قطعنامۀ مجلس

به مناسبت چهلمین سالروز کودتای خونین هفت ثور

کودتای 7 ثور 1357 سرآغاز مصیبت و فاجعه چهار دهه اخیر در افغانستان است.

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها