معرفی یک اثر علمی

اکولوژی زون های اقلیمی و پوشش گیاهی کرهٔ زمین
محمد داود رفیق پور و زیگمار برکلی

این اثر علمی  در نوع خود یگانه و بهترین کتابییست که بزبان دری و برای دانشمندان و دانش پژوهان فارسی زبان، بزبان فارسی دری برشته تحریر در آمده است.

نویسندگان کتاب، داکتر محمد داود رفیق پور و همکار المانی اش پروفیسور داکتر زیگمار برکلی، هردو دانشمندان شناخته شده و استادان دانشگاه های شهر های بن و بیلیفلد (آلمان) در رشته های جیواکولوژی، جغرافیه و گیاه شناسی میباشند که در کشور های مختلف جهان از جمله افغانستان، تحقیقات گسترده ای را در ساحه اکو لوژی وپوشش گیاهی انجام داده اند که زیربنای این کتاب را تشکیل داده و تجارب شان را نیز احتوا میکند.
این کتاب با پشتی رنگه و قطع و صحافت بسیار زیبا بکمک موسسهٔ همکاری های بین المللی المان (GIZ) توسط بنگاهِ نشراتی Druck Center Meckenheim. DCM تحت شمارهٔ ISBN: 978-3-00-061698-3 در 3000 جلد بچاپ رسیده است. که 2850 جلد آن در جریان همین ماه بکابل فرستاده شده است تا بصورت رایگان در تمام ولایات کشوربه دسترس تمام موسسات تعلیمی، کتابخانه ها و علاقمندان علم و دانش قرار بگیرد.
کتاب شامل چهار بخش و سیزده فصل میباشد که اکولوژی زون های اقلیمی و پوشش گیاهی کرهٔ زمین را بصورت مفصل به ارزیابی میگیرد.
بخش اول و مقدماتی شامل تقریظ ها، پیشگفتار نویسندگان، فهرست مطالب، واحد های فزیکی، شاخص های محاسبوی و تذکرات مقدماتی است. در این بخش برعلاوهٔ تقریظِ پروفیسور داکتر ویلهلم بارتلت، استاد نباتات در پوهنتون بن و پوهاند محمد عثمان بابری استاد فارماکوگنوزی، پوهنحٔی فارمسی پوهنتون کابل، تقریظ پروفیسور داکتر میشائیل زوکو، استاد جیوبوتانیک در دانشگاه گرایفسولد آلمان نیز جلب توجه میکند. میشائیل زوکو بعنوان یک دانشمند نامدار برندهٔ جایزهٔ الترناتیف (بدیل) نوبل و برندهٔ جایزهٔ افتخاری بنیاد محیط زیست المان و همچنان بنیان گذار بنیاد میشائیل زوکو برای حفظ طبیعت نیز میباشد.
در بخش دوم یا بخش عمومی کتاب، مبانی علم اکولوژی مانند اوت اکولوژی و سین اکولوژی و همچنان سیستمهای اکولوژیکی و بیولوژی اکوسیستمها،  به معرفی گرفته میشود.
در بخش سوم ( اشتباهاً بخش چهارم شماره خورده) زونوبیوم های مناطق مختلف کرهٔ زمین در یک تحلیل همه جانبهٔ علمی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 بخش چهارم و نهایی منابع عمده، فهرست مآخذ، واژه نامه و فهرست رهنما ( اشتباً فهرست مطالب) را احتوا مینماید.
کتاب مزین به اشکال، گرافها و عکسهای بسیار جالب رنگه، در حد اعظمی از خود نویسندگان کتاب، است که به خواننده معلومات بسیار گستردهٔ تخصصی در زمینهٔ اقلیم و پوشش های گوناگون نباتی مناطق مختلف کرهٔ زمین ارایه میکند.
کتاب تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی و خطرات احتمالی ناشی ازعدم توجه به حفظ محیط زیست در اینده را بعنوان یک خطر بزرگ برای بشریت مورد توجه قرار میدهد و بازیگران سیاست واقتصاد جهانی و کنسرنهای فرا ملیتی را متوجه این نقطه میسازد که استفاده بی رویه از داده های طبیعی حیات بشریت را در روی زمین به خطرات مهیبی مواجه میسازد.

این کتاب خلای بزرگی را در ساحه علوم طبیعی برای دانش پژوهان، استادان و محصلان دانشگاه های علوم طبیعی در افغانستان پر خواهد کرد و حتی برای سیاستمداران میتواند رهنمود علمی جالبی باشد تا برمبنی آن در حفظ محیط زیست، آنهم در کشوری که در آن بی توجهی بیداد میکند، دست به اقدامهای موثری بزنند.
خوانندهٔ کتاب بزودی متوجه میشود که داکتر رفیق پور در یافتن اصطلاحات علمی در زبان دری به چه مشکلاتی مواجه بوده و با چه توانمندی توانسته بر این مشکل فایق آید. 
من نشر این کتاب را برای هردو نویسنده، بخصوص داکتر داود رفیق پور که نه تنها بار بیشتر زحمات نوشتن این کتاب، بلکه تایپ و ترتیب و تدوین آن را نیز بدوش کشیده است، تبریک گفته و موفقیت های بیشتر شان را در زمینهٔ پخش دانش های جدید به نسل جوان افغان آرزو میکنم.

کلن 15.2.2019

معراج امیری
 

اخبار روز

24 سرطان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها