ضایعهء بزرگ علمی

زین دهربی بقا همه در حال رفتنیم
تنها آنکه زندهء جاویداست،خداست

با دریغ وتأسف زیادخبررسید که الحاج پوهنوال داکترعنایت الله کمندی سابق استاد دیپارتمنت کیمیای فاکولتهءساینس دانشگاه کابل،

درعالم غربت وهجران وطن بتاریخ چهاردهم ماه جاری درشهر هامبورگ در جرمنی به عمرهشتاد و سه سالگی داعی اجل را لبیک، وازاین دهر فانی به جهان باقی شتافتند.
انا لله وانا الیه راجعون
مرحوم داکترکمندی در سال۱۳۱۳ هجری شمسی در چنداول شهر کابل دیده به این جهان فانی بازنمودند. تحصیلات ابتدائی وثانوی خودرا الی صنف دوازدهم درلیسهء عالی نجات تکمیل نموده وبرای تحصیلات عالی شامل فاکولتهء ساینس در دانشگاه کابل گردیدند. بعد از تکمیل موفقانه فاکولته به حیث نامزد پوهیالی درکادرعلمی آن فاکولته پذیرفته شده ومدتی را بصفت همکار مرحوم پوهاند بلبل شاه خان جلال در آنجا خدمت نمودند. سپس نظر به لیاقت  واهلیت خوبی که داشتند،برای تحصیلات عالیتراز طرف دانشگاه کابل به جمهوری اتحادی آلمان اعزام گردیدند.
داکتر کمندی بعد از ختم تحصیلات واخذ درجهء دکتورا( پی.هچ .دی )   در رشته کیمیای صنعتی بوطن عودت نموده ودرفاکولتهء ساینس به تدریس جوانان وطن خدمت نمودند.
قرارگفتهء همکاران،شاگردان و کسانیکه ایشان را میشناختند، داکتر کمندی نه تنها یک استاد لایق وورزیده بودند،بلکه یک انسان فوق العاده حلیم، متواضع وباخدا بودند.ایشان شروع درسهای خود را با یاد وتوکل خداوند (ج) آغاز می نمودند.
جای بسیارتأسف است که با روی کارآمدن نوکران وجیره خواران شوروی سابقه،هزاران انسان وطنپرست، علما ونخبگان کشورما که غلامی روسها ونوکران آنها را نپذیرفته بودند،یا گرفتارشده وبشهادت رسیدند،یاترک وطن نمودند ویا روانهء زندانها وشکنجه گاه های جلادان وطنفروش گردیدند.
داکتر کمندی نیزبالغ بریک سال رادرزندان پلچرخی سپری نمودند. بعدازآزادی ازدست جلادان رژیم ملحد، باسرع وقت اجباراً به ترک زادگاه دوستداشتنی خود تن در داده وباقبول خطرات زیاد، روانهء  پاکستان گردیدند.بعدازسپری نمودن چندماهی درآنجا عازم کشورآلمان گردیدند.
داکتر کمندی یک انسان باخدا، عالم کیمیا ودرعین زمان قاری قرآن  عظیم الشأن هم بودند که درهامبورگ آلمان درمسجد حضرت بلال به تدریس تجوید قرآن کریم شروع نموده وشاگردان زیادی تربیه نمودند.
درسه سال اخیرایشان به امراض قلبی،دیابت وپارکنسون مبتلاءگردیده بودند که بلاخره باگذشتاندن سی وسه سال دردیار غربت و با آرزوی آزادی میهن محبوبش وبازگشت بوطن واستفاده نمودن از اندوخته های علمی خود برای تربیهء جوانان میهنش، آرزوهای خودرابه گور برده فامیل، اقارب ودوستان را درسوگ خود نشاندند.
روح استاد گرامی، شاد وفردوس برین منزل ومأوای شان باد!
خداوند به همه بازماندگان شان،منجمله برای بنده که خواهر زادهءعزیز وهم مسلک من بودند صبر جمیل واجر جذیل عنایت فرماید.
 
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۸،۰۲،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا


 

اخبار روز

01 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها