تسلیت نامه

 در گذشت شخصیت های علمی و تأثیرگذار، خلاء پر ناشدنی و غمناکی را در فرهنگ ایجاد می کند. استاد علی محمد زهما یکی از نامدار ترین و پرکارترین استادان افغانستان به عمر نود سالگی در اطریش به جاودانگی پیوست.

استاد زهما در طول زندگی پربار خویش، در عرصۀ تدریس ، شعر، تحقیق و نوشتن از خود آثار ارزشمندی به میراث گذاشته و در عرصۀ سیاسی به حیث یک شخصیت ملی بخصوص در تحولات چهاردهۀ پسین دارای مواضع ملی و انسانی بوده است.
مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان، درگذشت استاد زهما این شخصیت علمی و ملی کشور را به خانواده و جامعۀ علمی و فرهنگی افانستان تسلیت گفته و روح ایشان را شاد و یاد شان را همیشه و گرامی می خواهد.

پروفسور داکتر عزیزالرحمن حکمی
رئیس مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــRegistration No : No:  168024811535 – 96 European Union in Brussels

اخبار روز

30 ثور 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها