بررسی وقایع افغانستان از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ میلادی (بخش ۱۰۶)

ادامه ی غصب زمین های شخصی و دولتی
" شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان، ازقولِ مقام های دولتی نوشت : " در یازده سال گذشته { از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ میلادی}  چهارملیون جریب زمین توسط نزده هزار { فرد } زورمند و نیازمند غصب شده است.

" همین منبع  علاوه کرد که  " یازده تن ازغاصبانِ عمدۀ زمین، شناسایی شده اند که هم اکنون در کابل بسر میبَرند ... زمین خواری در ولایات هلمند، ننگرهار، خوست، کابل، هرات، پنجشیر و دایکندی بیش از سایرولایات وجود داشته است " منبع دولتی کابل گفته است که " به روی زمین های غصب شده تاحال به تعداد ۲۲۸شهرک بنا شده . " (۳۸۸)               
به همین سلسله، خبرگزاری صدای افغان (آوا)، از قول ادارۀ مستقل اراضی افغانستان در ماه اپریل ۲۰۱۵م نوشت که : " یک اعشاریه سه ملیون جریب زمین درافغانستان توسط سران اقوام، افسران اردوی ملی و پولیس ملی غصب شده است ... زمین غصب شده اکثراً در ولایات کابل، بلخ و ننگرهار قرار دارد، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان توانسته اسامی پانزده هزار و هشتصد وسی ویک تن غاصبِ زمین را دردیتابیس {کمپیوتر} این اداره ثبت کند..."      خبرگزاری نامبرده علاوه کرد که "{ادارۀ اراضی}،(۳۸۹) شهرک را نیز لیست کرده که هیچ سند قانونی از طرف دولت ندارد"                                                                                
همچنان خبرگزاری (آوا) از قول سرپرست وزارت عدلیه نوشت که "  ضعف حکومت و موجودیت زورگویان باعث شده که زمین ها غصب شوند... عدم پیگیری مجرمین و عدم وضاحت جزا برای مجرمین از عوامل دیگرِ غصب زمین میباشد. "                                                                              
سخنها و گزارشهای متعدد درحلقاتِ شهروندانِ کابل و برخی ازرسانه ها وجود داشت مبنی براینکه عبدالرب رسول سیاف رهبرِجهادی حزب " اتحاد اسلامی" و وکیل درپارلمان، زمین های وسیع دولتی درشهرکِ پغمان و اطرافِ آنرا غصب نموده و پس از نمره بندی (تقسیمات یا قطعه قطعه کردن) این زمین ها، هرنمره یا هر قطعۀ آنرا به قیمت گزاف بالای دیگران بفروش رسا نیده است. این درحالی بود که هزاران نفراز افغانها درزیر آسمانِ کابل و درمیان آتش بینوایی ها و بی سرپناهی ها میسوختند و کسانیکه موفق شده بودند یک پایه خیمه از مؤسسات خیریۀ داخلی یا خارجی بدست آورند، در زمرۀ بی سرپناهان " خوشبخت " بحساب میرفتند. علاوتاً نشریه های " خامه پرس" و " هشت صبح" کابل به تاریخ بیستم ماه سرطان ۱۳۹۴ خورشیدی ازقول ادارۀ اراضی ولایت ننگرهار نوشتند که " استاد سیاف درمنطقۀ گنده چشمۀ ولسوالی سرخ رود، حدود۳۵۰۰ جریب زمین، سید اسحاق گیلانی {فرزند پیرگیلانی و وکیل درپارلمان} در روستا های سیاه سنگ، چهارباغ و شیخ مصری حدود ۷۵۰۰جریب زمین، ملک جلیل در منطقۀ بماران ولسوالی سرخ رود حدود ۱۰۰۰جریب زمین، ملک وزیر در منطقۀ شیخ مصر نیز یک هزار جریب  زمین دولتی را غصب کرده اند. "                                                        
همین منبع علاوه نمود که " استاد سیاف درساحۀ غرب {غرب شهرکابل} یک شهرک خودسربه نام شهرک افسان ساخته است . " البته این در حالی بود که " سیاف " دریکی ازسخنانش به مناسبت تجلیل ازهشتم ثور{ روزتسلیم گیری قدرت سیاسی مجاهدین از منسوبین حزب دموکراتیک خلق افغانستان} گفت که  " رهبران جهادی را به نام هایی چون جنگ سالار وغاصب می شناسند، اما آنان غاصب نه، بل که ناجی ملت افغانستان اند . "                                                              
روزنامۀ "هشت صبح " بازهم از قول ادارۀ اراضی ولایت ننگرهارافزود که " به تعداد۱۱۰۶ نفر{زورمند}، حدود ۲۷۵۲۸۶جریب زمین دولتی را در ولسوالی های رودات، دشت چوره، لعل پور، مومندره، کوت، شینوار، هسکه مینه، کامه، دوربابا، سرخ رود، چپرهار، حصارک وشماری از ولسوالی های دیگر غصب کرده اند. " 
همچنان، عزیزالله لودین رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری، (متوفا درماه جنوری ۲۰۱۴م) درماه می ۲۰۱۲م رسماً اعلام نمود که اسماعیل خان یکی دیگر ازرهبرانِ جهادی مربوط به حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر آب و برق درکابینۀ حامد کرزی، زمین هایی به ارزش حدود یکصد ملیون دالر را در ولایت هرات غصب نموده است. وی اضافه نمود که " خانۀ عبدالمجید خان {یکی ازتاجران مشهور و وزیراقتصاد افغانستان در رژیم شاهی } که قبلاً به دولت تحویل داده شده بود، قیمت بسیار بلند دارد و وزیر صاحب اسماعیل خان آنرا به نام خود کرده و یک قسمت آنهم به نام خانم محترم شان است ..."                                                          
روزنامۀ " هشت صبح " چاپ کابل، طی شمارۀ مورخ دوشنبه نزدهم ماه جوزای سال ۱۳۹۳ خورشیدی، باساس یافته های خویش نوشت که : " درجریان سال گذشته {۲۰۱۳ میلادی}، بیش از یکصد هزار جریب زمین دولتی در شهر هرات و مربوطاتِ این ولایت توسط شماری از زورمندان، فرماندهانِ پیشین جهادی، مسوولانِ دولتی، بزرگان و متنفذان غصب شده است . . . با این حال، غاصبانِ زمین درهرات، زمین های دولتی را پس از غصب،  به شهرکها، فابریکه ها، شرکتها و بلند منزل ها تبدیل کرده اند ... ریاست امنیتِ ملی هرات، درمکتوب شماره (۱۶۴۹) تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۹ خویش عنوان مقام ولایت هرات، از نام شماری از غاصبانِ بزرگِ زمین  دراین ولایت پرده برداشته است."                                            
روزنامۀ مذکورباساس متنِ مکتوبِ بالا، نوشت که " محمد سلیم تره کی {شهردارپیشین هرات } صد ها جریب زمین دولتی را در منطقۀ رباطِ پریان درشمالِ سَرکِ هرات- اسلام قلعه غصب کرده و بالای آن، فارم ِمرغ داری بنانموده است ... وکیل احمد حیدری و گلُ احمد مقیمی هرکدام حدود ۵۰۵ جریب زمین دولتی را در منطقۀ جنوب ترمینالِ جدید از مربوطاتِ ناحیۀ نهمِ شهرداری هرات، ارباب صلاح الدین، حاجی شیراحمد، حاجی سردار، حاجی غوث الدین و حاجی عبدالرحمن هرکدام حدود ۸۹۵ جریب  زمین دولتی را در غرب ِدرۀ تخت ولسوالی  چُشتِ شریف غصب کرده اند. "                                                               
همین روزنامه، بازهم باساس مکتوبِ نمبر (۲۱۶/۷۳۲مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) ادارۀ اراضی هرات عنوان ریاست سارنوالی استیناف نوشت که : " خواجه عمر حدود یکهزار جریب زمین، رفیع خان پنجصد جریب، غلام سخی پنجصد جریب، نثاراحمد و سید عثمان و جلیل احمد وغلام دستگیر وحاجی میرآقا هرکدام حدود دوصد جریب زمین، حاجی سید حسن چهارصد جریب، خدا بخش حدود ۳۵۰ جریب، سید رسول و سید محمود هرکدام حدود ۳۰۰ جریب زمین دولتی را درمنطقۀ شمال " مُغل بچه " غصب کرده اند..."                                                        
هرات چنین نوشت : " مافیای زمین درهرات با زور، رشوه، توطئه وپول، زمین های دولتی را غصب کرده اند... غصب زمین یک ظلمِ مطلق است که درهرات ادامه دارد. در چند شهرک، هزاران جریب زمینِ دولتی غصب شده است. این زمین ها توسط زورمندان، پول داران ومسوولان که با ارگ ِ{جمهوری} رابطه دارند، زمینه ی تقلبِ سند را مساعد کردند و زمین های دولتی را غصبنمودند.                
بسیاری از ملکیت های دولتی هرات به خاطری که غاصبان ِآن با شماری از مسوولانِ بلند پایۀ ارگ، ادارۀ امورو برخی از وزیران شریک هستند، اصلاً تثبیت نشده است ..."                                                                                      
" هشت صبح " درعین حال، ازقولِ نماینده گانِ مردمِ هرات درپارلمان و شورای ولایتی هرات چنین نوشت : " مافیای زمین درهرات با زور، رشوه، توطئه وپول، زمین های دولتی راغصب کرده اند... غصب زمین یک ظلمِ مطلق است که درهرات ادامه دارد. در چند شهرک، هزاران جریب زمینِ دولتی غصب شده است .این زمین ها توسط زورمندان، پول داران ومسوولان که با ارگ ِ{جمهوری}  رابطه دارند، زمینه ی تقلبِ سند را مساعد کردند و زمین های دولتی را غصب نمودند. بسیاری از ملکیت های دولتی هرات به خاطری که غاصبان ِآن با شماری از مسوولانِ بلند پایۀ ارگ، ادارۀ امورو برخی از وزیران شریک هستند، اصلاً تثبیت نشده است ..."                                                                              
روزنامۀ (هشت صبح) به تاریخ هشتم ماه قوس سال ۱۳۹۳خورشیدی، از قولِ منابع معتبر نوشت که تنها درشهرهرات به تعداد ۲۱ شهرکِ غیر قانونی ساخته شده و درعینِ حال، از این شهرک ها نام بُرده است : " آریانا، اسلمی، سید جمال الدین، کوثر، می فروش، قالین بافی، سلطان آباد، حسینی، سعادت، کاریز ملاحسن، صبورجن، رسالت، رحمانی، شگوفه بهار، سه برجه، عاشق محمدی، زرین و خواجه عبدالله انصاری. "                                                                        
شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان بتاریخ دومِ ماه سنبله ۱۳۹۳ خورشیدی ازقولِ یک منبع ادارۀ معارف هرات نوشت که  " رضا خوشک نمایندۀ مجلس درتلاش ِغصبِ۲۳ جریب زمین متعلق به وزارت  معارف در موقعیت مرفه نشین ِشهر هرات است ..."  همین منبع گفته است که  " براساس قیمت های روز، این زمین ها ده ها ملیون دالر ارزش مادی دارد که در بهترین موقعیت ِ مرکزِ شهرِ هرات قرار گرفته و از جملۀ محلاتِ مرفه نشین شهر میباشد."                          
روزنامۀ " هشت صبح " کابل، باساس اسنادِ رسمی که بصورت مخفیانه در اختیارادارۀ آن روزنامه قرار گرفته بود، مطالبِ آتی را پیرامونِ زمین های غصب شده و اسمای غاصبانِ آن به نشر رسا نید :                                                   
 " از سال ۱۳۸۱ خورشیدی تا کنون، حدود دو ملیون جریب زمین دولتی، توسط  اعضای پیشینِ کابینه، زورمندان، فرماندهانِ جهادی، اعضای شورای ملی، بزرگان ِقوم، متنفذان، افراد ِمسلحِ غیر مسوول، ارگانهای دولتی و شماری از افرادِ دیگر غصب شده است ... درتمام بیست و دو ناحیه ی کابل، زمین غصب شده است ... درمکتوب شماره (۳۳۶) تاریخ ۶/۹/۱۳۹۱ ریاست عمومی ملکیت های شهر داری کابل که به امضای انجنیر محمد یونس نو اندیش شهر دارکابل صادر شده، آمده است که:  ملاعزت الله عاطف، {یکی از جهادی های مربوط به اتحاد اسلامی عبدالرب رسوی سیاف} حدود ۵۰۰جریب زمین تپه ی خواجه جَم را که در اطرافِ تپه ی بند قرغه در مربوطاتِ ناحیه ی پنجم شهر کابل موقعیت دارد، غصب کرده است . .. این شخص به طرفِ غربِ بندِ قرغه، یک شهرکِ رهایشی به نام " ملاعاطف " نیز ساخته است و از این طریق، نمره های رهایشی  را به فروش میرساند..."                                                                               
" نجیب الله کابلی در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۲۰ جریب زمینِ دولتی نوع بایر را در منطقه ی  کاریزمیرِ ولسوالی شکردره غصب  کرده است .  آقای کابلی در این زمین، یک شهرک رهایشی ساخته است .                                                  
براساس مکتوب شماره  ۷۹۳ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۹، ریاست ناحیه ی دهم {شهرکابل}:                                                                                      
سید حسین انوری، احاطه ی برج برق ۱۴ چهارقلعه ی وزیر آباد را غصب کرده است ...                                                                                             
درمکتوب شماره  ۲۳۹ تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ ریاست ناحیه ی بیست و یکم  شهرداری کابل آمده است که :                                                                  
 در منطقه ی ُبتخاک این ناحیه، بیش از پنجهزارجریب زمین غصب شده است.     
استاد اکبر،  وزیرِ پیشینِ مهاجران و عودت کننده گان و قوماندان ممتاز، از فرماندهان ِجهادی در روستای " نونیاز"  از مربوطاتِ  ناحیه ی بیستم شهر کابل، حدود پنجصد جریب زمین را غصب کرده اند. .. آقای ممتاز، برای  ساخت ۵ شهرکِ غیر قانونی خود نیز هزارها جریب زمین دولتی را غصب و تصاحب کرده است .                                                                                                 براساس مکتوب شماره  ۷۹ تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ مدیریت ملکیت های ناحیه ی نزدهم شهرداری کابل در جوارِ ذخایرِگازِ تپه ی تره خیل، حدود ۳۰ جریب زمین از طرف " کوچیان تره خیل" غصب شده است ... ملاتره خیل محمدی، یکی از نماینده گانِ مردم ِکابل و عضو کمسیون ِخاصِ مطالعه ی اعمال حکومت، حدود ۱۲۰ هزار نمره زمین دولتی را در منطقه ی بتخاک کابل غصب کرده است.       
در شرق و غربِ میدان هوایی بین المللی کابل، بیش از ۸۰ هزار متر مربع زمین دولتی توسط افرادِ مختلف غصب شده است.قوماندان عبدالرحمان، حدود ۴۰ جریب زمین دولتی را در شمالِ میدانِ هوایی غصب کرده است. این قوماندان، با زور خود، ۴ جریب زمینِ آمریتِ حوزه ی پانزدهم امنیتی کابل را نیز غصب کرده است ... "                                                                                          
زمین های عقب وزارت زراعت، دهمزنگ، عقب ِسیلو، جمال مینه و کوه آسمایی در مربوطات ناحیه ی سوم، چمن وزیر آباد و دامنه ی کلوله پُشته در ناحیه ی چهارم نیزغصب شده است .                                                                   
 زورمندان به مساحت هزار ها متر مربع زمین را در ساحه های تپه ی بی بی مهرو، دامنه ی کوه مشرف {به} کوتل خیر خانه، زمین توسعه یی دستگاهِ برقِ حرارتی، پروژه های حصه های اول، دوم، سوم ، چهارم و پنجم خیرخانه و پروژه  ۲۱۲ فامیلی، خانه های خود سر ساخته اند.                                               
۷۵۰ نمره زمین در منطقه ی پروژه ی خیر خانه مینه که از جمله ی پروژه های شهری میباشد، توسط افراد مختلف غصب شده است.                                     
 شیر دل و حاجی راکی از دیگر غاصبان {هستند که}  حدود یک هزار جریب  زمینِ دولتی را در دشت قلعه ی حیدرخان ناحیه ی سیزدهم غصب کرده است.    
 محمد آصف مشهور به سیاه پوش، با قباله ی جعلی حدود ۱۰۰ جریب زمین دولتی را در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ازمنطقه ی قلعۀ محبِ ناحیه ی سیزدهم غصب کرده است. آقای سیا پوش، سپس هر جریب زمین را حدود ۲۰۰ هزار کلدار پاکستانی بفروش رسا نیده است.                                                     
 دگروال حبیب الله، حدود یکهزار جریب زمین دولتی را از منطقه ی " قلعه " ناحیه ی سیزدهم {شهرکابل} غصب کرده  و بعداً به شکل نمره بفروش رسا نیده است. حاجی خلیل و حاجی جلیل، حدود یکصد جریب زمین را در سال ۱۳۸۶ در ناحیه ی سیزدهم  غصب کرده است.                                                        
مدیر زمری، حاجی زلمی و خیال {نامان} حدود ۴۰۰ جریب زمین متصل شهرکِ حاجی نبی خلیلی را غصب کرده اند. محمد داوود حدود ۴۰ جریب زمین دولتی را از منطقه ی ریگ ریشن دشت برچی غصب نمود ه است .                             
 لالا در سال ۱۳۸۷ حدود ۳۰ جریب زمین  را از همین منطقه غصب کرده است
محمد داوود  و شیر آغا هر یک  یکهزار جریب زمین دولتی را از منطقه ی کاریز میر در مربوطاتِ ناحیه ی سیزدهم غصب کرده اند.                                     
 محراب، ارسلا، امیرمحمد، احمد شاه، ملنگ، قطب الدین، ببرک، زمرک، سنگ، عارف، نور، مستوفی و اعظم، هر یک بیش از ده ها جریب زمین دولتی را از ناحیه یی سیزدهم { شهر کابل} غصب نموده اند.                                        
درمکتوبِ شماره ۲۰۶۰ تاریخ  ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست امورِ ساختمانی و اداره ی املاکِ وزارت دفاع عنوانی کمسیون خاصِ بررسی و مطالعه ی اعمالِ حکومت  تأکید شده که  تنهادرشهرکابل، حدود سه هزار جریب زمین این وزارتدر مناطقِ ریشخور، مهتاب قلعه، پلچرخی، تپه های کارته ی نو، مرنجان، بی بی مهرو، دافع هوای تره خیل، کلوله پشته، قرغه و پولیگونِ کمری شهر کابل توسط زورمندان، افراد مسلحِ غیر مسوول و دیگران غصب گردیده است.                                                             (ادامه دارد)