نقش پاکستان در تراژدی خونین افغانستان

نقش پاکستان در تراژدی خونین افغانستان، جلد اول (پیکار پامیر)

Tuesday's Avatar
Tuesday پاسخ به موضوع: #178 1 ماه 2 هفته قبل
ne parle pas de vie rose bonbon ! personne a eu cette vie, moi inclus ! Je dis simplement que si ce que tu as vécu empoisonne chacune de tes relations&&il faudrait p-e y remédier !!Il y as pas si longtemps, j’ai décidé d’arrêter tout ! De prendre le temps de regarder MA vie, de me regarder ds le miroir et de me demander où je désirais aller ds l’avenir, quelle sorte de filles je voulais attirer à partir de maintenant&&etc ≤soq réglar&nbup;» certaines choses&&

نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها