وقایع افغانستان از 2001تا 2014میلادی بخش 89

ظهور و صعود "داعش"
" گاریکای چنگو" دانشمند، نویسنده و پژوهشگر امریکایی در دانشگاه هاروارد آن کشور، مطالب جالبی را پیرامون پدیدۀ داعش به نشر رسانید که آن مطلب،

توسط نشریۀ انترنتی مرکزتحقیقات جهانی بنام " گلوبل ریسرچ" در هجدهم ماه فبروری 2016م انعکاس داده شد. مطلب مذکورتوسط یکی ازدانشمندان افغانستان بنام (دکترحمید سیماب) ازانگلیسی به زبان فارسی دری ترجمه گردیده است که ما اینک، بخشهای عمدۀ آنرا در اینجا می گنجانیم:  "  داعش درست مانند القاعده، وسیلۀ دهشت گستری "ساخت امریکا" است که به منظور نفاق اندازی و حکمروایی برمنابع غنی نفت شرق میانه و مقابله با نفوذ روز افزون ایران در منطقه، طراحی شده است. این حقیقت که ایالات متحده، تاریخچۀ طولانی و سوزان پشتیبانی و جانبداری از گروه های تروریستی و دهشت افگن دارد، فقط برای کسانی تعجب آورخواهد بود که اخبار را تعقیب میکنند، اما ازتاریخ غافلند... جنرال ویلیام اودون رییس سازمان امنیت ملی امریکا در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگن اخیراً ابراز داشت که " با هرمعیاری که بسنجیم، ایالات متحده از دیر زمان تا کنون از تروریسم استفادۀ ابزاری نموده است... درطی سالهای 1970، سیا از اخوان المسلمین مصر به مثابۀ سدی برای خنثی سازی گسترش نفوذ شوروی و نیز برای مانع شدن گسترش ایدئولوژی مارکسیستی درمیان توده های عرب کار میگرفت... بیاد بیاوریم که سیا بود که اسامه بن لادن را زایید و سازمان او را درطی سالهای 1980 ازپستان خود شیرداد... رابن کوک وزیر خارجۀ اسبق بریتانیا به مجلس عوام آن کشوراظهار داشت که القاعده بدون شک محصول سازمان های اطلاعاتی غرب بود... مناسبات امریکا با القاعده سراسر ماجرای عشق و نفرت بوده است. نظر به اینکه یک گروه مشخص دهشت افگن القاعده دریک منطقۀ معین جهان درخدمت منافع امریکا فعالیت میکرد یا نه؟  وزارت خارجۀ امریکا گروه مذکور را یا تمویل میکرد و یا با جدیت و خشونت هدف قرار میداد... دولت اسلامی (داعش) آخرین چنین سلاح هاست که درست مانند القاعده به سینۀ امریکا پس لگد می زند. داعش اخیراً هنگامی در عرصۀ جهانی تبارز نمود که آدم کشان آن آغازبه سربریدن روزنامه نگاران امریکایی کردند...داعش نه تنها وسیلۀ دهشت و تروراست که امریکا برای سرنگونی حکومت سوریه بکار می برد، بلکه ابزار فشاربر ایران نیز میباشد... امریکا ازداعش به سه شیوه کار میگیرد: برای حمله به دشمنانش درشرق میانه، منحیث بهانه برای مداخلۀ نظامی درخارج از امریکا و برای بر انگیختن یک تهدید تصنعی داخلی برای توجیه گسترش بی سابقۀ نظارت برامور شخصی افراد درداخل آن کشور..."
درهمینجا لازم میدانم دو نکته را اضافه نمایم: 
1)زنان ودوشیزه گان جوان شهر" کوبانی" که یکی ازشهرهای کُردنشین وهم مرزبا ترکیه بوده و توسط نیروهای داعش اشغال شده بود، تصمیم به مقاومتِ مسلحانه و جانبازانه غرض آزاد سازی زادگاه شان گرفتند. این مقاومت دلیرانه درعصرما به حدی بی نظیربود که نه تنها ازپیشرویهای بیشترداعشی ها جلوگیری بعمل آوردند، بلکه مبارزان ِسربکف ِکُرد به شمول دوشیزه گانِ جوان و دلیرِآن شهر، " کوبانی " را ازوجود نیرو های داعش پاکسازی نیز نمودند. این حماسۀ زنان و دوشیزه گانِ فداکارِ شهرکوبانی، هنگامه های انتباهی و تحسین برانگیز مردمان منطقه و جهان رابرانگیخت ویکباردیگرثابت نمود که هرگاه انسانها بخواهند وازمرگ خویش نهراسند، میتوانند قوی ترین و درنده خو ترین نیرو های ضد آزادی و ضد انسانیت را به زانو درآورند.
2) روسیه به رهبری " ولادیمیرپوتین"، درنیمه های سال 2015م، برای آنکه ازیکطرف ازمنافع برون مرزی اش در سوریه ( تحت عنوان دفاع از بشار اسد رییس جمهور آن کشور) دفاع نماید و ازسوی دیگرسیاست دوگانه وبازیهای فریبندۀ جانب امریکا ومتحدان آنرا به چالش بکشد، داخل اقدام گردید وطی چند عملیات نظامی (هوایی)، صد هاتن از نیروهای داعش و پایگاه های جنگی آنها را به نابودی کشانید. آنچه دراین میان جالب بود، این بود که برمبنای این ضرب المثل که " مارگیر، عاقبت قربانی ماردست داشتۀ خودش میشود"، داعش درماه نوامبر2015م، هدف هایی را در یکروز و یک زمان درپاریس مرکزفرانسه، آماج انفجارهای انتحاری و غیرانتحاری قرار داد که درنتیجۀ آن، ده ها تن را به کام مرگ سپرد و تعداد زیادی را مجروح نمود. این درحالی بود که فرانسه، قبل ازآن درایجاد و تقویت داعش نقش داشت. 
زنگیان مست ووحشی داعش، تنها تا نیمه های سال 2015 میلادی، حملات و عملیات خونین تروریستی آتی را درنقاط مختلف جهان انجام دادند:
*بم گزاری در مسجد اهل تشیع در یمن
* حملات تروریستی خونبار در ساحل سیاحتی تونس
* حملات تروریستی خونبار در انقره و بیروت
* انفجار هوا پیمای مسافر برسی روسی در صحرای سینا
* حملات تروریستی خونین درشهر پاریس
* حملات خونین تروریستی بالای گارد جمهوری تونس
* حملات خونین تروریستی در ایالت کالیفورنیای امریکا
البته درنتیجۀ این حملات وحشیانۀ تروریستی، صد ها انسان بی تقصیر، جانهای شیرین شان را از کف دادند و صد ها خانواده درکشورهای متذکره، به خاک غم نشستند.
یکی از روزنامه نگاران ِمشهورِ انگلیسی بنام " رابرت فیسک " مقاله ای انشاد نمود که در روزنامۀ " بلفاست تلگراف " به نشر رسید. وی طی این مقاله، با صراحت نوشت که "  عربستان سعودی منبع مالی شبه نظامیانی است که در منطقه می جنگند... بعد از ماجرای طالبان، اسامه بن لادن و هواپیما ربایانِ یازدهم سپتمبر، حالا سعودی ها هدیۀ دیگری به تاریخ ِجهان داده اند و آن عبارت از گروه داعش در سوریه و عراق میباشد..."
"رابرت فیسک " همچنان نوشت که " در دورۀ اوباما، عربستان همچنان یک دولت دوستِ میانه رو در دنیای عرب قلمداد میشود. این درحالیست که نظام ِسلطنتی این کشور بر اساسِ اصول ِوهابیت بنا شده است  و ملیونها دالر به داعش کمُک میکند. بنابراین، قدرتِ سعودی هاهم دیو بیابان های سوریه و عراق را تغذیه میکند و هم قدرت های غربی حامی خود را . خلاصۀ کلام آنکه در آینده، شاهدِ یک جنگِ فرقه ای خواهیم بود و ما { غربی ها } نیز سلاح این جنگ را تأ مین خواهیم کرد. " 
همچنان، " پرس تی وی " بتاریخ چهارمِ ما ه جولای 2014م ازقولِ خبرگزاری بی بی سی نوشت که : " ...انگلیس به منظورِ کمُک به سرنگونی دولت بشاراسد رییس جمهور سوریه، طرح هایی برای آموزش و تجهیزِ حدودِ یکهزار شبه نظامی در این کشورِ عربی داشته است ...این ابتکارِعملِ محرمانه درسال 2013م ازسوی ژنرال " سردیوید ریچاردز" رییس ستادِ مشترکِ ارتشِ انگلیس مطرح شد. وی پیشنهادِ بررسی و آموزشِ یک ارتشِ مستحکم ازشبه نظامیان را درپایگاهی در اردن و ترکیه مطرح کرد... امریکا و متحدانش ازجمله انگلیس، آشکارا ازخشونت درسوریه حمایت کرده اند. دولت باراک اوباما رییس جمهورامریکا، پنجصد ملیون دالر برای آموزش و تجهیزِمخالفان ِمسلح ِسوری ازکنگره خواست..." 
ژنرال " بهجت سلیمان " سفیرِ سابق ِسوریه دراُردن، طی مصاحبه یی با چند آژانس خبر رسانی جهان اظهار نمود که " درسال 2006م و به دنبالِ کشته شدن ِابو مصعب زرقاوی سرکردۀ القاعده درعراق، بذرِ " داعش " در خاکِ اردن کاشته شد...دولت امریکا به نیرو های ویژۀ تک تیز انداز دستور داد درخاک ِاردن پایگاه نظامی بر پاکنند، درهمان زمان بود که گروه داعش متولد شد، چرا که آنان {جهان ِغرب } همواره به سازمان های تروریستی نیاز دارند تا در صورت لزوم ازآن استفاده کنند..."
وبسایت حزب همبستگی افغانستان به تاریخ 28 ماه جوزای سال 1394خورشیدی مقاله یی را که به قلم  سید رحیم شریفی نگاشته شده بود، به نشر رسا نید که ما اینک، گوشه هایی ازمقالۀ موردنظررا که افشا کنندۀ دست ابرقدرت امریکا و انگلیس درساختارداعش میباشد، دراینجا درج میکنیم:
" یک سند محرمانۀ پنتاگون (وزارت دفاع امریکا) ازسال 2012 که درماه می 2015م بیرون داده شد، ثابت میسازد که  دولت امریکا برعکس ادعای مبارزه علیه گروه "داعش"، با رسانیدن کمُک به گروه های تروریستی، این لشکرمرگ و بربادی را ساخت تا از آن منحیث اسلحۀ استراتژیک علیه دولت بشار اسد کار گیرد و در ضمن، حضور این گروه را زمینه ای برای بازگشت نظامیان امریکا به عراق سازد...":
بر بنیاد سند دیگری که پس ازاین توسط نشریۀ عربی " العالم" و از مجرای  رونامۀ معروف " گلوبال ریسرچ" به نشر رسید و منبع " سپوتنیک" آنرا گزارش داد، شش کشورآتی درپروسۀ ایجاد، پرورش و تقویت گروه " داعش " در شرق میانه نقش بازی کردند:  عربستان سعودی، ترکیه، قطر، اسراییل، انگلستان، فرانسه و ایالات متحدۀ امریکا.                                                                                                     

 دراین گزارش همچنان گفته شد که رژیم وهابی عربستان سعودی درسال 2006میلادی دستورمستقیم مبنی برتشکل گروه "داعش" درعراق" حاصل نمود وبنابرآن،این کشور(عربستان سعودی) درسال 2011م ازشورش مسلحانه درشهر "درعای" سوریه با سرازیرنمودن مساعدت های مالی و تسلیحاتی، ازعناصرمسلح {ضد رژیم بشار اسد} پشتیبانی بعمل آورد.                                                                                     
  رژیم ترکیه نیزگذرگاه امنی برای عناصرمسلح {ضدحکومت سوریه} فراهم نموده " جبهۀ النصره" را با همکاری رژیم عربستان سعودی ایجاد نمود. نیزمیزبان گروه های مسلح {ضد بشاراسد} شد، روند فروش نفت را که دراختیار" داعش" قرار گرفته بود به چنگ آورد و خدمات پزشکی به داعش را ارائه نمود.                                            
قطردر سالهای 2011 تا 2013م ملیارد ها دالر به گروه اخوان المسلمین مرتبط با گروه های مسلح نظیر "فاروق" اف. اس. ای. پرداخت. اسراییل جنگجویان مسلح در سوریه را با سلاح و ارائۀ خدمات درمانی یاری رسانید. علاوتاً، مراکزهمآهنگی درجولان اشغالی سوریه برای گروه های مذکور ایجاد نمود. انگلستان به عناصر مسلح در سوریه به منظور همکاری نزدیک با هسته های القاعده، کمُک تسلیحاتی کرد و این کمکها برای گروه های مسلح به طور منظم ادامه یافت. فرانسه نیز خط مشی انگلسها را دربخش کمک رسانی تسلیحاتی بصورت منظم در سوریه ادامه داد. و امریکا درحمایت از داعش، فراگیرتربود. بگونه یی که هدایت و همآهنگی همه فعالیت های کشورها و طرفهای حامی داعش را بر عهده داشت و از پایگاه های نظامی در ترکیه،قطر، اردن، عراق و عربستان سعودی برای این منظور استفاده کرد..."
سازمان حقوق بشر، طی نشرِاعلامیه ای درماه جونِ سال 2014 میلادی ادعا کرد که گروه " داعش" حتا کودکان و نوجوانان را به صفوفِ خویش میکشانند، آنها را آموزشهای نظامی و تخریبی می دهند و برای عملیاتِ انتحاری پرورش مینمایند.
جالب این بودکه سربازانِ ارتشِ عراق درمناطقِ مختلفِ کشور، پیوسته ازبرابرِ یورشهای جنگجویانِ گروه " داعش " پا به فرار میگذاشتند وآنانی که دردام می افتادند، به سرعت و بدونِ هیچ سوال و جوابی ازسوی افرادِ آن گروه، درلابه لای فریاد های " الله اکبر" تیرباران میشدند. این گروهِ مسلحِ تروریستی، همینکه مناطقِ وسیعی ازخاکِ عراق را متصرف شدند، " خلافتِ اسلامی " را اعلان نموده ابوبکرالبغدادی را " خلیفه المسلمین " خواندند. آنها طی انتشارِاعلامیه های رسمی گفتند که دولت اسلامی را که آنها درنظر دارند، ازحلب درشمالِ سوریه تا اُستان دیاله درشرقِ عراق امتداد خواهد داشت. همچنان، ابوبکرالبغدادی پس ازحصولِ پیروزی های نظامی، دریکی ازمساجدِ جامع ِعراق حضوریافت و طی یک سخنرانی زنده، از مسلمانانِ جهان خواست تا به قلمرو " خلافتِ اسلامی " بشتابند؛ زیرا هجرت به سرزمین اسلامی واجب است ...
دولتِ مرکزی عراق که ازنظرِ مسایلِ مذهبی، دردستِ اهل تشیع (پس ازسقوطِ رژیم صدام حسین) قرارداشت، دچارمخمصۀ بزرگی شده درتلاش افتاد تا ازطریقِ بسیجِ عمدتاً شیعیانِ عراق ودیگر متحدینِ خویش، جلو پیشروی نیروهای " داعش" را که عمدتاً اهل سُنی – وهابی هستند، بگیرد، اما تا همین شب و روزی که این سطور رقم زده میشوند، دولت مذکورموفق نشده شهرها و مناطقِ متصرفه را کاملاً  پس گیرد. 
امریکا درماه آگست 2014م بود که ظاهراً بخاطرِجلوگیری از پیشرفتهای نظامی " داعش " به سوی اقلیمِ خود مختار ِکردستان، دست به بمبارانِ مقطعی و بازدارنده علیه این گروه مهاجم زد. دلیل این اقدامِ امریکا نیز این بود که سرزمینِ کردستان که پس ازسقوطِ صدام حسین به آزادیهای وسیع داخلی دست یافته بود، دارای ذخایرِ عظیمِ نفت و گاز بوده روابط صمیمانه یی با ابرقدرت امریکا برقرار نموده بود. یا بعبارۀ دیگر، امریکا میخواست آن بخش ازمنطقۀ نفت خیز مورد هجومِ نیرو های مسلحِ " داعش" قرار نگیرد.
به سلسلۀ همین رویداد های خونین و دگردیسی های سیاسی – نظامی درعراق و سوریه بود که داعشی ها سندِ ویدیویی سر بُریدن ِیکی ازخبر نگارانِ امریکایی بنام " جیمزفولی " را به نشر رسا نیده اعلام کردند که خبرنگارِ مذکور را در ازأ بمبارانِ نیرو های هوایی امریکا به قتل رسا نیدند. پس ازاین اقدامِ خونینِ داعشی ها بود که مقام های امریکایی به طرفِ موضعگیری نسبی ضد "داعش" یا (دولت اسلامی) اعلان شده درحرکت آمد. مقام های کاخ سفید، پنتاگون و وزارت امورخارجۀ امریکا گفتند " داعش " یا دولت اسلامی عراق و شام، خطرِبزرگی برای منافع ملی امریکاست وعینِ سخنان را صدراعظم انگلستان نیزابراز داشت. همین اکنون ازفحوا چنین بر می آید که قتلِ خبرنگارِ امریکایی توسط افرادِ " داعش " نیزیکی از توطئه های دیگرغرضِ مداخلۀ وسیع و مستقیم ِ ابرقدرتِ امریکا و انگلستان درمنطقه درجهتِ تطبیقِ برنامه های دگرگون سازندۀ مربوط به " طرح شرق میانۀ بزرگ " باشد. 

موقف وموضع جمهوری اسلامی ایران درقبالِ چنین انکشافِ سیاسی – نظامی خطرناک دربناگوشش، فوق العاده حساس، مهم و قابلِ توجه بود؛ زیرا "داعش " که مسلماً ازپشتیبانی مالی، فکری و لوژستیکی رژیم عربستان سعودی واحتمالاً امریکا و انگلیس برخورداربود، درواقع، دولت های منطقه، بخصوص جمهوری اسلامی ایران را نیز به مصاف می طلبید و اگر ایران پا به میدان میگذاشت، مسلماً درگیرِیک جنگِ فرسایشی درازمدت درمنطقه میشد که چنین چیزی، موردِ خواستِ سیاستمدارانِ امریکا نیز بود، درغیرآن، نه تنها بایستی ایران در بحبوحۀ جنگ تحمیلی نیابتی، شاهدِ زوالِ حاکمیتِ سیاسی اهلِ تشیع درعراق وعلویان درسوریه می بود، بلکه در آیندۀ نه چندان دور، برای پذیرشِ ضرباتِ سنگینِ حریف و خدشه دارشدنِ هژمونی سیاسی – مذهبی اش درجغرافیای خاورمیانه نیز آماده گی میگرفت. واما، درجریان حوادثِ وتشکلِ ائتلافِ چند کشورعلیه نیروی تازه به میدان آمدۀ " داعش"، گزارشهایی به نشر رسیدند که دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم خودش را گرفت  وبا فرستادن سربازان دولتی و داوطلب، به گونۀ غیر مستقیم (بدون آنکه رسماً شامل ائتلاف با امریکا و متحدان آن شود)، دربرخی ازمناطقِ عراق وسوریه علیه داعشیان می جنگد. چنانکه بعضی از مقام های نظامی ایران، هم چنین گزارشها را تأیید کردند؛ بلکه خبرهای مبنی برکشته شدن افسران بلند پایۀ نظامی آن کشوردرسوریه و عراق را نیز به نشررسانیدند.
تحلیلگرانِ سیاسی، موجِ حملاتِ مسلحانۀ گروه " داعش " علیه عراق، تلاطمِ خونینِ نظامی درسوریه، جریاناتِ نا هنجارِتروریستی و تداوم ِناامنی ها درافغانستان و پاکستان توسط گروه های تروریستی طالبان و متحدانِ فکری ومنطقه یی شان را، بخشی ازبرنامه های ستراتژیک ِابرقدرتِ امریکا زیرِنامِ " خاورمیانۀ بزرگ " معرفی نموده اظهارداشتند که شاید آنهمه فعل و انفعال، بالاخره منجربه تغییرات ِجغرافیایی جدید دراین بخش ازجهان گردد. 
درماه های سپتمبرواکتوبرِ 2014 میلادی بود که گزارشهایی مبنی برگرایشها و پیوستن  برخی ازحلقه های تروریستی درافغانستان، پاکستان، آسیای میانه و جا های دیگر به " دولت اسلامی عراق و شام " یاهمان گروه داعش به نشر رسیدند. مثلاً، شخصی بنام شاهد الله شاهد سخنگوی گروه تحریک طالبانِ پاکستانی ازطریقِ پخش ِیک سندِ تصویری اعلام نمود که " او به همراهِ پنج نفر از سرکرده های طالبان به داعش پیوسته است. " سخنگوی مذکورعلاوه نمود که برخی از رهبرانِ طالبان مانند حافظ سید خان فرمانده طالبان درمنطقۀ قبیله نشینِ اورکزی، گلزُمان فرمانده طالبان درمنطقۀ خیبرایجنسی، مفتی حسن فرمانده طالبان درپشاور، خالد منصورفرمانده طالبان درمنطقۀ هانگو و فرمانده دیگر طالبان در منطقۀ قبیله نشین خرم به "داعش" پیوسته اند. همچنان، زمزمه هایی درداخل افغانستان نیزبگوشها رسید که افرادی درمناطقِ ولایت هلمند درجنوب شرقِ و ننگرهار درشرق کشور نیز درفشِ سیاهِ "داعش " را برافراخته اند و حتا فلم مستند و تصاویری هم به وسیلۀ رسانه های الکترونیکی پخش گردید که تحرکات، درفش سیاه رنگ و حتا کشتارهای وحشیانۀ آنان را به نمایش میگذاشت. اما معلوم نشد که آیا اینها، همان افراد وحلقاتِ مربوط به گروه طالبان بوده (وهستند) که باساس برنامه های جدیدِ اربابِ قدرتمند شان رنگ بدل نموده اند ویا با دریافت پول و امکاناتِ بیشتر ازسوی " خلافت " داعش، بیرق سفید طالبی را به بیرق سیاه داعشی مبدل نموده و سر وصدا هایی را دربخشی ازبیشه های افغانستان به راه انداخته اند؟
گزارشهای دیگری نیزمبنی برتوزیع کتابچه هایی ازسوی پیروانِ گروه تروریستی داعش درمیان اردوگاه آواره گانِ افغان ساکن درمناطقِ قبایلی انتشاریافتند. حتا در ولایتِ غزنی افغانستان، گفته شد که بعضی افراد ِمسلح با پوشیدن ِلباس و نقابِ نوع داعشی، دست به کشتارِ مردم میزنند.
درماه اکتوبر2014م گزارشهایی به نشر رسیدند مبنی براینکه " حرکت اسلامی ازبکستان " به رهبری "عثمان غازی" نیزحمایتش ازگروهِ تروریستی داعش را اعلام نمود. افرادِ همین شبکۀ تروریستی درماه های اخیر، ازطریق " کوتل شاه سلیم " میان افغانستان و پاکستان (مناطق چترال) توسط شبکۀ  آی.اس.آی پاکستان به مناطقِ کنر و نورستان و همچنان، به شمالِ کشورمانند قندوز، تخار، فاریاب و غیره فرستاده شدند تا عملیاتِ مسلحانۀ تخریبی را براه اندازند. این فعل و انفعالاتِ منفی و خطرناک، درعین زمان بیانگرِ آن بود که احتمالاً فتنۀ خونینِ داعش در زیرِ چترِحمایتی ابرقدرتهای جهان و بعنوانِ ابزارِ هموارکنندۀ راه به سوی اهدافِ استراتژیکِ قدرت های مذکور، به سرعت راهش را از خاورِ میانه بسوی افغانستان و کشور های آسیای مرکزی خواهد گشود. 
بی مورد نخواهد بود اگردرهمین بخش متذکر شویم که شبکۀ تروریستی دیگری نیز بنام " جندالله " به رهبری " طاهریلداش " اهل ازبکستان، درهمین شب و روزدرشمالِ افغانستان فعال میباشد. چنانکه رسانه های افغانستان بتاریخ 25ماه میزان 1393 خورشیدی (17 ماه اکتوبر 2014م) گزارش دادند که "ملاشمس الدین" رهبرشاخۀ گروه تروریستی جندالله درمخفیگاهش واقع در ولسوالی {شهرک} اشکمش، توسط هوا پیمای بدون سر نشین کشته شد.      
این موضوع نیز در برخی از رسانه های داخلی افغانستان افشا گردید که گویا مقام های استخباراتی پاکستان درنظر دارند شبکۀ تروریستی " جماعت الدعوه " به رهبری حافظ سعید را به مرور زمان، جاگزینِ گروه طالبان در منطقه نمایند. دلیل عمدۀ آن نزدِ تحلیلگران این بود که " جماعت الدعوه " با شبکۀ استخباراتِ نظامی پاکستان خیلی نزدیک است و شاخه های فعال و متعددی درکشورهای منطقه، بخصوص درقلمروکشمیر و هندوستان دارد. گفته شد که افراد و رهبرانِ این شبکۀ تروریستی، درمحلی شناخته شده درنزدیکی های شهرلاهور، بگونۀ علنی تشکیل جلسه میدهند و حتا یکی از روزنامه نگارانِ ارشدِ پاکستانی بنام " عارف جمال " شاهدِ آن بوده است که سر بُریده شدۀ یک سربازِهندی با نوکِ برچۀ تفنگ درمیانِ جلساتِ " جماعت الدعوه " با افتخار بلند نگهداشته شده بوده است. این، بدین معنا ست که مقام های حکومتی و اطلاعاتی پاکستان ازآنها حمایتِ همه جانبه بعمل می آورند. 
یکی از روزنامه نگارانِ ارشدِ پاکستانی در برابرِپرسشِ یکی ازژورنالیستها گفت که "  درهرایستگاهِ پولیس یا ادارۀ دولتی، مردانی وابسته به جماعت الدعوه را می بینید. اعضای الدعوه تنها تروریست نیستند که همیشه جهاد کنند، بلکه به خوبی در جامعه تثبیت شده اند. تنها یک مدرسۀ جماعت الدعوه میتواند بیش از پنجاه هزار دانش آموز داشته باشد..."
" ادوارد اسنودن" جوانِ امریکایی که قبلاً اسنادِ بسیارمحرمانه یی ازفعالیتهای جاسوسی ادارۀ امنیت ملی امریکا درارتباط به کشورهای جهان را افشا نموده و به روسیه پناهنده شده بود، یکبارِ دیگردرآستانۀ پیروزی های نظامی گروه " داعش "، دست به افشاگری تازه زده گفت که " ابوبکرالبغدادی رهبرِ داعش، ساخته و پرداختۀ همکاری های امنیتی میان سازمان اطلاعات انگلیس، امریکا وسازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی ( موساد) است. همکاری میان این سه سازمان، شرایط را برای ظهورِ پدیده ای بنام دولت اسلامی عراق و شام فراهم کرد...همکاری میان آژانسهای امنیتی و جاسوسی این سه، باعث شده تا شبکه ای تروریستی به نام داعش شکل بگیرد که توانایی جذب ِافرادِ تندرو و افراطی از سراسرِ جهان را داشته باشد. "
وی علاوه نمود که " ...این طرح براساس نقشه ای از پیش طراحی شده با نام " لانۀ زنبور" اجرا شده است که از نقشه های پیشینِ سازمان اطلاعات انگلیس برای حمایت از اسراییل بوده است . .. ابوبکرالبغدادی مدت یکسال تحت آموزشهای متمرکز نظامی قرار گرفت ..." 
این افشاگری " اسنودن " درهفتۀ سوم ِماه جولای 2014م درنشریۀ " گلوبال ریسرچ " و خبرگزاری " سومریه نیوز" عراق به نشر رسید.
گذرکوتاهی برسیر وجودی " داعش " و رهبرآن
گفته شد که تشکیل و تبارزِ گروه افراطی " داعش " برمیگردد به سال 2003 میلادی. یعنی آنگاهی که سرزمینِ عراق توسط نیرو های امریکایی اشغال گردید و شخصی بنام " ابو مصعب زرقاوی " بعنوانِ رهبرِشاخۀ " القاعده " درعراق به فعالیتهای مسلحانۀ ضد امریکایی آغازنمود. باید گفت که " زرقاوی " همان عنصرِبنیاد گرای خونریزی بودکه درسالهای جهادِ ضدِ قشونِ روسی درافغانستان، فعالیت بسیاری نمود. وی درسال 2006م در نتیجۀ بمبارانِ هوا پیمای جنگی امریکا درعراق کشته شد و شخص دیگری بنام " ابوعمرالبغدادی" جایش راگرفت، ولی اونیز پس ازمدتی، درسال 2010م توسط حملاتِ هوایی نیرو های امریکا کشته شد و " ابوبکرالبغدادی" رهبری گروه تروریستی " داعش " را بعهده گرفت. گفته شد که نامِ اصلی او " ابراهیم عواد ابراهیم علی البدری السامرایی" است. هرچند این موضوع نیزگفته شد که ابوبکرالبغدادی دارای سندِ دکترا در رشتۀ فلسفه ازدانشگاهِ عراق است، اما تحلیلگرانِ سیاسی در این مورد شک داشتند.
باساس گزارشهای منتشرشده، ابوبکر البغدادی مدتی را درتوقیفِ نیرو های امریکایی درعراق نیز سپری نموده و اما پس ازمدتِ کوتاهی رها شده بود. احتمالاً درهمین زمان مورد آزمایش و آموزش های نظامی و اطلاعاتی سازمان های مخفی امریکا و اسراییل قرار گرفته باشد. همچنان گفته شد که "بغدادی" درسالهای جهاد ضد قشون روس ( دهۀ هشتاد میلادی) درافغانستان، با تعدادی ازرهبران جهادی افغان ارتباط نزدیک داشت و دردوران سالهای امارت گروه طالبان،  دراسلام قلعۀهرات (متصل مرز ایران)،  مدتی را دریک کمپ آموزشی نیز سپری نموده بود.
نشریۀ الکترونیک " فارس – رو " بتاریخ 26 ماه سپتمبر2014م ازقولِ " قدیروف " رییس جمهور چچن چنین نوشت : " رمضان قدیروف رییس جمهور چچن صریحاً اعلام کرده است که او اطلاعاتی در دست دارد که نشان میدهد داعش توسط فرمانده سابق نیرو های ناتو و امریکا در افغانستان { دیوید پترائوس } تشکیل شده است ... "  
به قولِ نشریه، " قدیروف " علاوه نموده است که " با توجه به اطلاعاتِ به دست آمده ازبرخی منابع، ابوبکرالبغدادی رهبرگروه داعش توسط دیوید پترائوس جنرالِ امریکایی استخدام شد . . . مسألۀ تروریسم درعراق، سوریه و سایرِ کشور های منطقه خطرناک میشود و ایالات متحدۀ امریکا و اروپا به گسترشِ این روند کمُک میکنند... امریکا گروه های بسیاری را تشکیل میدهد، آنان را حمایتِ مالی میکند و سپس آنها را به جانِ یکدیگر می اندازد تا در این جنگ، ده ها و صد ها هزار نفر بی گناه  کشته شوند..."
سایت خبری – تحلیلی " پیام روز" به تاریخ سیزدهم ماه جدی سال 1394خورشیدی اش به نقل ازمنابع خبری چنین نوشت : " کریم عماره، 31ساله یکی از رهبران تروریستی داعش که توسط کُردهای سوریه دستگیرشد، طی پرسشها گفت " درخصوص نحوه و چگونگی حمایت ترکیه از داعش باید بگویم که انقره با کمُک به استخدام وجذب جنگجویان و اعضای جدید برای داعش، اقدام به حمایت از این گروه میکند... ترکیه و عربستان، داعش را تغذیه میکنند، به گونه ای که درجریان جنگ در کوبانی {یکی ازشهرهای کُردنشین میان سوریه و ترکیه} جنگجویانی که در این منطقه حضور داشتند، ازانقره مواد غذایی و سایر مایحتیاج ضروری زنده گی را دریافت میکردند..." 
 ( ادامه دارد )