ما  تحت محاصره هستیم !

شاید هیچ جمله ای نسبت به اوضاع تاروتاریک افغانستان که جلالتمآب محمد اشرف خان غنی داروغه ارگ  در یک گفتگوصریح وروشن وی با یک شبکه تلویزیونی امریکائی موسوم به CBS انجام داده است وضعیت افغانستان را بصورت شفاف ترسیم کرده باشد .

 

اخبار روز

01 حوت 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها