آه یتیم وبیوه زن

اشــرف بـی خــدای مـا،ارگ رهـــا نمـی کنــد
ازهـمـه قـتـلِ بی گـنـاه،هـرگـز ابـاء نمـی کنــد
روزوشبش به عیش ونوش،نیـست بفکـرملـتش
ازغـم ونـالــه هــای خلق،هـیـچ حیـا نمـی کنــد

وای بحـال ملـتـی،کـه گـشـتـه او زعـیــم شــان
فـقـر ومـصیـبـت عـمــوم،هـیـچ دوانـمــی کنــد
تــابـه کی بـفـکـرچـور،تـا بـه کجــا بـفـکــرزر
تـا بـه چـه وقـت بُوَد حـیـات،عمـربقـانمـی کنـد
آه یـتــیــم وبـیــوه زن،پـیــروجــوان هـمـوطــن
آنـچـــه نـالــه هــاکـنــد،ارگ وطــلا نـمـی کنــد
گــرچـه رود بـه قـتـلگـاه،هـزارهـزارجـوان مـا
خـم بـه ابـروی کـثـیــف،رهـبــرمـا! نـمـی کنــد
آخـرش ای "حیدری"،باش خـموش که نـاله هـا
گــردن خـائـنــان مُـلک،هـیـچ رهــا نـمـی کنــد

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۹،۷،۲۰۲۰،سدنی

با الهام ازآوازگیرای مرحوم ساربان باسرودهء: 
این غم بی حیا مرا،باز رها نمی کند
غزل فوق سروده شد.
 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان