کشتی شما بیندازم؟ متخصصان «جهان سوسیالیسم» از این دیده‌درایی انجنیر امپریالیسم برآشفته می‌شوند و با خود می‌گویند بگذاریم تا بی‌دانشی این نماینده بورژوازی در عمل آشکار شود. به او اجازه می‌دهند تا به عرصه کشتی بیاید و از آن‌جا وارد ماشین‌خانه شود. انجنیر زیمنس پس از ارزیابی متوجه مشکل ماشین‌ها می‌شود و از هم‌مسلکان سوسیالیستش تقاضای ابزار کار می‌کند. بعد از ساعتی باز و بسته‌کردن چند پیچ و جابه‌جاکردن چند سیم برق می‌گوید: لطفاً ماشین‌ها را روشن کنید. کاپیتان سویچ کشتی را می‌چرخاند و کشتی غول پیکر به غرش در می‌آید و آماده حرکت می‌شود. انجنیر کاپیتالیسم کشتی را ترک می‌گوید. حالا در ساحل ده‌ها خبرنگار منتظر او هستند. وقتی او به ساحل می‌رسد، خبرنگاران از او می‌پرسند، شما چگونه توانستید مشکلی را که ده‌ها انجنیر اردوگاه سوسیالیستی در چند روز انجام داده نتوانستند، ظرف یک ساعت برطرف کنید؟ انجنیر آلمانی می‌گوید: مشکل بسیار ساده بود. سیم‌های اصلی انتقال انرژی را به بوق‌های کشتی بسته بودند تا تبلیغات آن‌ها به همه‌ی جهان برسد و لین‌های انتقال انرژی ناچیز را به ماشین‌های که باید کشتی را به حرکت در می‌آوردند وصل کرده بودند. من فقط محل اتصال سیم‌های انتقال انرژی را تغییر دادم.
فرجام اتحاد شوروی و «کشورهای برادر» و آن انجنیر «خلقی» وطنی را که سر از گریبان آقای حکمتیار برون کرد، همه می‌دانیم. و خاطره‌ی تلخ کشتارهای بی‌حساب گولاک تا پولیگون پلچرخی را همه به یاد داریم. شاید بتوان جمعی را برای مدتی با دروغ فریب داد و اغوا کرد اما همه را و تاریخ را نمی‌توان برای همیشه فریب داد. در همین کابل، کاخ ویرانی وجود دارد به نام دارالامان.
روزگاری گروهی تلاش کردند نام این بنا و خیابان بزرگی که منتهی به آن می‌شود را تغییر دهند تا از بانی آن نام و نشانی نماند. در همین کابل لیسه‌ای است به نام امانی، سال‌های زیادی برای نابودکردن نام و نشان موسس آن به آن می‌گفتند لیسه نجات. در کتاب «قرائت فارسی» دورانی که ما به مکتب می‌رفتیم و همچنین در کتاب‌های تاریخ روزگار ما از شخصیت رهبری‌کننده استقلال افغانستان شاه امان‌الله هیچ سخنی در میان نبود. به جای یادآوری از او، یکی از افسران او، نادرشاه، را بانی استقلال افغانستان می‌دانستند.
اما امروز شاهدیم که برخی از این جعل کاری‌های تاریخی اصلاح شده‌اند و مردم می‌دانند که رهبری به دست آوردن استقلال افغانستان را شاه امان‌الله و دوستان اصلاح‌طلب و ترقی‌خواه او برعهده داشتند و مردم افغانستان برای حصول آن جان‌بازی کردند. و یقین دارم که جعلیات دیگر نیز اصلاح خواهند شد ولو این‌که تا آن زمان خون‌های بسیار دیگری نیز ریخته شود.
سیاست حاکم در افغانستان امروز نیز به گونه بیمار گونه‌ای از نظام جعلیات و دروغ متاثر است. ناتوانی و نابکاری این حکومت در عرصه‌های امنیت، توسعه، آبادانی و استقرار دولت قانون حواله داده می‌شود به ناتوانی و نابکاری‌های حکومت گذشته. پس از سه سال هنوز هم رهبران این حکومت که خود از طویله‌داران نژادی و شریکان نیرومند حکومت گذشته بوده‌اند، نتوانسته‌اند چرخ پیشرفت و امنیت را حتا اندکی به حرکت درآورند و برای پنهان‌کردن شکست و ناتوانی خود در گستره و پهنای جامعه دروغ می‌گویند. کوتوله‌های سیاسی و جعل‌کاران غریزی دسته‌دسته دروغ‌گویان و بوق‌زنان را برای فریب مردم به میدان می‌فرستند بدین امید که بتوانند باز هم مردم بی‌نوا را فریب دهند و جعل و دروغ را پایدار سازند.
چند بار در تلویزیون دیدم و در روزنامه‌ها خواندم که به باور سرکرده‌های حکومت وحدت ملی آن‌ها در آستانه‌ی یک خیزش بزرگ برای گذار از بی‌امنیتی، ایستایی و ویرانی قرار دارند و افغانستان به زودی در تأمین انرژی و ارتباطات وارد یک عصر دیگری که در تاریخ این کشور بی‌نظیر است، خواهد شد.
بر این مبنا و برای تحقق این آرمان‌ها، افغانستان در سالی که گذشت قرار بود برابر «یک صد سال گذشته در تاریخ کشور به تولید برق» می‌پردازد و در یک جهش کیفی «مدیریت آب‌های این سرزمین را به دست گرفته است» و «محاصره تجارتی و ترانزیتی کشور نیز به میمنت این حکومت شکسته است».
من با قاطعیت می‌دانستم که مبلغان و مسیونرهای تقلب و جعل، بار دیگر دروغ می‌گویند و خیلی آشکارا دروغ می‌گویند. از این رو دست به دامان متخصصان و اسناد و مدارک شدم تا ببینم حقیقت چگونه است.
با این‌که برای خواننده‌گان روزنامه، ملال‌آور خواهد بود اما اشاره به چند واقعیت را اجتناب‌ناپذیر می‌دانم و به برخی از پروژه‌های آبیاری و تولید برق و زمان آماده‌گی آن‌ها اشاره می‌کنم تا دروغ‌های بزرگ سیاست‌گران آشکار شود.
همان‌طور که می‌دانیم حکومت وحدت ملی پس از تنش‌های برخاسته از جعلیات و تقلب‌های نظام‌مند در انتخابات ۱۳۹۳ به قدرت رسید. زمان به قدرت رسیدن این حکومت و زمان شروع دیزاین، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های زیر را در نظر بگیرید تا ببینید که این حکومت هم مانند اتحاد شوروی وقت تمام انرژی‌اش را برای تبلیغات مصرف می‌کند.
۱٫ نصب و بازسازی توربین دوم بند برق کجکی در سال ۱۳۹۲، یعنی یک سال پیش از شروع به کار این حکومت آغاز شد؛
۲٫ دیزاین و احداث بند برق سروبی دوم، در سال ۱۳۹۱ دو سال پیش از حکومت کنونی شروع شد؛
۳٫ بند آبیاری کامه ننگرهار در سال ۱۳۹۲ دیزاین شد؛
۴٫ دیزاین و ساختمان بند برق منوگی، کنر در سال ۱۳۹۰ شروع شد؛
۵٫ دیزاین و ساختمان بند آبیاری و تولید برق پاشدان هرات در زمان حکومت قبلی شروع شد و کار احداث آن تا حدود زیادی پیش رفت اما ادامه کار بر روی این بند در دوران حکومت وحدت ملی متوقف شد و دو سال می‌شود که متوقف است؛
۶٫ تمدید لین برق آسیای میانه از طریق افغانستان به آسیای جنوبی در سال ۱۳۸۷ آغاز شد؛
۷٫ پروگرام انکشاف سرمایه‌گذاری منابع آبی در سال ۱۳۸۸ تدوین شد؛
۸٫ مطالعه و دیزاین بند برق آب‌دره ولایت کاپیسا در سال ۱۳۸۸ آغاز شد؛
۹٫ دیزاین پروژه بند برق بخش آباد فراه در سال ۱۳۸۴ آغاز شد؛
۱۰٫ پروژه آبیاری کمال‌خان و کنترول سیلاب لشکری در سال ۱۳۸۲ مورد مطالعه قرار گرفت؛
۱۱٫ مطالعه مدیریت منابع آبی حوزه غرب در سال ۱۳۸۲ آغاز شد؛
۱۲٫ احیا، دیزاین و ساخت دستگاه برق آبی چرخ لوگر در سال ۱۳۸۲ آغاز شد؛
۱۳٫ دیزاین بند آب شاه‌توت کابل در سال ۱۳۸۵ آغاز شد؛
۱۴٫ دیزاین و ساخت بند آب و برق مچلغوی پکتیا در سال ۱۳۸۶ آغاز شد؛
۱۵٫ دیزاین و ساخت بند آب و برق شاه عروس شکردره، کابل در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و کار آن به خوبی به پیش رفت؛
۱۶٫ دیزاین و ساخت بند آبیاری المار فاریاب در سال ۱۳۸۹ مطرح شد؛
۱۷٫ دیزاین و ساخت دستگاه کوچک برق آبی ولایت غور در سال ۱۳۹۱ آغاز شد؛
۱۸٫ مطالعه تخنیکی و اقتصادی بند آغاجان و ملغار ارزگان در سال ۱۳۹۱ آغاز شد؛
۱۹٫ برنامه اعمار و ساخت حوزه دریایی غزنی در بودجه سال ۱۳۹۱ شامل شد؛
۲۰٫ مطالعه، دیزاین و ساخت بند برق و آبیاری ارغستان قندهار در سال ۱۳۹۲ شامل برنامه شد؛
۲۱٫ مطالعه، دیزاین و ساخت بند سوری خولی ولسوالی چمکنی پکتیا شامل برنامه سال ۱۳۹۳ شد؛
۲۲٫ بند برق و آبیاری دهله قندهار در سال ۱۳۹۱ شامل برنامه شد؛
۲۳٫ تمدید لین برق از کابل به لوگر، گردیز، پکتیکا و خوست در سال ۱۳۸۵شروع شد؛
۲۴٫ پروژه فابریکه برق آبی گرشک در سال ۱۳۹۲ مطرح شد.
طبیعی است که تا بهره‌برداری این بندها راه درازی در پیش است. نهایی‌سازی پروژه‌های تولید برق و آبیاری زمان‌گیر است، اما آغاز کارهای مقدماتی و اساسی بر می‌گردند به پیش از زمانی که تقلب جای قانون را بگیرد و بتواند سکان‌دار حاکمیت شود. تمام اطلاعاتی را که در این‌جا آورده‌ام می‌شود از متن تصویب‌شده اسناد بودجه‌ای سال‌های مربوطه دریافت کرد.
نقل این واقعیت‌ها به معنای تبرئه حکومت قبلی از فساد، سوءاستفاده، قوم‌گرایی و ندانم‌کاری نیست. حکومت گذشته مانند حکومت کنونی مبتلا به همه‌ی این بیماری‌ها بوده است.
اما به باور من برخلاف ادعاهای رهبران حکومت کنونی و ادعاهای حواریون داخلی و خارجی، این حکومت ادامه‌ی همان حکومت پیشین، به گونه‌ی بسیار وحشت‌بار آن است؛ این حکومت ژرفای بداندیشی و بدکنشی است. نه تنها به این دلیل که سردم‌داران اصلی این حکومت از بازیگران کلیدی و موسسان دستگاه نژادپرستی و تبعیض بوده‌اند بلکه بیشتر به این دلیل که دستگاه قبلی همراه با سردم‌داران حکومت کنونی بانی و حامی جعل و تقلب بوده و زمینه قدرت‌یابی جناح مسلط و نژادگرای این حکومت را فراهم کرد.
در مورد برنامه‌هایی که گویا توسط این حکومت به منظور پایان‌دادن محاصره ترانزیتی و تجارتی افغانستان از جانب پاکستان، از جمله راه دریایی چابهار، استفاده از راه آهن ترکمنستان- خزر تا بحیره سیاه (راه لاجورد) و همچنین وصل افغانستان به آسیای میانه و چین از طریق راه زمینی و راه آهن، می‌شود زمان دیگری سخن گفت. همچنین خوب خواهد بود تا با نشان‌دادن مفاهیم دولت قانون و واقعیت قانون‌ستیزی این حکومت و الغای قانون اساسی و نقض نظام‌مند قوانین افغانستان در آینده نیز نوشت.
بدون شک که با در نظرداشت انتخابات و مفهوم انتخابات و نحوه اعلام انتخابات و مفهوم حکومت‌های ایتلافی در حکومت‌های پارلمانی و ریاستی و مانند این‌ها، به جا خواهد بود تا دست‌آوردها در عرصه مبارزه با فساد و دفاع از آزادی بیان و مانند آن را نیز با در نظرداشت داده‌های اعلام‌شده و تجربه‌شده بیان داشت تا روشن شود که تقرر دو سه نفر خوش‌نام به مقام‌های سارنوالی و اصلاحات اداری و یا ارگان‌های محل نمی‌تواند نشان از باور به قانون‌مداری و گریز از نژادپرستی باشد.
چنین اقدام‌هایی بیشتر به برگ‌های زیتونی می‌مانند که نمی‌توانند پرده ساتری بر دروغ‌های وقیح این گله‌ی نژادپرست شوند

stephen curry shoes's Avatar
stephen curry shoes پاسخ به موضوع: #591573 2 ساعت 21 دقيقه قبل
I must show my appreciation to this writer for rescuing me from such a dilemma. As a result of looking out through the world-wide-web and meeting basics which were not pleasant, I assumed my entire life was done. Being alive minus the approaches to the issues you've solved by way of your entire review is a crucial case, as well as those which may have adversely affected my career if I hadn't discovered your blog post. Your main understanding and kindness in dealing with all things was useful. I'm not sure what I would've done if I had not encountered such a point like this. It's possible to now look forward to my future. Thanks for your time so much for the professional and results-oriented guide. I won't hesitate to propose your blog post to any individual who desires direction on this matter.
stephen curry shoes www.stephencurry-shoes.us.com
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #589742 7 ساعت 5 دقيقه قبل
The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I know it was my option to learn, however I really thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you may repair for those who werent too busy searching for attention.
yeezy boost 350 cbi.as/5bcdc
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #578185 1 روز 16 ساعت قبل
Hey! I simply want to give a huge thumbs up for the nice information you have right here on this post. I shall be coming again to your blog for extra soon.
yeezy boost 350 ezurl.me/1T
curry 4's Avatar
curry 4 پاسخ به موضوع: #578004 1 روز 17 ساعت قبل
Thanks for all of the effort on this blog. Betty take interest in doing internet research and it's really easy to see why. Almost all know all of the compelling way you produce powerful secrets via the website and in addition invigorate response from other individuals on that theme and our favorite girl is understanding a great deal. Enjoy the rest of the year. You're the one carrying out a terrific job.
curry 4 www.curry4.us.com
nmd's Avatar
nmd پاسخ به موضوع: #576802 1 روز 20 ساعت قبل
My wife and i ended up being quite contented when Ervin managed to complete his research using the precious recommendations he came across through the web site. It's not at all simplistic just to possibly be releasing information which some other people could have been trying to sell. And we all fully grasp we have the website owner to thank for that. The entire illustrations you made, the easy blog navigation, the relationships you will help create - it's mostly spectacular, and it is aiding our son in addition to our family consider that the issue is thrilling, and that is exceedingly vital. Thank you for everything!
nmd www.adidasnmds.com
ultra boost's Avatar
ultra boost پاسخ به موضوع: #573726 2 روز 7 ساعت قبل
Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any approach you can take away me from that service? Thanks!
ultra boost www.ultraboost.us.com
Adidas Originals NMD R_1 Runner Primeknit Consortium Running Shoes Blue/Black's Avatar
Adidas Originals NMD R_1 Runner Primeknit Consortium Running Shoes Blue/Black پاسخ به موضوع: #572491 2 روز 11 ساعت قبل
An interesting dialogue is worth comment. I believe that you need to write extra on this topic, it might not be a taboo topic however typically persons are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers
Adidas Originals NMD R_1 Runner Primeknit Consortium Running Shoes Blue/Black www.adidas-nmds.us.com/adidas-originals-...blueblack-p-320.html
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #572435 2 روز 11 ساعت قبل
Your house is valueble for me. Thanks!?
yeezys lovebyt.es/yeezy
retro jordans's Avatar
retro jordans پاسخ به موضوع: #571315 2 روز 15 ساعت قبل
I have to show my love for your kind-heartedness in support of those people that have the need for help with your area of interest. Your special dedication to passing the message across appears to be extraordinarily helpful and have in every case enabled girls like me to arrive at their endeavors. This valuable publication entails this much to me and far more to my peers. Warm regards; from all of us.
retro jordans www.jordan-retro.us.com
ultra boost 3.0's Avatar
ultra boost 3.0 پاسخ به موضوع: #568164 3 روز 2 ساعت قبل
Spot on with this write-up, I really assume this web site wants way more consideration. I抣l probably be again to read far more, thanks for that info.
ultra boost 3.0 tinylink.in/ultrabus
ultra boost's Avatar
ultra boost پاسخ به موضوع: #566824 3 روز 6 ساعت قبل
I used to be very happy to search out this net-site.I needed to thanks on your time for this glorious learn!! I positively having fun with each little little bit of it and I've you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.
ultra boost ix.sk/kMuam
adidas gazelle sale's Avatar
adidas gazelle sale پاسخ به موضوع: #566615 3 روز 7 ساعت قبل
I want to show my thanks to this writer for bailing me out of such a dilemma. Right after exploring throughout the world wide web and seeing advice which were not productive, I thought my entire life was well over. Living without the presence of solutions to the difficulties you've sorted out as a result of your good review is a crucial case, and those that would have negatively damaged my career if I had not come across your blog post. Your main understanding and kindness in playing with every part was valuable. I'm not sure what I would've done if I had not discovered such a solution like this. I can at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for your impressive and result oriented help. I won't be reluctant to propose the sites to anybody who should receive guide on this topic.
adidas gazelle sale www.adidasgazelle.us.com
tory burch shoes's Avatar
tory burch shoes پاسخ به موضوع: #565764 3 روز 10 ساعت قبل
I would like to express appreciation to the writer for rescuing me from this incident. Because of checking through the world-wide-web and meeting recommendations which are not helpful, I assumed my entire life was over. Being alive devoid of the solutions to the problems you have sorted out through your posting is a crucial case, as well as those that would have in a wrong way affected my career if I had not encountered your web page. Your actual expertise and kindness in taking care of a lot of things was vital. I'm not sure what I would have done if I hadn't encountered such a stuff like this. I'm able to at this moment look ahead to my future. Thanks for your time very much for the impressive and amazing guide. I will not think twice to endorse your web sites to anybody who needs and wants counselling about this problem.
tory burch shoes www.toryburchshoes.org.uk
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #562860 3 روز 21 ساعت قبل
There are definitely a lot of particulars like that to take into consideration. That may be a great point to convey up. I provide the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions just like the one you carry up where an important thing can be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like that, however I'm sure that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys feel the affect of only a moment抯 pleasure, for the rest of their lives.
adidas yeezy ux.nu/pg48K
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #561425 4 روز 2 ساعت قبل
I抦 impressed, I have to say. Really hardly ever do I encounter a blog that抯 both educative and entertaining, and let me let you know, you've gotten hit the nail on the head. Your concept is excellent; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very comfortable that I stumbled throughout this in my search for one thing relating to this.
yeezy boost 350 clickand.co/8f5rk
true religion's Avatar
true religion پاسخ به موضوع: #561127 4 روز 3 ساعت قبل
I intended to send you one very small remark to be able to say thanks once again over the breathtaking secrets you have contributed here. This is quite strangely generous with people like you giving publicly all a lot of folks would've offered for sale as an e book to end up making some profit on their own, and in particular considering the fact that you could possibly have tried it if you ever decided. Those concepts likewise served to be a fantastic way to fully grasp that other people online have the identical dreams like my personal own to know whole lot more on the topic of this problem. I think there are several more enjoyable situations ahead for many who looked over your site.
true religion www.truereligionjeans-outlets.us.com
adidas stan smith sneakers's Avatar
adidas stan smith sneakers پاسخ به موضوع: #559985 4 روز 7 ساعت قبل
I wish to express some thanks to the writer just for rescuing me from this difficulty. As a result of exploring through the world-wide-web and seeing notions that were not productive, I believed my entire life was gone. Living without the presence of answers to the difficulties you have fixed by means of your main blog post is a serious case, and the kind that would have in a wrong way damaged my entire career if I had not noticed the website. Your own ability and kindness in maneuvering every aspect was crucial. I don't know what I would have done if I hadn't come upon such a subject like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks for your time so much for this expert and results-oriented guide. I won't think twice to suggest your web sites to any individual who would like recommendations on this topic.
adidas stan smith sneakers www.adidasstansmith.uk
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #556609 4 روز 16 ساعت قبل
Aw, this was a very nice post. In idea I want to put in writing like this moreover ?taking time and precise effort to make an excellent article?but what can I say?I procrastinate alot and under no circumstances appear to get one thing done.
yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها