وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش93

هنگامه سازی کرزی درکابل
همینکه حامد کرزی و هیأتِ معیتی اش ازکنفرانسِ دومِ بُن بکابل برگشت، برای اینکه به کشورهای اشتراک کننده دراین کنفرانس نشان داده باشد که گویا درصددِ تعمیلِ تعهد درقبالِ فیصله های کنفرانس، بخصوص دربخشِ فسادِ مالی و اداری میباشد،

( درواقع، آنچه را کرزی طی جلساتِ کنفرانس وعده سپرده بود)، دریک گِردهمآیی بین الافغانی بمناسبتِ " روزمبارزه با فساد" درکابل به سخنرانی پرداخت. وی، علاوه ازآنکه نامی ازحمایتگرانِ پاکستانی و پشت پردۀ تروریستانِ روزعاشورای حسینی درکابل و مزار و قندهار و کنُر به زبان نیاورد و این حمایتگرانِ جنایتکار را رسما ً و مستقیماً برای ملتِ افغانستان معرفی نکرد، خطاب به مامورین ِعالیرتبۀ دولتی و مافیای ثروت و قدرت گفت : " هرقدر خورد و برُد و زر اندوزی یی که در افغانستان میکنید، پروا ندارد، مشروط بر اینکه سرمایه ها را بجای آنکه بخارج بفرستید، درخودِ افغانستان بکاربیندازید." این سخنانِ " کرزی"  یکبارِ دیگر موجباتِ انتقاد و تمسخرِ اکثریتِ مردم ما را درداخل و خارج کشور به  بار آورد. 
مردم افغانستان انتظارداشتند که این اقدامِ پُر سروصدا وشتاب آلودِ حامد کرزی مبنی بر احضاروکلای هردومجلس، مامورینِ عالی رتبه، خبرنگاران، اعضای کوردپلوماتیک مقیم کابل و اتخاذِ ترتیباتِ وسیع امنیتی و غیره، حتماً پیامِ تازه و جدیدِ ملی و اصلاحی را درقبال خواهد داشت، اما متأسفانه دیدند که مجموعِ این حرکات، جزهنگامه سازی تبلیغاتی و یکنوع درامۀ سیاسی توأم با سخنان ِمیان خالی، چیز دیگری نبود.  
" صبغت الله مجددی" که در رِک گویی هایش شهرت دارد، طی همین گردهمآیی، خطاب به جمعیت چنین گفت : " . . . همه در موردِ فسادِ اداری سخنانِ جامع و منطقی گفتند که همه بجاست... جناب رییس جمهور تکرار کردند تعلیم، تعلیم، تعلیم  که من میگویم تربیت. تنها تعلیم کافی نیست. من متأسفم  که چرا وزارتِ تعلیم و تربیه  را وزارت معارف میگویند...در سی سالیکه افغانستانِ بیچاره با این مصیبت های گوناگون گرفتارشد وخارجی ها عامل آن بودند که من واضح میگویم پاکستان و آی.اس.آی پاکستان که خیلی ها برای اینکه ترور میشوند، چیزی نمی گویند و برای ترور ِمن بارها اقدام شده است  و اگر در این راه من شهید شوم افتخارم است ... باید دشمنِ  خود را بشناسیم و بفهمیم که از کجا منشأ می گیرد، تا وقتی دشمن را نشناسیم  وخود را مجهز نکنیم راه دیگری ندارد... صدها قاتل، دزد، خائن امروز محکمه هم سرش حُکم کرده، اما هنوز هم اجرا نمیشود و خدا در روزِ قیامت از همه باز خواست خواهد کرد...چطور فساد گم شود؟ حدِ اقل ده نفر از کسانیکه مجرم هستند را به جزایشان برسانند، بعد ازآن ببینید که مردم تربیت میشوند یا نه ؟ امروز این مسایل نیست. نه جزاست نه مکافات است ...کسانیکه پاک هستند و حقوقِ خدا را اجرا کردند، باید جزا می شوند{ ببینند}، اما کسانیکه حقوقِ انسان را پایمال کردند {میکنند}، اینها باید جزا ببینند. . . ما در تعیین {تعیینات} خود، در انتخابِ خود، کسانی را که به کار انتخاب میکنیم او را هم نمی بینیم که آیا لیاقت دارد؟ دانش دارد؟ پاک است ؟ با تربیت است یا نه ؟ فقط چون واسطۀ قوی دارد یا پول قوی میدهد . . . فساد اینقدر زیاد شده که حتی محاکم ِشرعی ما، قضاتِ ما که در بسترِ شریعت نشسته اند، آنها کار را بی رشوت  نمیکنند ودالر می گیرند ..."
مجموع این موضوعات که دربالا ازآن ها تذکر بعمل آمد، اوضاع ِافغانستان را بی ثبات تر و نا مطمئن ترازقبل ساخته و آینده را تاریکتر جلوه میداد. 
سازمان ملل دریک گزارشِ مفصلی اعلان نمود که " حوادثِ امنیتی در هشت ماه ِنخست ِسال 2011 نسبت به همین زمان در سال 2010، چهل در صد افزایش داشته است، در حالیکه دو سوم ِموارد ِخشونت بار در جنوب و جنوب شرقی افغانستان رُخ داده است . بمب گزاری در خارج از این مناطق، گسترشِ بیشتری یافته و یک پنجمِ حوادثِ امنیتی درمرکزِ این کشور را تشکیل میدهد. تعداد بمب گزاری های انتحاری به اندازۀ نیمی از حملات مشابه سال گذشته  افزایش داشته است و نسبتِ بیشتری ازتمام بمب گزاریها در افغانستان را در بر میگیرد...تلفاتِ غیرنظامیان که در نیمۀ اولِ سال ِجاری به نرخ بی سابقه ای رسید، در ماه جون و آگست  نیز نسبت به سال گذشته پنج در صد افزایش پیدا کرد. شبه نظامیان {گروه طالبان} در سه چهارمِ موارد کشته و زخمی شدنِ غیر نظامیان دست داشته اند... همراه با افزایشِ ناامنی  درکشورِ افغانستان، تعداد آواره گان ِداخلی این کشور نیز افزایش یافته است . حدود یکصد و سی هزار نفر در افغانستان در هفت ماه ِاول ِسالجاری میلادی خانه های خود را رها کردند که این رقم، بیشتر از دو سوم در همین زمان در سال گذشته است ..."(366) 
آنچه بیشترازپیش موجباتِ نگرانی و انتقادِ افکارِعامۀ مردم ِافغانستان وحتا افکارِعامۀ جهان را فراهم آورد، اظهاراتِ " جوبایدن" معاونِ رییس جمهورامریکا بود که بتاریخ چهارشنبه بیست و یکم ماه دسامبر2011م، یعنی پس ازموافقتِ " لویه جرگه" مبنی برتأسیسِ پایگاه های دایمی نظامی امریکا درخاک ِ افغانستان و متعاقبِ فیصله های کنفرانسِ دومِ بُن و... طی یک مصاحبه با " نیوزویک" گفت : " امریکا، گروه طالبان را در افغانستان دشمن خود نمی پندارد... طالبان دشمن ما نیست. این بسیار مهم است . " 
 معاونِ رییس جمهورامریکا در این مصاحبه علاوه نمود که : " اگر طالبان درموقعیتی قرارگیرند که قادر به سرنگونی حکومتِ کنونی افغانستان باشند، حکومتی که برای جلوگیری از آسیب رساندنِ افرادِ بد به امریکا، با ما همکاری میکند، آنگاه این موضوع به مسأله ای برای امریکا تبدیل خواهد شد ... " 
در درونِ این واژه ها که ازسوی معاونِ رییس جمهورامریکا گفته شد، معانی و مفاهیمِ خاص، خطرناک و وقوعِ یک چرخشِ نا گوارِ سیاسی دیگردرافغانستان نهفته بود. آگاهان ِامور درآن موقع گفتند؛ یکی ازآن مفاهیم ِظاهراً گنُگ این خواهد بود که احتمالاً موقف سیاسی حامد کرزی و رژیمش درقبالِ مصالحه و معامله یی که امریکایی ها درنظر دارند با گروه طالبان انجام دهند، متزلزل گردد ومعجون و مرکبِ دیگری روی صحنه آورده شود. بهمین ملحوظ است که رییس جمهورافغانستان و تیم کاری وی، ازتماسگیری های مخفی جانب امریکا با گروه 
طالبان، گشایشِ دفتربرای آنان در قطرو فعل و انفعالات ِمنوط بدان، سخت نگران شدند. رویهمرفته، حامد کرزی تا چند ین سال، بگونۀ استمراری و بلا وقفه، طرفداری، محبت، دفاع و همسویی اش با گروه طالبان را رسماً و به کرات ابرازداشت وهیچ باکی ازبرگشتِ این گروه به حاکمیتِ سیاسی، ترویج مجدد جهالت و اسارتِ قشری و مذهبی شهروندان ِافغانستان نداشت.  (ادامه دارد )

adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #768081 2 ساعت 14 دقيقه قبل
A lot of thanks for all your hard work on this web page. My aunt really loves engaging in investigations and it's really easy to see why. Many of us hear all relating to the compelling tactic you offer invaluable suggestions via this web site and increase participation from website visitors on that issue and our princess has always been understanding a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. You are always carrying out a glorious job.
adidas yeezy www.adidasyeezyshoes.us.org
Adidas NMD New Camouflage Main Green White's Avatar
Adidas NMD New Camouflage Main Green White پاسخ به موضوع: #767185 12 ساعت 12 دقيقه قبل
I in addition to my guys came looking at the great key points from your website and so before long got a horrible feeling I had not expressed respect to you for those strategies. Most of the people are actually thrilled to see them and have now unquestionably been tapping into these things. Thank you for indeed being so kind as well as for utilizing varieties of really good subject areas most people are really wanting to be informed on. Our own sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.
Adidas NMD New Camouflage Main Green White www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-new-ca...een-white-p-539.html
james harden shoes's Avatar
james harden shoes پاسخ به موضوع: #766724 17 ساعت 2 دقيقه قبل
My husband and i were now comfortable that Peter could deal with his research from the precious recommendations he acquired when using the weblog. It is now and again perplexing to just happen to be offering concepts which others might have been making money from. Therefore we grasp we have the website owner to be grateful to for that. The type of illustrations you have made, the easy blog navigation, the relationships you will help create - it is many amazing, and it's really helping our son and us imagine that this article is interesting, and that is incredibly essential. Many thanks for the whole thing!
james harden shoes www.hardenshoes.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #766424 21 ساعت 4 دقيقه قبل
A lot of thanks for all of your efforts on this web page. My mum really loves carrying out investigations and it is simple to grasp why. We notice all relating to the compelling mode you render very useful secrets by means of the blog and as well attract response from other ones on the theme so my girl is really discovering a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You are always carrying out a fabulous job.
adidas nmd lovebyt.es/nmduk
adidas neo's Avatar
adidas neo پاسخ به موضوع: #765571 1 روز 7 ساعت قبل
My wife and i have been now contented when Chris managed to complete his web research via the ideas he acquired from your very own weblog. It is now and again perplexing to simply happen to be handing out solutions men and women might have been making money from. And we also consider we now have the blog owner to appreciate for that. Most of the explanations you made, the simple website navigation, the friendships your site make it possible to foster - it's everything impressive, and it's making our son and our family understand the subject is satisfying, and that is extremely serious. Thank you for all the pieces!
adidas neo www.adidasneo.us.com
nike lunar control ii golf shoes grey cobalt's Avatar
nike lunar control ii golf shoes grey cobalt پاسخ به موضوع: #764824 1 روز 17 ساعت قبل
nike kobe 10 elite white gold,nike shox avenue purple silver
nike lunar control ii golf shoes grey cobalt
kyrie shoes's Avatar
kyrie shoes پاسخ به موضوع: #764559 1 روز 20 ساعت قبل
I simply wanted to say thanks again. I am not sure the things I might have achieved in the absence of those methods shared by you about my subject. It truly was an absolute troublesome matter in my circumstances, however , understanding your well-written fashion you resolved that took me to weep over contentment. Now i'm thankful for your information and hope you realize what a powerful job you were putting in teaching the rest via a blog. Most probably you've never met any of us.
kyrie shoes www.kyrieirving-shoes.us.com
wagrainalliance's Avatar
wagrainalliance پاسخ به موضوع: #764482 1 روز 21 ساعت قبل
ladyjustice4you, rockledge-group,
wagrainalliance
mens asics asics gel kayano 20 grey silver's Avatar
mens asics asics gel kayano 20 grey silver پاسخ به موضوع: #764335 1 روز 23 ساعت قبل
nike mens kobe ix basketball shoes,adidas stan smith orange grey
mens asics asics gel kayano 20 grey silver
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #763516 2 روز 10 ساعت قبل
I have to express my gratitude for your kind-heartedness in support of folks who require help on this important matter. Your personal commitment to getting the solution up and down became particularly significant and has always empowered folks like me to reach their aims. Your personal warm and helpful instruction denotes a great deal a person like me and still more to my colleagues. Best wishes; from each one of us.
yeezy boost 350 v2 gul.ly/7u2s9
retro jordans's Avatar
retro jordans پاسخ به موضوع: #763403 2 روز 12 ساعت قبل
My wife and i felt now thrilled that Louis could carry out his homework through your ideas he discovered from your very own web site. It is now and again perplexing to simply always be giving out secrets and techniques which people may have been selling. And we also do understand we now have the writer to be grateful to because of that. Those illustrations you have made, the simple site navigation, the relationships you can assist to promote - it is many exceptional, and it's assisting our son and our family imagine that this topic is pleasurable, and that's seriously fundamental. Thank you for all the pieces!
retro jordans www.cheapretro-jordans.com
westpointdentalgroup's Avatar
westpointdentalgroup پاسخ به موضوع: #762997 2 روز 18 ساعت قبل
solidgoldstudio, kokutresort,
westpointdentalgroup
michael kors outlet's Avatar
michael kors outlet پاسخ به موضوع: #762423 3 روز 3 ساعت قبل
Thanks so much for providing individuals with remarkably superb possiblity to read from this site. It really is so pleasant and as well , stuffed with a great time for me and my office fellow workers to search the blog no less than three times in 7 days to find out the latest items you will have. And lastly, I'm also certainly fascinated for the stunning guidelines you serve. Selected 1 tips in this post are rather the most effective I've ever had.
michael kors outlet www.outletonline-michaelkors.us.org
chrome hearts's Avatar
chrome hearts پاسخ به موضوع: #761359 3 روز 22 ساعت قبل
I together with my friends happened to be reading through the nice items found on your web page and then developed a terrible suspicion I had not thanked the blog owner for those tips. Those young men were definitely so joyful to read through them and already have absolutely been loving those things. Appreciate your indeed being quite considerate and then for figuring out this form of incredibly good subjects most people are really wanting to know about. Our sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.
chrome hearts www.chrome-hearts.us.org
smsengelleme's Avatar
smsengelleme پاسخ به موضوع: #760915 4 روز 6 ساعت قبل
shouldisellmybusiness, montfort-sur-argens,
smsengelleme
sarasotastar's Avatar
sarasotastar پاسخ به موضوع: #760849 4 روز 8 ساعت قبل
oconfessionario, stonearche,
sarasotastar
van shoes's Avatar
van shoes پاسخ به موضوع: #760497 4 روز 14 ساعت قبل
I just wanted to make a quick message to be able to say thanks to you for these stunning facts you are sharing at this website. My long internet lookup has at the end been honored with excellent concept to exchange with my close friends. I would assume that many of us readers actually are rather fortunate to exist in a good network with very many outstanding professionals with useful techniques. I feel very much blessed to have come across your entire web site and look forward to really more brilliant times reading here. Thanks again for all the details.
van shoes www.vans-shoes.us.org
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #759742 5 روز 7 ساعت قبل
I am also commenting to let you be aware of of the amazing experience my princess undergone studying your web page. She discovered a good number of things, with the inclusion of what it's like to possess a very effective teaching nature to have men and women without problems know various specialized subject matter. You actually surpassed her expectations. I appreciate you for giving those beneficial, safe, revealing as well as unique thoughts on the topic to Evelyn.
yeezy boost ux.nu/dQ6ki
nike huarache ultra black gold's Avatar
nike huarache ultra black gold پاسخ به موضوع: #759113 5 روز 20 ساعت قبل
nike air force 1 cool grey anthracite wolf grey,nike flyknit racer pink white
nike huarache ultra black gold
adidas tubular x's Avatar
adidas tubular x پاسخ به موضوع: #758927 6 روز 29 دقيقه قبل
I want to show appreciation to this writer for bailing me out of this particular difficulty. Because of looking throughout the search engines and finding suggestions which were not beneficial, I thought my life was over. Living devoid of the strategies to the issues you have fixed as a result of your article is a critical case, as well as the kind which may have badly affected my career if I had not come across the blog. Your capability and kindness in touching all the details was very useful. I am not sure what I would've done if I had not discovered such a thing like this. I can also at this point look ahead to my future. Thank you so much for your specialized and result oriented guide. I will not hesitate to endorse the blog to anybody who needs counselling about this area.
adidas tubular x www.adidas-tubular.us.com
nike air force 1 black black sail's Avatar
nike air force 1 black black sail پاسخ به موضوع: #758647 6 روز 5 ساعت قبل
yeezy boost 950 grey,mens nike lunarglide 6 grey blue
nike air force 1 black black sail
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #758392 6 روز 10 ساعت قبل
Thanks so much for providing individuals with a very terrific possiblity to read articles and blog posts from here. It is usually very amazing and as well , jam-packed with fun for me and my office friends to visit your website a minimum of 3 times every week to study the fresh things you have. And definitely, I am actually impressed for the extraordinary principles you serve. Some two areas in this post are in reality the most suitable I've ever had.
yeezy boost 350 v2 tiny.gl/yzyboost
nike air max 1 ultra flyknit's Avatar
nike air max 1 ultra flyknit پاسخ به موضوع: #758095 6 روز 16 ساعت قبل
nike dunk high flash,nike air max 2016 green white
nike air max 1 ultra flyknit
roshe run's Avatar
roshe run پاسخ به موضوع: #757323 1 هفته 11 ساعت قبل
I wanted to compose you that little bit of word to finally say thanks a lot the moment again relating to the gorgeous techniques you have documented at this time. This is certainly tremendously generous of people like you to supply publicly precisely what most of us might have marketed for an electronic book to help with making some bucks for themselves, even more so since you could have done it if you desired. The strategies additionally worked like the fantastic way to be certain that someone else have similar zeal similar to my own to figure out lots more when considering this problem. Certainly there are many more fun periods up front for individuals that find out your site.
roshe run www.rosherun.us.com
adidas zx 700 black orange's Avatar
adidas zx 700 black orange پاسخ به موضوع: #757084 1 هفته 16 ساعت قبل
nike blazer low classic tweed,adidas rose white
adidas zx 700 black orange www.yourchurches.net/adidas-zx-700-black-orange-merry_en

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها