داراکولاها باهم ائتلاف میکنند!

دوسه روزپیش بود اخبار یکی از شبکه های تلویزیونی را که گفته میشود با عطا محمد خان نور متولی روضه شریف بلخ تعلق دارد می شنیدم و می دیدم که ناگهان چشم ام بر چند چهره مشهورنا متجــانس  

 


نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها