مشکلات کمبود آب در شهر کابل

مشکلات کمبود آب در شهر کابل نویسندگان: محمد داود رفیق پور و داکتر عبدالحنان روستائی 

اخبار روز

04 سرطان 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها