"جهانی شدن" نظام سرمایه داری در آستانه دیگرگونی

هفتم و هشتم جولای، روزهای پر جمع و جوش دیپلماتیک و ناآرامی های پر سر و صدای اعتراضات در هامبورگ بودند. اگر در این روز های جمعه و شنبه  از یک سو همایش  پرسش زای   – G20 - در این شهر بزرگ بندری جمهوری اتحادی