آیا شاه شجاع درانی نویسنده بود یا جنگسالار

آیا شاه شجاع درانی نویسنده بود یا جنگسالار؟ اثری جدید از ناصر چکاوک

Kelli's Avatar
Kelli پاسخ به موضوع: #395633 1 ساعت 12 دقيقه قبل
Jaylene's Avatar
Jaylene پاسخ به موضوع: #394469 6 ساعت قبل
Janess's Avatar
Janess پاسخ به موضوع: #387561 1 روز 7 ساعت قبل
Lavar's Avatar
Lavar پاسخ به موضوع: #384798 1 روز 19 ساعت قبل
Artrell's Avatar
Artrell پاسخ به موضوع: #384064 1 روز 23 ساعت قبل
Dorie's Avatar
Dorie پاسخ به موضوع: #383808 2 روز 35 دقيقه قبل
Ella's Avatar
Ella پاسخ به موضوع: #382558 2 روز 5 ساعت قبل
Lexine's Avatar
Lexine پاسخ به موضوع: #381827 2 روز 7 ساعت قبل
Grizzly's Avatar
Grizzly پاسخ به موضوع: #380235 2 روز 14 ساعت قبل
Crissy's Avatar
Crissy پاسخ به موضوع: #378877 2 روز 21 ساعت قبل
Karson's Avatar
Karson پاسخ به موضوع: #378853 2 روز 21 ساعت قبل
Dayana's Avatar
Dayana پاسخ به موضوع: #378291 3 روز 1 ساعت قبل
Gert's Avatar
Gert پاسخ به موضوع: #377826 3 روز 3 ساعت قبل
Kaylie's Avatar
Kaylie پاسخ به موضوع: #375991 3 روز 8 ساعت قبل

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها