چند رباعی عادی و سیاسی

   اگر دل از آهن پاره کنم من
تو آهن ربایی چه چاره کنم من
        اگر در پایی تو جانم براید
       هوس مرگ دوباره کنم من

به روزها گریبان پاره کنم من
به شب ها  استخاره   کنم من
        امیدی از وصل جانان  ندارم
        بدل ،بسته سنگ خاره کنم من

من سراپا آه و دردم ای یار
زمستان و بهارآه سردم ای یار
      ندیدم گرمی آغوش در زمانه
      همه عمرصرف تو کردم ای یار

   چند چندک سیاسی:
به وقت رای گیری خوب و عادل استی
چو قدرت گرفتی قانون را قاتل  استی
      در حکومت داری وجدان شکستی
      درکذب و تبعیض ابلیس کامل استی

خدا را قدر امانت  به یاد آر 
جای مردم فریبی صداقت به یاد آر
      همیشه بوده ای درفکر نفاق
      لحظه ای عذاب قیامت به یاد آر

تو ازین دنیا چه میخواهی آخر
به فکر مردن استی گاهی  آخر
      زتازه رفتگان چیزی بیاموز
      زبونتر  در خاک سیاهی آخر

همین روز ها غوغای انتخابات است
چاریکِ اندوخته صرف خرابات است
      شک دارم به مقصد برسی یانه ؟
     گر بگزری،برایت دفع آفات است

در تذویر و تبعیض داده ای امتحان
قبایی رهبری به جانت است  کلان
      از جفایت کارد رسیده به استخوان
     از جان بگزراگر باز  آیی به میدان

گر کاندید مجلسی یا که ریاست
لازمت است مردم داری ودیانت
      شرط رهبری باشد فهم وعدالت
     نی چوعجوزغرب فیشن و توالت

   م . ش . فروغ ۱۵ /۰۵ /۱۳۹۷

      
 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان