شبستان خیال

         عاشق چشمان تو شدم در یک نگاه
در شبستان خیالت گم کرده ام  راه
باحسن بی مثالت فرمان روای دلی
پیش جلالت کوه حشمت چون پرکاه

اگرنصیب دل نگردد مهر پروری
از بی کسی در چاه غم میگردم تباه
اعجازعشق چاره سازدرماندگیست
در هوای زلیخا یوسف جهید ازچاه
سرنوشت بد، نگون ساری دهد بیرون
از بخت واژگون گه کج می افتد کلاه
معشوق آسمان عشق زمینی رامثال
افتاب روی خوب قوس محراب ماه
فروغ نگه به دو ابرو مساز مستوی
سجده رفتن پیش دومحراب است گناه

        کابل :  اگست ۲۰۱۹

 

 

 

 

      ضمیرناخودآگاه

درحصول مقصدچاره هاصف اندرصف است
گرخاطر آرزومندی را  در دل  هدف  است

در طمع ، ضمیرناخودآگاه  معجز نما ست
طفل آب آورده را خوان نعمت درکف است
از نا آگهی تا  آگهی گر زیگنال    بگزرد
خوفی گرباشد چاره لا تحزن ولاتخف است

با للانسان الا ما سعی، در بحر بیامیز
گوهرمراد، حاصل ازسینه ای صدف است
بافندهء عشق  درکارگه دیگر دارد  جهاد
درحبل متین باک نیست که پنبه یا کنف است
گربه چشم حقارت بر شیشه ای دل بنگری
هرکجا یابی گوهری ، بر توخزف است

"بدم گفتی خرسندم عفاک الله نکو گفتی "
جواب تلخ برتو معاذ الله عین قذف است
تکیه برهرزه دل مکن کاین قوم بی سپاس
نه برخود تمکین نی کس رادربند شرف است
ازنمای ساحل بگزرو با گرداب ها بپیچ
گهر حاصل موج و حباب مولود قف است
فروغ ! اعمال، با صدق نیت  دارد بستگی
شام وسحرزحمت کشی وقت کردن تلف است
   
   لندن :   م.ش. فروغ  اکتوبر ۲۰۱۹    
*بیت دوم اشارت تلمیح به داستان حضرت موسی علیه السلام است
*مصرع اول بیت ششم تضمین سخن سعدی  علیه الرحمه است
*کنف گیاهی است که در صنعت تناب وگونی سازی واینچنین ها مانند پنبه کاربرد دارد
   

  

 

           معمای عاشقانه
           
بهاریکه گرد افشانی کند بر غنچه ها  غبارش
شفق به رقص آیدچوبیند طلوع صبح رخسارش
وحدتی و شهودی سرگشته ای  کارگه   کمالش
زردشتی و هم مانی هوس آرای نقوش دیوارش
نوریکه روشنایی بخشایی آسمان هااست وزمین          
خفاش بی هنر است محروم ز آفتاب  انوارش
اعتذال وکلامی، مشتاقان همه درذات وصفات
عارف وعامی منت کش عطای امروز وپارش
خون خورددلها،عقل ره برد به سودا،کشودند منزلها
لیک  پیدا نه شد به کس جلوه ای از اصل اسرارش
بیا چو حافظ گوییم عاشقانه،کی ره کشاییم به خانه
این معمایست عاشقانه، خدا می داند و  کارش
فروغ جلوه ای ساقی چو افتاد به صهبای  باقی
مشایی واشراقی سرگشته ای نقش های بسیارش

    کابل :  اگست ۲۰۱۹

 

 

 

 

 

 

 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان