پیام تسلیت فافون

با درد و دریغ اطلاع یافتیم که شاد روان بی بی حاجی بی بی قریش قریشی والده دکتر احد قریشی و انجنیرعمر جان قریشی با جهان فانی وداع کردند، در گذشت مادر فداکاری که نه تنها با تربیت وپرورش

نه فرزند با تحصیلات عالی ومتهعد تقدیم جامعه نموده، بل عمری برای مبارزین راه ازادی و عدالت خواهان اجتماعی کشور خدمات دلسوزانه و در خور قدر دانی نمودند، یادشان گرامی و جاویدان باد.

فدراسون سازمان های پناهندگان افغان در هالند (FAVON) بنمایندگی از انجمنهای عضو این فدراسیون، هیت مدیره و هیئت اجراییه فافون در گذشتِ بی بی حاجی بی بی قریش قریشی را به همکاران پرتلاش فدراسیون داکتر صاحب احد قریشی ریئس انجمن کانس فوریو ((KANS 4 YOU ، انجنیر صاحب عمر قریشی، استاد منان پروانی، بانووجیهه جان قریشی، بانوسحرقریشی، سایرخانوادۀ قریشی، خویشاوندان و بازماندگان ان روان شاد تسلیت گفته برای همه بازماندگان، خویشاوندان و دوستان شان صبر جمیل و شکیبایی ارزومندیم.
در ضمن به اطلاع دوستان و همکاران رسانیده میشود که مراسم یاد بود و فاتحه از طرف خانواده قریشی و پروانی بروز 28 جولای 2018 از ساعت 14:00 الی  17:00در شهر هوفت دورپ هالند برگزار میگردد.
ادرس:
Tussenweg 39 
2132 CS Hoofddorp-Nederland
 

انجنیر احمد شیرزاد رئیس فدراسیون
سازمانهای پناهندگان افغان در هالند
( فافون)

 

اخبار روز

30 ثور 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها