ره آورد سفر هندوستان

اثردیګری ازتولیدات فرهنګی انجمن دانش درکانادا           
کتابی است غنی ازخاطرات یک هموطن عزیز و معلومات بسیارمفید و دلچسب پیرامون سفر ایشان ازکابل تا هندوستان. 
نویسنده ی این خاطرات دلچسب،

یکی ازشخصیت های فرهنګی قلم بدست و مهربان جامعه ی افغانی دربزرګ شهر تورنتوی کانادا بنام (باری جمال) میباشد. وی در روزګاری که هنوزبیشتراز بیست سال نداشت (۱۹۷۱میلادی)، توشه ی سفر برمیدارد و به تنهایی ازپایتخت میهنش (کابل) رهسپارهندوستان بزرګ میشود. البته تاکنون هزاران تن ازهم میهنان عزیزما چنین سفرهایی را انجام داده اند، اما آنچه به نظرمن قابل دقت و مورد تحسین است، اینست که : نویسنده این اثر، درعین حالیکه  برای نخستین بار، آڼهم در عمربیست ساله ګی خویش به مسافرت به برون مرزهای کشورمی پردازد،  به فکرو اندیشه ی سفرنامه نویسی هم می افتد، سوای آڼکه سفرنامه های مارکوپولو و  ابن بطوطه وحکیم ناصرخسرو قبادیانی و ... را مرور کرده باشد.                              

 


علاوتاْ وقتی کتاب « ره آورد سفرهندوستان» مورد مطالعه قرار میګیرد، خواننده متوجه میشود که آقای باری جمال با چه دیدګاه خاص هنری و با چه کنجکاوی و ظرافت قابل مکث به نګارش این اثرپرداخته و با کدام مهارت به پهلوهای مختلف زنده ګی شباروزی مردم هند، ارزشها، پدیده ها و دیدندی  های  آڼ سرزمین باستانی و پهناورنګریسته است ؟          
آنچه بیشترازهمه دراین اثرجلب نظرمیکند، اینست که باری جمال درحالیکه دراین سفر تنهاست و هنوزبلدیت لازم درهندوستان نداشته و پسکوچه های آنرا ندیده است، مصممانه و با جرأت به سراغ ستاره های فلمی آن کشوردرشهربزرګ و مزدحم بمبئی میرود، دروازه های آنها را دق الباب میکند و با تعداد زیادی از آنها به دیدارو مصاحبه می پردازد. دیدارو مصاحبه با همان ستاره هایی که مردم افغانستان ازسالیان دراز، با مشاهده ی فلم های هندی و شنیدن آواز و موسیقی زیبای آن کشور، نه تنها با آنها آشنایی دارند، بلکه آنها را دوست هم میدارند. مانند دلیپ کمار، کی.آصف، نوشاد، پُران، طلعت محمود، آشا بوسلی و امثالهم.      
آقای باری جمال تا آنجا که برایش میسر بوده ، ازهیچ ګوشه ی قابل دید و قابل یادآوری درشهرهای پشاور، لاهور، امرتسر، دهلی، آګره و بمبئی چشم نپوشیده، بلګه سعی بعمل آورده است تا نه تنها به افراد و اشیای ماحولش با دقت نظربیندازد و یادداشت بردارد، بلکه به آن زوایایی ازواقعیت های آنجا توجه مبذول داشته که غالباً ازدید و نظر دیګران پنهان مانده و پنهان می ماند.                                                   

 

کتاب « ره آورد سفرهندوستان» جمعاً سی وشش موضوع را مورد بررسی وتوجه قرارداده و در (۱۴۸) صفحه با قطع و صحافت بسیارموزون، ستندرد و مصورازطرف انجمن دانش درشهرتورنتوی کانادا به چاپ رسیده است.  این اثر که به تیراژ پنجصد جلد  و پشتی رنګین  و همچنان با درج عکس و زنده ګینامه ی نویسنده ی کتاب مزین ګردیده است. ما چاپ و نشراین اثرارزشمند را به جناب باری جمال، تبریک عرض میکنیم و مطالعه ی آنرا برای هریک از افغانهای عزیز درداخل و یا خارج افغانستان سفارت مینماییم.                               
                       
 

اخبار روز

01 حوت 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها