خاطره هایی از زندان پلچرخی

یأس بستری برای رویش بزر "اصلاح سازی"
سطح پایین آگاهی، عامل دیگری بود که در کنار "شکنجه سیستماتیک" زمینه یأس و سرخوردگی را در زندان مساعد ساخته بود. این را باید پذیرفت که برای رسیدن به یک "جامعهٔ عادلانه" تنها شور و شوق مبارزه (عملگرایی انقلابی) بسنده نیست.

درک روشن، و علمی از اهداف و استراتیژیِ دقیق که با شرایط مادی جامعه منطبق باشد، بیش از همه اهمیت دارد. با دریغ که اکثریت زندانیان چپ، حتا برخی از کسانی که ادعای رهبری داشتند، درک روشن از اهداف جنبش چپ نداشتند و از کمبود آگاهی لازم رنج می بردند. پایین بودن سطح آگاهی، نبود درک روشن از اهداف سیاسی، اهدافی که بنیاد‌های تیوریک آن ضعیف و نا روشن بودند، عواملی بودند که نوعی از سرخوردگی، یاس و نا امیدی را بار آورده بود. کمتر کسانی جسارت طرح آزادانه و روشن اهداف سیاسی و اجتماعی خودشان را داشتند. در بین زندانیان چپ تقریبآ هیچ کسی نبود که مارکس را خوانده باشد. و یا اگر خوانده بودند، فهم شان از این اندیشمند بسیار سطحی و ناچیز بود. بی مهری به اندیشه های مارکس و اهمیت نه دادن به اندیشه های او در میان "چپ جهان سومی" ریشه در نوع نگاه آنها به تحول و دیگرگونی های ساختاری سرمایداری داشت، که بر بنیاد آن"مارکسیسم" به سه مرحله متفاوت تقسیم می شد. در این تقسیم بندی، اندیشه های مارکس "مارکسیسم دوران سرمایداری و رقابت آزاد"، لنینیزم " مارکسیسم دوران سرمایداری انحصاری یا امپریالیسم" و اندیشه های مائوتسه تنگ "مارکسیسم عصر زوال امپریالیسم" پنداشته می شد. واضح است که در این نوع نگاه مارکس به تاریخ می پیوندد و در بهترین حالت جز ارزش تاریخی به درد روزگار نمی خورد. به همین دلیل برنامه های آموزشی گروه های چپ به صورت عموم به آثار مائوتسه تنگ، استالین و تا حدودی لنین محدود می شد و مارکس در آن تقریبآ غایب بود و این باعث شده بود که چپ بکلی از درک جایگاه طبقاتی خود عاجز بماند. دلیل اسلام گرایی و خواست "جمهوری اسلامی"، به بهانه ساختن "جبهه متحد ملی"، بدون تردید از عدم توجه به جایگاه طبقاتی "چپ" ناشی می شد. اکثریت گروه های چپ در عمل از درک این نکته عاجز بودند که جنگ افغانستان، "جنگ منافع" است و ربطی به "کفر و اسلام" ندارد. چنان که در عمل دیده شد، صدها مبارز چپ، با وجود آن که شعار های اسلامی می دادند، توسط گروه های راست اسلامی بی رحمانه به قتل رسیدند. در داخل زندان هم "مسلمان نمایی" های چپ جز دنباله روی گروه های راست مذهبی، هیچ دست آورد دیگری نداشت. این دنباله روی و اسلام گرایی بی حاصل آن قدر روی ذهن و روان چپ اثر گذاشته بود و در آن فرو رفته بود که حتا گروه های راست مذهبی را شگفت زده می ساخت.
بخش بزرگی از چپ در برپا داشتن پنج وقت نماز از گروه های اسلامی پیشی گرفته بودند بنابر این، حتا وقتی که در یک اتاق اکثریت قاطع را چپ تشکیل می داد نیز ما از شر پنج وقت اذان و نماز آسوده نبودیم. وقتی ادارهٔ زندان، زندانیان چپ را از تمام اتاق های بلاک دوم جمع و در اتاق ۲۴۷ منزل سوم بلاک دوم انتقال دادند، صد در صد زندانیان این اتاق چپی ها بودند. با آن هم "اذان" اتاق ما در سراسر زندان پلچرخی قابل شنیدن بود. داکتر مهدی که به اتهام عضویت در سازمان رهایی زندانی شده بود، با صدای خوش آهنگ و سحرانگیزش، چنان کشدار اذان می داد که گویی "بلال موذن" دوباره زنده شده است!. سوره هایی را که زنده یاد انجنیر خلیل در تراویح و پنج وقت نماز می خواند، درازتر از سوره های "ملای لنگ"، عضو حرکت انقلاب اسلامی بود. و دعایی که او در پایان نماز می خواند، از حرف "الف" شروع می شد و به "ی" پایان می یافت. این حالت به گفته لئون فستينگر، چپ را دچار نوعی از ناهماهنگی شناختی (معرفتی) ساخته بود، ناهم آهنگی شناختی که تا سرحد تعارض با خود ادامه می یافت. فستينگر معتقد است که تعارض ميان دو عنصر شناختي در درون فرد، اساس تغيير نگرش را تشکيل مي دهد. به گفته او دو عنصر شناختي زماني ناهماهنگي پيدا مي کنند که تائيد يکي موجب نفي ديگري مي شود. اين حالت زماني پيش مي آيد که فرد باورهاي متضاد يا حتي نگرش و رفتار مخالف هم داشته باشد. (اسلام و مارکس باوری) هر اندازه شناخت هاي مورد نظر مهم و انحراف آنها از يکديگر بيشتر باشد، به همان اندازه ناهماهنگي بزرگتر خواهد بود. اثرات ژرف این ناهم آهنگی شناختی بالای چپ افغانستان تا امروز مشهود است. (در بحث گروه های چپ در آینده به این موضوع برخواهم گشت).
با توجه به این واقعیت ها، شماری زیادی از زندانیانی که دورنمایی برای مبارزهٔ جدی در چشم انداز نزدیک نمی دیدند، رفته رفته مایوس و سرخورده شدند و سرانجام خود شان را با این پرسش مواجه یافتند که: " آیا به راستی آنچه را که "ما" زیر نام "مبارزه به خاطر تأمین عدالت اجتماعی" انجام می دهیم ارزش این همه قربانی را دارد؟
افزون بر سطح پایین آگاهی، چگونگی گرفتاری شماری از زندانیان چپ و عملی که به خاطر آن زندانی شده بودند نیز در یاس و پشیمانی آنها نقش بسیار مهم داشت. زندانیانی بودند که با رویکرد "هدف وسیله را توجیه می کند"، به روش های غیر انسانی و غیر اخلاقی دست یازیده بودند. در قتل و آدم ربایی دست داشتند. کودک خورد سالی را به خاطر گرفتن پول، با استفاده از سلاح، ربوده بودند. زندانیانی هم بودند که به شیوه های بسیار وحشتناکی، برای کشتن انسان بی گناه برنامه ریزی کرده بودند؛ برای قتل دگراندیشی که دیگر نمی خواست عضو گروه و یا سازمان آنها باشد، نقشه کشیده بودند و این نقشه را عملی کرده بودند. ارتکاب قتل یک انسان بیمار با ضربه های چکش به سر او، هرانسانی را که ذره یی از احساس انسانی در وجودش بیدار باشد، از کرده پشیمان و او را با این پرسش مواجه می سازد که "کشتن یک انسان بی گناه چه ربطی به مبارزه سیاسی"، آنهم مبارزه چپ، دارد؟ این عده کسانی بودند که در خلوت زندان به بازاندیشی کردارشان پرداختند و در نتیجه، خود را از جایگاه بلند یک مبارز چپ که به خاطر آزادی و عدالت اجتماعی می رزمیدند، در موقعیت حقیر و غم انگیز یک جنایتکار معمولی یافتند چون این نوع رفتار در هر جامعه یی، صرفنظر از نوع رژیم، جرم و جنایت پنداشته می شود و سزاوار نکوهش است.
می دانم که افشای این حقایق و سخن گفتن از آن، تکان دهنده خواهد بود و نیروهای مخالف از آن استفاده سوء خواهد کرد. اما بگذار چنین باشد. من باور کامل دارم که چپ نیاز به یک "تصفیه حساب" بنیادی با گذشته خود دارد. چپ نیاز شدید به این دارد که تصویر انسانی از خود و اندیشه های خود ارائه دهد. چپی های امروز جداً نیاز به این دارند که "اندیشه چپ" را هویت انسانی دهند و آن را ازلوث آنهایی که با "هویت چپ" انسان کشته اند و فاجعه آفریده اند، نجات دهند. به نظر من برای دست یافتن به این هدف، چپ ناگزیر است به مارکس و آموزش هایی او توجه دوباره کند. توجه دوباره به مارکس یکی از گام های اساسی است که باید برداشته شود.
ادامه دارد.

nike mercurial's Avatar
nike mercurial پاسخ به موضوع: #586103 16 ساعت 49 دقيقه قبل
I simply wanted to thank you very much again. I am not sure the things I would have created without those secrets contributed by you relating to my question. It had become a real alarming condition for me, however , discovering your skilled fashion you handled that made me to jump over joy. Extremely thankful for this work as well as expect you are aware of a powerful job you are always carrying out instructing many people via a blog. I am sure you haven't got to know any of us.
nike mercurial www.nikemercurial.us.com
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #576359 1 روز 22 ساعت قبل
I simply desired to say thanks once more. I do not know the things that I would have gone through in the absence of these smart ideas discussed by you about that field. It truly was a real challenging crisis in my position, but finding out a new expert style you dealt with it made me to jump for joy. Now i am happy for the support and in addition hope that you realize what an amazing job you are always carrying out teaching the others via your webblog. Most likely you haven't met any of us.
adidas yeezy www.adidasyeezyshoes.us.org
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #573101 2 روز 9 ساعت قبل
This web page is really a stroll-by way of for all of the information you wished about this and didn抰 know who to ask. Glimpse right here, and you抣l definitely discover it.
yeezy shoes u.to/m2UhDw
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #573045 2 روز 9 ساعت قبل
You made some decent points there. I seemed on the internet for the issue and found most individuals will associate with along with your website.
yeezy boost 350 youl.ink/yzyshoes
adidas ultra's Avatar
adidas ultra پاسخ به موضوع: #570931 2 روز 16 ساعت قبل
I must express my love for your kindness in support of people that require help with this important niche. Your very own commitment to getting the message all around ended up being really advantageous and has without exception permitted employees just like me to attain their goals. Your personal interesting help implies this much to me and much more to my peers. Warm regards; from each one of us.
adidas ultra www.adidasultra.us.com
adidas superstar's Avatar
adidas superstar پاسخ به موضوع: #570349 2 روز 18 ساعت قبل
I precisely desired to appreciate you yet again. I do not know the things I could possibly have accomplished in the absence of the type of smart ideas contributed by you concerning this subject. It was before a real frightening problem in my circumstances, but spending time with the very skilled way you resolved it made me to cry for gladness. Extremely thankful for your service and in addition pray you really know what an amazing job you have been putting in teaching many people thru your blog. I am certain you haven't got to know all of us.
adidas superstar www.adidassuperstar.org.uk
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #567510 3 روز 4 ساعت قبل
I discovered your blog site on google and check a number of of your early posts. Continue to keep up the superb operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you in a while!?
yeezy boost 350 v2 tinylink.in/yeezyboost350
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #567465 3 روز 4 ساعت قبل
An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit evaluation on this. And he in actual fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you turn into expertise, would you thoughts updating your blog with extra details? It is highly useful for me. Massive thumb up for this blog post!
yeezy boost 350 v2 ezurl.me/1M
longchamp's Avatar
longchamp پاسخ به موضوع: #565459 3 روز 11 ساعت قبل
Thank you for all of the efforts on this blog. Betty loves setting aside time for research and it is easy to see why. Many of us notice all concerning the powerful method you make valuable thoughts on the web site and as well improve response from other individuals about this theme plus my child is without a doubt learning a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You're the one performing a glorious job.
longchamp www.longchampbags.us.org
cartier bracelet's Avatar
cartier bracelet پاسخ به موضوع: #565068 3 روز 12 ساعت قبل
I not to mention my friends were actually following the best tactics on your site and quickly I had an awful feeling I never thanked the web blog owner for those secrets. The men had been as a result happy to study them and have now definitely been having fun with them. Thanks for being quite thoughtful and for picking out this kind of useful ideas most people are really desperate to be informed on. Our own honest regret for not expressing gratitude to earlier.
cartier bracelet www.cartierbracelet.us
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #562205 3 روز 23 ساعت قبل
I discovered your blog site on google and test a number of of your early posts. Continue to keep up the superb operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for ahead to studying extra from you afterward!?
yeezy boost 350 www.izap.fr/p4TA
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #562131 3 روز 23 ساعت قبل
This actually answered my drawback, thanks!
adidas ultra boost piep.net/ultraus
calvin klein underwear's Avatar
calvin klein underwear پاسخ به موضوع: #559612 4 روز 8 ساعت قبل
A lot of thanks for your own effort on this site. My mum enjoys going through internet research and it is easy to understand why. We learn all concerning the dynamic form you produce insightful strategies via the blog and as well recommend response from others about this matter while my girl is without question discovering a lot. Enjoy the remaining portion of the year. You have been performing a good job.
calvin klein underwear www.calvinkleinoutlet.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #555563 4 روز 19 ساعت قبل
WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?
adidas nmd catb.in/azrE
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #555485 4 روز 20 ساعت قبل
Good day! I simply wish to give an enormous thumbs up for the nice info you have got here on this post. I can be coming back to your weblog for extra soon.
adidas nmd tiny.gl/nmdrunner
kazem's Avatar
kazem پاسخ به موضوع: #435323 3 هفته 22 ساعت قبل
i.nat.laik

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها