مشکلات کمبود آب در شهر کابل

مشکلات کمبود آب در شهر کابل نویسندگان: محمد داود رفیق پور و داکتر عبدالحنان روستائی 

اخبار روز

03 حوت 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها