خاطره هایی از زندان پلچرخی

یأس بستری برای رویش بزر "اصلاح سازی"
سطح پایین آگاهی، عامل دیگری بود که در کنار "شکنجه سیستماتیک" زمینه یأس و سرخوردگی را در زندان مساعد ساخته بود. این را باید پذیرفت که برای رسیدن به یک "جامعهٔ عادلانه" تنها شور و شوق مبارزه (عملگرایی انقلابی) بسنده نیست.

درک روشن، و علمی از اهداف و استراتیژیِ دقیق که با شرایط مادی جامعه منطبق باشد، بیش از همه اهمیت دارد. با دریغ که اکثریت زندانیان چپ، حتا برخی از کسانی که ادعای رهبری داشتند، درک روشن از اهداف جنبش چپ نداشتند و از کمبود آگاهی لازم رنج می بردند. پایین بودن سطح آگاهی، نبود درک روشن از اهداف سیاسی، اهدافی که بنیاد‌های تیوریک آن ضعیف و نا روشن بودند، عواملی بودند که نوعی از سرخوردگی، یاس و نا امیدی را بار آورده بود. کمتر کسانی جسارت طرح آزادانه و روشن اهداف سیاسی و اجتماعی خودشان را داشتند. در بین زندانیان چپ تقریبآ هیچ کسی نبود که مارکس را خوانده باشد. و یا اگر خوانده بودند، فهم شان از این اندیشمند بسیار سطحی و ناچیز بود. بی مهری به اندیشه های مارکس و اهمیت نه دادن به اندیشه های او در میان "چپ جهان سومی" ریشه در نوع نگاه آنها به تحول و دیگرگونی های ساختاری سرمایداری داشت، که بر بنیاد آن"مارکسیسم" به سه مرحله متفاوت تقسیم می شد. در این تقسیم بندی، اندیشه های مارکس "مارکسیسم دوران سرمایداری و رقابت آزاد"، لنینیزم " مارکسیسم دوران سرمایداری انحصاری یا امپریالیسم" و اندیشه های مائوتسه تنگ "مارکسیسم عصر زوال امپریالیسم" پنداشته می شد. واضح است که در این نوع نگاه مارکس به تاریخ می پیوندد و در بهترین حالت جز ارزش تاریخی به درد روزگار نمی خورد. به همین دلیل برنامه های آموزشی گروه های چپ به صورت عموم به آثار مائوتسه تنگ، استالین و تا حدودی لنین محدود می شد و مارکس در آن تقریبآ غایب بود و این باعث شده بود که چپ بکلی از درک جایگاه طبقاتی خود عاجز بماند. دلیل اسلام گرایی و خواست "جمهوری اسلامی"، به بهانه ساختن "جبهه متحد ملی"، بدون تردید از عدم توجه به جایگاه طبقاتی "چپ" ناشی می شد. اکثریت گروه های چپ در عمل از درک این نکته عاجز بودند که جنگ افغانستان، "جنگ منافع" است و ربطی به "کفر و اسلام" ندارد. چنان که در عمل دیده شد، صدها مبارز چپ، با وجود آن که شعار های اسلامی می دادند، توسط گروه های راست اسلامی بی رحمانه به قتل رسیدند. در داخل زندان هم "مسلمان نمایی" های چپ جز دنباله روی گروه های راست مذهبی، هیچ دست آورد دیگری نداشت. این دنباله روی و اسلام گرایی بی حاصل آن قدر روی ذهن و روان چپ اثر گذاشته بود و در آن فرو رفته بود که حتا گروه های راست مذهبی را شگفت زده می ساخت.
بخش بزرگی از چپ در برپا داشتن پنج وقت نماز از گروه های اسلامی پیشی گرفته بودند بنابر این، حتا وقتی که در یک اتاق اکثریت قاطع را چپ تشکیل می داد نیز ما از شر پنج وقت اذان و نماز آسوده نبودیم. وقتی ادارهٔ زندان، زندانیان چپ را از تمام اتاق های بلاک دوم جمع و در اتاق ۲۴۷ منزل سوم بلاک دوم انتقال دادند، صد در صد زندانیان این اتاق چپی ها بودند. با آن هم "اذان" اتاق ما در سراسر زندان پلچرخی قابل شنیدن بود. داکتر مهدی که به اتهام عضویت در سازمان رهایی زندانی شده بود، با صدای خوش آهنگ و سحرانگیزش، چنان کشدار اذان می داد که گویی "بلال موذن" دوباره زنده شده است!. سوره هایی را که زنده یاد انجنیر خلیل در تراویح و پنج وقت نماز می خواند، درازتر از سوره های "ملای لنگ"، عضو حرکت انقلاب اسلامی بود. و دعایی که او در پایان نماز می خواند، از حرف "الف" شروع می شد و به "ی" پایان می یافت. این حالت به گفته لئون فستينگر، چپ را دچار نوعی از ناهماهنگی شناختی (معرفتی) ساخته بود، ناهم آهنگی شناختی که تا سرحد تعارض با خود ادامه می یافت. فستينگر معتقد است که تعارض ميان دو عنصر شناختي در درون فرد، اساس تغيير نگرش را تشکيل مي دهد. به گفته او دو عنصر شناختي زماني ناهماهنگي پيدا مي کنند که تائيد يکي موجب نفي ديگري مي شود. اين حالت زماني پيش مي آيد که فرد باورهاي متضاد يا حتي نگرش و رفتار مخالف هم داشته باشد. (اسلام و مارکس باوری) هر اندازه شناخت هاي مورد نظر مهم و انحراف آنها از يکديگر بيشتر باشد، به همان اندازه ناهماهنگي بزرگتر خواهد بود. اثرات ژرف این ناهم آهنگی شناختی بالای چپ افغانستان تا امروز مشهود است. (در بحث گروه های چپ در آینده به این موضوع برخواهم گشت).
با توجه به این واقعیت ها، شماری زیادی از زندانیانی که دورنمایی برای مبارزهٔ جدی در چشم انداز نزدیک نمی دیدند، رفته رفته مایوس و سرخورده شدند و سرانجام خود شان را با این پرسش مواجه یافتند که: " آیا به راستی آنچه را که "ما" زیر نام "مبارزه به خاطر تأمین عدالت اجتماعی" انجام می دهیم ارزش این همه قربانی را دارد؟
افزون بر سطح پایین آگاهی، چگونگی گرفتاری شماری از زندانیان چپ و عملی که به خاطر آن زندانی شده بودند نیز در یاس و پشیمانی آنها نقش بسیار مهم داشت. زندانیانی بودند که با رویکرد "هدف وسیله را توجیه می کند"، به روش های غیر انسانی و غیر اخلاقی دست یازیده بودند. در قتل و آدم ربایی دست داشتند. کودک خورد سالی را به خاطر گرفتن پول، با استفاده از سلاح، ربوده بودند. زندانیانی هم بودند که به شیوه های بسیار وحشتناکی، برای کشتن انسان بی گناه برنامه ریزی کرده بودند؛ برای قتل دگراندیشی که دیگر نمی خواست عضو گروه و یا سازمان آنها باشد، نقشه کشیده بودند و این نقشه را عملی کرده بودند. ارتکاب قتل یک انسان بیمار با ضربه های چکش به سر او، هرانسانی را که ذره یی از احساس انسانی در وجودش بیدار باشد، از کرده پشیمان و او را با این پرسش مواجه می سازد که "کشتن یک انسان بی گناه چه ربطی به مبارزه سیاسی"، آنهم مبارزه چپ، دارد؟ این عده کسانی بودند که در خلوت زندان به بازاندیشی کردارشان پرداختند و در نتیجه، خود را از جایگاه بلند یک مبارز چپ که به خاطر آزادی و عدالت اجتماعی می رزمیدند، در موقعیت حقیر و غم انگیز یک جنایتکار معمولی یافتند چون این نوع رفتار در هر جامعه یی، صرفنظر از نوع رژیم، جرم و جنایت پنداشته می شود و سزاوار نکوهش است.
می دانم که افشای این حقایق و سخن گفتن از آن، تکان دهنده خواهد بود و نیروهای مخالف از آن استفاده سوء خواهد کرد. اما بگذار چنین باشد. من باور کامل دارم که چپ نیاز به یک "تصفیه حساب" بنیادی با گذشته خود دارد. چپ نیاز شدید به این دارد که تصویر انسانی از خود و اندیشه های خود ارائه دهد. چپی های امروز جداً نیاز به این دارند که "اندیشه چپ" را هویت انسانی دهند و آن را ازلوث آنهایی که با "هویت چپ" انسان کشته اند و فاجعه آفریده اند، نجات دهند. به نظر من برای دست یافتن به این هدف، چپ ناگزیر است به مارکس و آموزش هایی او توجه دوباره کند. توجه دوباره به مارکس یکی از گام های اساسی است که باید برداشته شود.
ادامه دارد.

cheap jordans's Avatar
cheap jordans پاسخ به موضوع: #768884 2 ساعت قبل
I enjoy you because of your whole efforts on this site. Ellie really loves getting into investigation and it's easy to see why. My spouse and i learn all about the dynamic manner you provide advantageous guidance by means of this web site and improve participation from other ones on this concept then my simple princess is without question starting to learn so much. Take advantage of the rest of the new year. You are always carrying out a fantastic job.
cheap jordans http://www.cheap--jordans.us.com
asics onitsuka tiger mexico 66 brown road's Avatar
asics onitsuka tiger mexico 66 brown road پاسخ به موضوع: #768489 7 ساعت 4 دقيقه قبل
curry 3 black,nike shox rivalry kaufen
asics onitsuka tiger mexico 66 brown road
nike internationalist w dove grey white's Avatar
nike internationalist w dove grey white پاسخ به موضوع: #767258 21 ساعت 17 دقيقه قبل
nike lunar mvp pregame oregon,nike free run trainer 5.0 livestrong
nike internationalist w dove grey white
hermes belt's Avatar
hermes belt پاسخ به موضوع: #767081 23 ساعت 21 دقيقه قبل
I would like to express my thanks to the writer for rescuing me from this challenge. As a result of browsing throughout the internet and getting recommendations which are not productive, I believed my life was gone. Being alive without the presence of approaches to the problems you have solved by means of the guide is a critical case, as well as ones which may have negatively affected my career if I had not noticed your site. Your main natural talent and kindness in touching all things was helpful. I am not sure what I would have done if I hadn't come upon such a point like this. It's possible to at this point relish my future. Thanks a lot very much for this reliable and effective help. I won't be reluctant to endorse your web blog to anybody who needs and wants counselling about this topic.
hermes belt www.hermesbelts.com
true religion's Avatar
true religion پاسخ به موضوع: #766487 1 روز 6 ساعت قبل
I have to express my affection for your kind-heartedness for those who require help on that concept. Your real dedication to getting the message along had become quite interesting and has all the time encouraged guys much like me to arrive at their desired goals. Your personal interesting hints and tips signifies a whole lot a person like me and a whole lot more to my office colleagues. Best wishes; from everyone of us.
true religion www.truereligion-outlets.us.com
adidas nmd runner's Avatar
adidas nmd runner پاسخ به موضوع: #766438 1 روز 6 ساعت قبل
I and also my guys were reading the best tips and tricks located on your web blog and so before long came up with an awful suspicion I never thanked the web blog owner for those secrets. The men had been for this reason stimulated to see them and have in effect simply been making the most of them. I appreciate you for indeed being quite accommodating and for deciding on some useful useful guides millions of individuals are really desperate to discover. My personal honest regret for not expressing appreciation to you sooner.
adidas nmd runner qrurl.it/r/1iknh
nike lunarglide 8 white's Avatar
nike lunarglide 8 white پاسخ به موضوع: #765865 1 روز 14 ساعت قبل
womens nike internationalist black green,nike livestrong mens free 4.0
nike lunarglide 8 white
nike air huarache's Avatar
nike air huarache پاسخ به موضوع: #764836 2 روز 3 ساعت قبل
I truly wanted to compose a brief remark so as to express gratitude to you for all the fantastic tricks you are writing here. My extensive internet research has at the end of the day been recognized with really good points to go over with my companions. I 'd point out that most of us site visitors are really lucky to live in a magnificent community with so many lovely individuals with beneficial suggestions. I feel somewhat lucky to have come across the weblog and look forward to some more cool minutes reading here. Thanks again for all the details.
nike air huarache www.nike-huarache.com
nike free 3.0 flyknit pink's Avatar
nike free 3.0 flyknit pink پاسخ به موضوع: #764505 2 روز 7 ساعت قبل
nike mens kobe ix basketball shoes,adidas stan smith orange grey
nike free 3.0 flyknit pink
homeofhopes's Avatar
homeofhopes پاسخ به موضوع: #764352 2 روز 9 ساعت قبل
sacredhealingacupuncture, speechforms,
homeofhopes
nike foamposite's Avatar
nike foamposite پاسخ به موضوع: #764239 2 روز 11 ساعت قبل
I simply wanted to construct a simple message to thank you for these magnificent tips you are showing on this website. My time consuming internet investigation has finally been paid with awesome facts to talk about with my great friends. I would state that that most of us visitors actually are unequivocally endowed to live in a good website with very many awesome people with beneficial tips and hints. I feel really lucky to have encountered your web pages and look forward to tons of more excellent minutes reading here. Thanks a lot again for everything.
nike foamposite www.nikefoamposite.us.com
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #763345 2 روز 23 ساعت قبل
I am only commenting to make you know of the nice experience my friend's girl had studying your blog. She came to understand numerous details, not to mention what it is like to have an ideal teaching mindset to let other individuals with no trouble fully understand several complicated subject areas. You truly exceeded her desires. I appreciate you for providing the practical, safe, edifying and even easy tips on this topic to Ethel.
adidas yeezy catb.in/oEOD
golden goose's Avatar
golden goose پاسخ به موضوع: #762822 3 روز 7 ساعت قبل
I not to mention my pals ended up going through the good techniques found on the website and then then I had an awful feeling I had not expressed respect to the site owner for those strategies. These people happened to be consequently thrilled to see them and have definitely been loving them. Appreciation for turning out to be simply helpful and for getting this kind of amazing issues millions of individuals are really desirous to understand about. My honest regret for not saying thanks to you earlier.
golden goose www.goldengoose-outlet.us.com
wileyveterinaryjobs's Avatar
wileyveterinaryjobs پاسخ به موضوع: #762735 3 روز 8 ساعت قبل
texasstartopaz, wpkonnect,
wileyveterinaryjobs
kd shoes's Avatar
kd shoes پاسخ به موضوع: #762216 3 روز 17 ساعت قبل
I wanted to create you one little word to finally say thanks a lot as before regarding the great techniques you've provided here. This is incredibly generous of people like you to convey easily exactly what most of us could have distributed for an e-book to make some dough for themselves, chiefly considering the fact that you could possibly have done it if you ever decided. These points also acted as a easy way to comprehend someone else have similar fervor just like my very own to learn somewhat more pertaining to this condition. Certainly there are lots of more fun sessions ahead for individuals who examine your blog.
kd shoes www.kevindurant-shoes.us.com
adidas ultra boost uncaged's Avatar
adidas ultra boost uncaged پاسخ به موضوع: #762075 3 روز 20 ساعت قبل
I am only commenting to make you be aware of what a wonderful discovery my wife's daughter found reading yuor web blog. She realized too many details, including what it's like to have a wonderful giving spirit to make folks really easily completely grasp specified multifaceted matters. You actually did more than her desires. Many thanks for delivering those powerful, dependable, explanatory and in addition easy tips on your topic to Gloria.
adidas ultra boost uncaged clickand.co/8knp3
womens nike cortez gold black's Avatar
womens nike cortez gold black پاسخ به موضوع: #762048 3 روز 20 ساعت قبل
nike air max 90 hyperfuse neon gelb kaufen,nike air force 1 high gumbo id
womens nike cortez gold black
cbgeyserville's Avatar
cbgeyserville پاسخ به موضوع: #761239 4 روز 10 ساعت قبل
sarahbabcockacu, profesionalmarket,
cbgeyserville
adidas zx flux black trainers's Avatar
adidas zx flux black trainers پاسخ به موضوع: #760928 4 روز 16 ساعت قبل
mens new balance 576 orange,mens nike air huarache run ultra
adidas zx flux black trainers
air jordan retro 12 red gold's Avatar
air jordan retro 12 red gold پاسخ به موضوع: #760769 4 روز 19 ساعت قبل
nike roshe run mens black and orange,nike air max 97 womens grey pink
air jordan retro 12 red gold
nike roshe one's Avatar
nike roshe one پاسخ به موضوع: #760732 4 روز 20 ساعت قبل
My husband and i ended up being so thankful when Peter could deal with his research via the ideas he came across when using the blog. It's not at all simplistic just to be releasing secrets and techniques which usually the others could have been trying to sell. And now we know we have got the blog owner to thank because of that. Those illustrations you have made, the straightforward site navigation, the relationships you can give support to promote - it's mostly amazing, and it's helping our son in addition to the family recognize that the situation is fun, and that's extremely vital. Many thanks for all!
nike roshe one www.nikerosheone.us.com
adidas stan smith's Avatar
adidas stan smith پاسخ به موضوع: #760328 5 روز 5 ساعت قبل
I intended to post you this very little word to help thank you very much once again over the superb knowledge you have shared in this article. This is simply shockingly open-handed of people like you to supply publicly what exactly a few individuals could possibly have made available for an ebook to help with making some profit for themselves, specifically seeing that you might well have done it if you ever desired. The points in addition acted as a great way to understand that other people online have similar fervor just as my very own to learn many more concerning this problem. I'm certain there are numerous more pleasurable opportunities in the future for individuals who go through your blog post.
adidas stan smith www.adidasstansmith.uk
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #759599 5 روز 21 ساعت قبل
I precisely wished to thank you so much all over again. I am not sure the things I might have taken care of without these tips documented by you regarding such topic. It was actually a frightful difficulty in my opinion, however , looking at a new well-written style you handled the issue made me to weep over happiness. Now i'm thankful for the advice and then expect you realize what an amazing job you happen to be putting in training the others via your website. Most likely you have never encountered all of us.
adidas yeezy lovebyt.es/adyzy
cartier bracelet's Avatar
cartier bracelet پاسخ به موضوع: #759186 6 روز 5 ساعت قبل
I enjoy you because of all of the work on this web page. Kate really loves conducting investigation and it's obvious why. Many of us know all concerning the dynamic mode you offer advantageous tricks via your blog and even boost participation from other people on that situation then my child has been discovering a lot of things. Have fun with the rest of the year. You're the one conducting a remarkable job.
cartier bracelet www.cartierbracelet.us
air max 90's Avatar
air max 90 پاسخ به موضوع: #758600 6 روز 16 ساعت قبل
I would like to express my love for your generosity for folks that have the need for assistance with this area. Your very own dedication to getting the message up and down has been incredibly practical and have surely made some individuals much like me to achieve their ambitions. Your entire warm and friendly report entails this much a person like me and even more to my colleagues. Thank you; from all of us.
air max 90 www.nike-airmax90.uk

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها