اعلامیۀ مطبوعاتی کنفرانس " عوامل رشد روز افزون افراطیت و بنیادگرایی در افغانستان "

افغانستان از چهار دهه به اینسو در آتش جنگ و بربادی می سوزد. بعد از 2001 افراطیت و بنیادگرایی، در چهرۀ جدید و خوفناکتر از گذشته به میدان آمد

، و افغانستان و منطقه بیشتر از پیش در زیر آتش جنگ و کشتار این افراطیتِ مسلح  قرار گرفته است.


            په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون  
                فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعلامیۀ مطبوعاتی
کنفرانس " عوامل رشد روز افزون افراطیت و بنیادگرایی در افغانستان "
 
افغانستان از چهار دهه به اینسو در آتش جنگ و بربادی می سوزد. بعد از 2001 افراطیت و بنیادگرایی، در چهرۀ جدید و خوفناکتر از گذشته به میدان آمد ، و افغانستان و منطقه بیشتر از پیش در زیر آتش جنگ و کشتار این افراطیتِ مسلح  قرار گرفته است.  همه روزه صد ها نفر از مردم بیگناه ما، بوسیلۀ حملات انتحاری، قربانی می شوند، طی این هفده سال پسین، طالبان و جنگجویان چندین ملیتی داعشی، از پایتخت تا سرتاسر کشور را به اشکال گوناگون در زیر وحشت و تباهی قرار داده ان.. ترویج انواع افکار بنیادگرایانه اسلام سیاسی از نوع تسنن وتشیع آن با پول بیگانگان دراقصی نقاط کشوروحتی در پایتخت به شدت و بلامانع جریان دارد. با تمام وعده های ملی و بین المللی داده شده،  این بحران نه تنها حل نشده که روز بروز افزونتر وخونینتر شده میرود.
فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا، به دنبال برگزاری کنفرانس های سالانه، اینک هجدهمین کنفرانس علمی سالانۀ خود را در مورد " عوامل رشد روز افزون افراطیت و بنیاد گرایی اسلامی" بتاریخ 4 نوامبر 2017 در هالند دایر مینماید. درین کنفرانس، از دانشمندان و پژوهشگران از کشور های مختلف، منجمله از افغانستان، دعوت شده  تا نتایج تحقیقات شانرا در مورد علل رشد افراطیت و بنیادگرایی، به کنفرانس ارائه نمایند. 
از اهالی مطبوعات تمنا داریم تا به هر شکلی که می توانند، در بازتاب کنفرانس نقش و سهم خود را ادا نمایند. برای اخذ تماس و معلومات میتوانید به تلفون شماره 0031655565043 و یا ایمیل فارو تماس بگیرید. 

هیأت اجرائیۀ فارو

Address of conference :                                                                                                                                
Valkenpad 5

2317 AN  Leiden, The Netherland