بررسی پیرامون زندگی بنیاد گذاراسلام، پنجم

در طی چند مقاله ای که تاکنون درباره ی پديده ی عمومی اسلام نوشته ام، همواره کوششم بر آن بوده که نخست در باره ی چگونگی ظهوراین دین اشاره ای داشته باشم. اما من برخلاف بعضی ها و میتود کارشان،