سال نو مبارک یاد

سال نو بر تمامی برگزار کنندگان این سنت باستانی و بویژه برای هموطنان گرامی مبارک، فرخنده و میمون باد. برای شما بهار با طراوت و روزگار سبز و خرم به سان بهار خواهانیم و آرزو می کنیم که سال نو سال پایان جنگ و انتحار و ترور باشد و صدای تفنگ ها در سرزمین آبایی ما خاموش گردند.

با همین دیدگان اشک آلود
از همین روزن گشوده به دود
به پرستو به گل به سبزه درود
به شکوفه به صبحدم به نسیم
به بهاری که میرسد از راه
چند
روز دگر به ساز و سرود
ما که دلهایمان زمستان است
ما که خورشیدمان نمی خندد
ما که باغ و بهارمان پژمرد
ما که پای امیدمان فرسود

گفتمان
 

اخبار روز

20 اسد 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها