تصادم استراتیژیهای بیگانه گان درافغانستان !

ازمردی که به دروغ گوئی و لاف زنی شهرت داشت  پرسيدند تا حالا درعمرت يك كلمه حرف راست گفته اي؟ مرد دروغگوفكر كرد وگفت؛ اگربگويم

«بلی »، يك دروغ ديگر گفته ام!

        تصادم استراتیژیهای بیگانه گان درافغانستان !
 
پیوسته به گذشته :قسمت یکصدو چهل وچهارم 
ازمردی که به دروغ گوئی و لاف زنی شهرت داشت  پرسيدند تا حالا درعمرت يك كلمه حرف راست گفته اي؟ مرد دروغگوفكر كرد وگفت؛ اگربگويم «بلی »، يك دروغ ديگر گفته ام!
روزی مردیکه با کُت و شلواربه ظاهر مرتب در پیش دوربین فیلمبرداری بزرگترین و قدیمی ترین شبکه رادیو تلویزیونی موسوم بهBBC  قرار می گرفت واز قرارداد  فروش سلاح های پاکستان بر عربستان سعودی به دفاع می پرداخت هیچکسی نه میدانیست که زنگیان مستی که به این سلاح های ساخت زراد خانه های شوروی سابق دسترسی می یابند چه سرهای از کودکان و زنان و مردان تهی دستی بنام خدا سر زده میشوند ؟
 
 سرتاج عزیزیکی از طراحان اصلی پروژه داعش ISISرا میگویم که درسال ۲۰۱۴ میلادی در سمت مشاورویژه نوازشریف صدراعظم پاکستان درامورامنیت ملی درگفتگو با بخش اردوی  رادیو تلویزیون BBC   پرده ازفروش و تحویل  سلاح های پیشرفته ای که قبلأ و در دوران جهاد بویژه در زمامداریی طالبان برافغانستان با انهدام بزرگترین ارتش افغانستان در منطقه بدست آورده بودند برداشت . 
https://www.youtube.com/watch?v=lwiL8Q3uUT8
بگذاریم ازاینکه آقای سرتاج عزیز از یکنیم میلیارد دالری که قیمت ناچیز همین به اصطلاح سلاح ومهمات اردوی ملی وتاریخی افغانستان بود به عنوان کمک های برادرانه عربستان سعودی  در روزهای سختی بر پاکستان یادنمود .اما آنچه که از بیانات سرتاج عزیز برای همه کسانی که حوادث افغانستان را به ارتباط استراتیژیی های کشورهای منطقه برملاساخت این بوده که پس انجام کودتای سیزده و نیم میلیارد دالری عربستان برعلیه محمد مرسی  رئیس جمهور منتخب مصر منافع استراتیژیک  عربستان ایجاب میکرد تا  کارِاسلام را درحوزه عدالت اجتماعی  و استقلال سیاسی مردم بصورت بنیادی در سرتاسر خاورمیانه و جنوب غرب آسیا تمام کنند . شگفت انگیز است که پروژه حذف عدالت خواهی از اعتقادات و باورهای  مردم فقیر کشورهای خاورمیانه و جنوب وجنوب غرب آسیا را بنام " دولت اسلامی عراق و شام " یا " داعش " مسمی ساختند وتمامی  سلاحها ی را نیز که شیوخ معامله گر عربستان سعودی با اندیشه های متحجرانه ودگم خویش از شبکه های استخباراتی جهان منجمله سازمانهای استخباراتی پاکستان جمع آوری نموده بودند سخاوتمندانه دراختیار جنگجویان داعش یا همان بریگاد های خونخوار ی که عمق استراتیژیک عربستان را در منطقه و کشورهای اسلامی تحقق می بخشیدند قرار داد و جنگجویان داعش نیز سوار بر موترهای مودل جدیدی بسوی سرزمین شامات قدیم واردشدند  
    آنگاهی که  شکست داعش  کلید خورد !
چنانچه همه شاهد بودند و مانیز می دیدیم و احساس می نمودیم وقتی ندای کریه ابوبکر بغدادی امیر خود خوانده خلافت داعش از نخلستانهای دمشق و بغداد برمیخاست و برقلوبی از تشنه گان خون و  خشونت می نشست در بخشی از بازار مکاره " سیأ " سی سمفونی  بیعت با این خلیفه مجعول و مجهول نیز با قوت بینظیری شنیده میشد . 
https://www.youtube.com/watch?v=eThZuGrBlsg
اما وقتی هر یکی ازمؤلفه ای سیاسی و فرهنگی به وجدان عمومی مبدل نباشند نباید دور از انتظارتلقی گردد  که مردم دربرابر آن واکنش نشان دهند ، چنانچه در بازار مکاره ء سیاسی از دیر بدینسونه تنها از بیعت بازی با خلیفه ابوبکر  خبری نیست بلکه اکثر بیعت شده گان با خلیفه ابوبکر بغدادی یا با ساقه اصلی آن یعنی تحریک طالبان افغانستان پیوستند و یاهم در صورت امتناع وسرپیچی  با راپورهای شبکه های استخباراتی توسط  هواپیماها و جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد تروریزم به قتل رسیدند . 
    افشای مرگ ملاعمریا زنگ برملا شدن تصادم منافع عربستان و پاکستان !
سخن  از عوامل افشأ و تصادم منافع استراتیژیک عربستان و پاکستان است که ازیکسو سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI که خودرا حامی و نگهبان راستین نظریه ء پاکستان میداند  وازسوی دیگرحزب مسلم لیگ شاخه محمد نوازشریف که خود را مدیون احسانات عربستان بویژه  سازمان امنیت آنکشورحساب میکند کاملأ طبیعی است که محمد نوازشریف و هوادارانش درمقابل آن همه روا داریهای استخباراتی در مقابل ارتش پاکستان که به جز دوره ء حاکمیت جنرال محمد ضیأ الحق ولی نعمت و حامی اصلی محمد نوازشریف جوان که برای نخستین بار با حمایت مستقیم وی به کرسی صدارت عظمی  ایالت پنجاب نائل گردیده بود پس از مرگ جنرال ضیأ الحق از ارتش آنکشور چندان دل خوشی نداشت در جبهه منافع عربستان سعودی قرار گیرد ،هرچند اعجازالحق فرزند ارشد جنرال ضیأالحق در مخالفت با محمد نوازشریف صدراعظم پاکستان برمشروعیت ارتش در راستای نگهبانی نظریه پاکستان  و منافع استراتیژیک آنکشور تأکید میورزید و هم اکنون نیز در کنار سائر گروه ها وکانگسترهای مذهبی مواضع ارتش پاکستان را تقویت میبخشد . اما وقتی سخن از تصادم منافع عربستان و پاکستان به میان می آید نه میتوان ارسال نامه ای سرگشاده ملا اختر محمد منصور عنوانی امیر المؤمنین خود ساخته  دولت اسلامی شام وعراق  را نادیده گرفت .
 حوادث پیچیده استخباراتی که  پس ازارسال این نامه بؤقوع پیوست  یکبار دیگرپرده از مسابقه داغ میان سازمان اطلاعات نظامی ارتش پاکستان ISI و حکومت محمد نوازشریف رهبر شاخه نوازشریف آنکشور برملا ساخت  تا آنجا که پس از سوق دادن به بازنشسته گی قبل از وقت سرلشکر کیانی رئیس ارتش پاکستان ارتش آنکور مهره های سیأ سی مذهبی  خود را به میدان آورد ، این دو چهره مخالف عمران خان و مولانا طاهر القادری با توسل به سوژه ء معروف  تقلب که شعار همیشه گی تمامی مخالفان سیاسی به شمار می آید در رویارویی خیابانی با حکومت نوازشریف به اغتشاش تمام عیار مبدل شد . چنانچه مرتبه ای ضیأ لله شاهد وزیراقلیم و ماحولیات پاکستان در گفتگو با بخش اردوی تلویزیون BBC گفته بود که ارتش قصد داشت علیه حکومت منتخب برهبریی محمدنوازشریف صدراعظم پاکستان کودتای نظامی را انجام دهند ، 
https://www.youtube.com/watch?v=29XTL8FAe4I
وقتی موضوع با جنرال راحل شریف لوی درستیز پاکستان مطرح گردید وی ازاقدام کودتا علیه حکومت  نوازشریف ابراز ناخبری نموده بود اما جنرال ظهور الاسلام که  ریاست  سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI را بر عهده داشت دربرابر طرح کودتای نظامی آقای  نوازشریف را به تقلب متهم ساخت و جنرال راحل شریف با شنیدن چنین داستان جلسه را ترک گفت :
 
بحث ما برسر تصادم منافع عربستان سعودی و پاکستان بوده که چگونه حکومت به ظاهر منتخب حزب مسلم لیگ برهبریی  محمد نوازشریف در رقابت با سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI قصد داشت تاعمق استراتیژیک پاکستان رابه تشکیلاتی که قبلأ بنام مشاوریت شورای امنیت ملی بدون مشورت با سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI زیر نظرنخست وزیرو توسط سرتاج عزیز در سمت مشاور امنیت ملی ایجاد گردیده بود منتقل سازند که این کار موجب نارضایتی فروان ارتش گردید . و از همانجا رقابت عملی میان  استخبارات ملکی و نظامی پاکستان شدت یافت . در گرماگرم این رقابتها آنگاهی که مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان در شهرک تفریحی مری واقع در اسلام آباد پاکستان جریان داشت سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI با توجه به دست درازی های سازمان های امنیتی عربستان  که به شکل بیعت با ملا ابوبکر بغدادی امیر المؤمنین خود خوانده داعش یا همان " دولت اسلامی "  انجام می یافت این کمیدیی بیعت را مخالفت با عمق استراتیژیک پاکستان  دانیسته و از نام ملا اختر محمد منصور عنوانی ملا ابوبکر بغدادی در باره عدم مداخله عملی در امور منطقه جنوب و جنوب غرب آسیا نامه ای سرگشاده فرستاد از اینکه در این نامه از ملا محمد عمر به عنوان امیر المؤمنین یاد شده و برای وی نیز طول عمر استدعا شده بود گروهی موسوم به محاذ فدائی برهبریی ملا دادالله منصور اعلام داشت که آقای ملا محمد عمر دوسال قبل در یکی از شفاخانه های شهر کراچی وفات نموده است . 
https://www.youtube.com/watch?v=fByOH_TnxZ0
وقتی این خبر از سوی وسائل ارتباط جمعی انتشار یافت تمامی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان نیز قطع گردید اما جناح محمد نوازشریف که استراتیژیی منافع  عربستان سعودی را به پیش میبرد این افشاگری را به نفع خود تصؤر نمودند و طی تماس با ایالات متحده امریکا ، چین -افغانستان و پاکستان اقدام به تدویر کنفرانس چهار جانبه نمودند ، البته به تصور تحلیل گران و سیاست پژوهانی که تخم های خود را در سبد داعشی گذشته بودند پیروزیی جناح داعشی برهبریی محمد نوازشریف را به دلیل حضور دوکشور قدرتمند جهان با اضافه کشور های اصلی یعنی پاکستان و افغانستان صد درصد یک روند پیروز مندانه دانیست و ضمنأ یاد آور شدند که اگرهریکی از جناح های  از طالبان به صلح پیشنهادیی که از جانب چهارکشور بحیث دکتورین صلح  ارائیه میگردد وقعی نگذاشت وبه صلح تن نداد از سوی چهارکشور امضأ کننده که ضامن تحقق عملیه  صلح در افغانستان میباشند با طرفی که صلح را نه می پذیرند با استفاده از زور کارگرفته شوند ، البته درگرماگرم خبر مرگ چندسال قبل ملا محمد عمر ، آقای اختر محمد منصور کسی کی با استفاده از امضای وی عنوانی ابوبکر بغدادی امیر المؤمنین نامه عدم مداخله در امور منطقه صدور یافته بود بحیث امیر المؤمنین تحریک طالبان انتخاب گردید و سلسله بیعت ها با وی نیز با همان شیوه ای که حین تعیین ملا محمد عمر مجاهد بحیث امیر المؤمین بکار گرفته می شد بکار گرفت . اما گروهی از طالبان برهبریی ملا محمد رسول ، ملا منصور داد الله و عبدالمنان نیازی را که با رهبریی و امارت ملا اختر محمد منصوراعلام مخالفت نمودند و ملا اختر محمد منصور را مهره استخبارات پاکستان خواندند .
 
 اما به بسیار زودی ملا منصور داد الله ازقدرتمند ترین فرماندهان جناح ملا رسول آخند که تازه بحیث معاون نظامی این جناح تعیین شده بود بنام سهم گیری در یک جنگ رویاروئی در ولایت هلمند از پا درآمد . همچنان آقای ملا رسول آخند نیز که گفته میشود با یک خُدعه سیاسی از سوی سازمان اطلاعات پاکستان به پاکستان فرا خوانده شد که با ؤرود به آنسوی مرز از سوی ارتش پاکستان بازداشت و قرار اطلاعات تائید نا شده به قتل رسید . همچنان به نیروهای ائتلاف جهانی ضد تروریزم گزارش داده شد که برخی از فرماندهان شناخته شده تحریک طالبان پاکستان که در پاکستان نیز مرتکب اعمال تروریستی گردیده اند در منطقه ای مربوط به ولایت ننگرهار گردهم آمده اند که با اساس این گزارش طیاره های بی پیلوت نیروهای ائتلاف ضد تروریزم  به پرواز در آمدند و برخی از چهره های نامدار تحریک طالبان پاکستان TTP به شمول آقای شاهد سخنگوی ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان به قتل رسید این رقابت منافع و استراتیژیهای عربستان و پاکستان تا بدانجا ادامه یافت 
 
که با افشا شدن اعضای خانواده نوازشریف به شمول حسین شریف و مریم شریف فرزندان آقای شریف در فهرست پاناما لیگ به عنوان کسانی که درآن پروژه صدها میلیون دالر را سرمایه گذاری نموده اند هِرم قدرت در جامعه پاکستان نیز بصورت سنتی در دست نگهبانان اصلی نظریه پاکستان باقی ماند و از عزل عاجل قدرت حزب مسلم لیگ برهبریی محمد نوازشریف امتناع گردید . و محمد نوازشریف دوباره در میدان ارتش پاکستان به بازی پرداخت . اما ازاینکه پارامتر  منافع کشورهای گوناگون در افغانستان لحظه به لحظه در حال تغییر است هیچکسی نه میتواند بصورت دقیق پیشبینی نمایند .