تحفۀ نوروزی: دفاعنامۀ محمد طاهر بدخشی در دادگاه نظام پادشاهی

در تابستان سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹) برای سپری‎کردن آخرین تعطیلات تابستانی دوران تحصیل از خارج به وطن آمدم. محمد طاهر بدخشی در زندان ولایت کابل محبوس بود. در وقت معین «پایوازی» به دیدنش رفتم. در جریان صحبت نارضایتی خود را از نشر مطلبی در روزنامۀ پرتیراژ غیر دولتی به نام «کاروان» زیر عنوان «محمد طاهر بدخشی در دفاع از خود رساله نوشته» ابراز کرد

اخبار روز

20 اسد 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها