مشتقانه بنگر که به چه مقصود آمده ای ؟

آگاه باشید ! عظمت به آن چیزی که نگاه میکنی نیست بل عظمت در نگاه تونهفته است . حال نوع نگاه مان به زندگی و تاریخ  باید مصدر عظمت ها دانیست . چنانچه حکمأ طعم مفاهیم در نگاه را چنین به تمثیل کشیده اند

دوتن از زندانیان که  در یک شب بارانی از پشت میله های زندان  به بیرون مینگرستند ، یکی میگفت ، نگاه کن چقدر گِل ولای این جا جمع شده دیگری میگفت ، به ستاره ها نگاه کن که چقدر زیبأ می درخشند ! واکنون ما آن زندانی دنیای هستیم که تا دیروز خاک و گِل را می دیدیم و اینک کهکشانی در نگاه و قلب مان جاری است . اکنون که با این جهان بینی و چنین تفکر وارد جامعه شده ایم چیزهای را که عوام از ان لذت میبرند ، چی بسی باعث رنج ما گردند و چیزهای را که باعث آرامش روحی خود پنداریم دیگران دوست ندارند یا اساسأ احساس نه می کنند .
https://www.youtube.com/watch?v=58DJRZxwLRk
از این مقدمه کوتاه به چنین نتیجه ای میرسیم که اختلاف نظر میان خود و دیگران یک امر فطری است که به قول جان نلسون فیلسوف نامدار امریکا که میگوید «هرمقداری که می خواهی متفاوت باش ولی بکوش تا مردمی را که باتو اختلاف دارند و متفاوت اند تحمل کنی !» بدون هرگونه تردید  این جهان بینی ونگاه  پیامبرگونه همه روشنفکران عالم و آزاده گان راستین تاریخ است که برای تحقق آن نهضت های بزرگی را براه می اندازند و برای تحقق عدالت و استقلال سیاسی و از همه مهمتر اقتصادی دست به مبارزه بی امان میزنند ،
 
نباید فراموش کرد و غافل ماند  که در مقابل این نگاه به زندگی اهریمن وحشی صفت وخشونت پرور قرار دارد که  خون بهترین  فرزندان جامعه را با بی رحمی و قساوت می مکند . همین دوسه روز پیش بود که اهریمن مکار بنام مبارزه با دهشت افگنی و تروریزم بین المللی طی یک حمله خونین جنگنده های بر یک مدرسه ای از علوم مذهبی واقع  در یکی از ولسوالی های که از هفت سال بدینسو  تحت کنترول جنگجویان طالب در همکاری با حکومت وحدت ملی افغانستان به خاک وخون کشیدند . !
https://www.youtube.com/watch?v=JiUVfHFCTow

که  پیوست به انجام خونین این عملیات ضد بشری سخنگوی وزارت جنگ افغانستان با پخش ونشر تصاویروویدیوهای  ماهواره ای از این عملیات از تجمع و قتل چندین تن از فرماندهان طالبان و حضور فرماندهان شورای موسوم به شورای  کویته خبرداد
https://www.youtube.com/watch?v=pME7rT1Pi5g
اما در مقابل این عملیات  خونین ضد بشری  در سرتاسر جهان موجی از تنفر وا نزجار برپا گردید . که سرانجام رئیس حکومت مافیائی  وحدت ملی افغانستان نیز مجبور شد تا برای فروکش ساختن افکار عامه هیأتی موسوم به حقیقت یابی حادثه  را به ولایت کندز اعزام کند و خود با قربانیان این فاجعه ابراز همدردی نمائید .
https://www.youtube.com/watch?v=NLPKdbAsN18&feature=youtu.be
جالب ودرعین حال بسیار مسخره آمیز است که هیأت حقیقت یاب اعزام شده از سوی رئیس غنی با تهیه گزارشی که قراراست فردا ویا پس فردا برای رئیس غنی تسلیم خواهند کرد   تعداد تلفات افراد غیر نظامی را نه نفرتشخیص نموده است . این بدین معناست که آقای محمد اشرف غنی سلطان مافیای ارگ  پس از ؤقوع این حادثهء خونین از مجروحان نظامی و فرماندهان طالبان با این تشریفات رسمی و هدایات سلطانی عیادت نموده اند !! شاید تعجب کنید که چرا انجام چنین جنایت روشن و بدیهی را که چشم پوشی از آن خود جنایت بزرگی پنداشته میشود چشم می پوشند . ؟ با تأسف ودریغ  باید گفت که به اعتراف مسؤلین بلند بالای امنیتی حکومت وحدت ملی افغانستان  قاتلانی که چنین فجائع بزرگی را آفریده اند خود در طی همین چند سال حکومت وحدت ملی افغانستان  مسؤلیت فجائع بسیاری را به جان خریده اند .
 
این اولین بارنیست که بلند پایه گان حکومتی و مافیائی با مارک ونشان اردوی ملی با این شیوه غیر مرسوم رو می آورند بلکه از دیر بدینسو استعمار نوین جهانی  بویژه از آنگاه که ملتهای ضعیف و درمانده را با اسلوب استحماری غارت میکنند و این شیوه استحماری سبب شده است تا برای استعمار معاصر وثیقه مالکیت آزادی و استقلال سیاسی ملتها را صادر کنند ودر بسیاری مقاطعی از تاریخ ملتها در غیاب اراده بومی استعمارشده گان جریان اراده استعماری را به منصه قدرت میرسانند .
 

اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها